So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Thân khóa Hafele

#
Hiển thị:
 • - 23%
  Thân Khóa Lưỡi Gà & Chốt Chết E55/72A Hafele 911.02.153Thân Khóa Lưỡi Gà & Chốt Chết E55/72A Hafele 911.02.153

  Thân Khóa Lưỡi Gà & Chốt Chết E55/72A Hafele 911.02.153

  330.000 đ

  429.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.02.153 :
  - Thân khóa lưỡi gà và chốt chết, màu Inox mờ
  - C/C ( Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm ) : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.413Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.413

  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.413

  395.000 đ

  510.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.413 :
  - Dành cho cửa trượt, màu đen mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ tay nắm 40mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.02.799Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.02.799

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.02.799

  280.000 đ

  363.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.02.799 :
  - Thân khóa lưỡi gà, chốt chết, Inox mờ
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.841Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.841

  Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.841

  305.000 đ

  385.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.23.841 :
  - Thân khóa lưỡi gà, màu đen mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đển tâm lỗ ruột khóa 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bas Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm Hafele 911.38.213Bas Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm Hafele 911.38.213

  Bas Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm Hafele 911.38.213

  30.800 đ

  38.500 đ

  Đặc điểm bas thân khóa Hafele 911.38.213 :
  - Bas thân khóa dành cho cửa trượt nhôm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bas Thân Khóa Cửa Nhôm Rãnh EU Hafele 911.38.210Bas Thân Khóa Cửa Nhôm Rãnh EU Hafele 911.38.210

  Bas Thân Khóa Cửa Nhôm Rãnh EU Hafele 911.38.210

  140.800 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm bas thân khóa Hafele 911.38.210 :
  - Bas thân khóa cho cửa nhôm, rãnh EU
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.50.914Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.50.914

  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.50.914

  435.000 đ

  544.500 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.50.914 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 40mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.50.913Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.50.913

  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.50.913

  435.000 đ

  544.500 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.50.913 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 35mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.03.514Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.03.514

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.03.514

  315.000 đ

  408.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.03.514 :
  - Thân khóa lưỡi gà chốt chết, Inox mờ
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.477Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.477

  Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.477

  315.000 đ

  408.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.22.477 :
  - Thân khóa chốt chết, màu đen mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.50.912Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.50.912

  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.50.912

  435.000 đ

  544.500 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.50.912 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 30mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.100Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.100

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.100

  410.000 đ

  532.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.25.100 :
  - Thân khóa lưỡi gà chốt chết , màu đen mờ
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C -C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045

  Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045

  281.600 đ

  352.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.27.045 :
  - Thân khóa cho cửa trượt nhôm, Backset 20mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.27.267Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.27.267

  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.27.267

  272.800 đ

  341.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.27.267 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 40mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.27.266Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.27.266

  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.27.266

  272.800 đ

  341.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.27.266 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 35mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.27.265Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.27.265

  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.27.265

  272.800 đ

  341.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.27.265 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 30mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.563Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.563

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.563

  375.000 đ

  484.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 489.10.563 :
  - Khoảng cánh từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 45mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 85mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.562Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.562

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.562

  300.000 đ

  385.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 489.10.562 :
  - Khoảng cánh từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 45mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 85mm
  - Giao hàng miễn phí Tòan Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.561Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.561

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.561

  300.000 đ

  385.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 489.10.561 :
  - Khoảng cánh từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 45mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.560Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.560

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.560

  220.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 489.10.560 :
  - Khoảng cánh từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 55mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Vít Dùng Cửa Thép Cho Thân Khóa Hafele 911.02.537Vít Dùng Cửa Thép Cho Thân Khóa Hafele 911.02.537

  Vít Dùng Cửa Thép Cho Thân Khóa Hafele 911.02.537

  7.000 đ

  8.800 đ

  Đặc điểm vít Hafele 911.02.537 :
  - Vít cho cửa thép dùng cho thân khóa, Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292

  Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292

  246.400 đ

  308.000 đ

  Đặc điểm chốt vệ sinh Hafele 902.54.292 :
  - Chốt cho cửa nhà vệ sinh, màu hoàn thiện Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa & Chốt Vệ Sính Hafele 902.54.290Thân Khóa & Chốt Vệ Sính Hafele 902.54.290

  Thân Khóa & Chốt Vệ Sính Hafele 902.54.290

  352.000 đ

  440.000 đ

  Đặc điêm thân khóa Hafele 902.54.290 :
  - Thân khóa và chốt nhà vệ sinh, màu Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Chốt Bật Con Lăn Hafele 911.24.042Thân Khóa Chốt Bật Con Lăn Hafele 911.24.042

  Thân Khóa Chốt Bật Con Lăn Hafele 911.24.042

  96.800 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.24.042 :
  - Thân khóa chốt bật con lăn 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Con Lăn 55mm Hafele 911.24.068Thân Khóa Con Lăn 55mm Hafele 911.24.068

  Thân Khóa Con Lăn 55mm Hafele 911.24.068

  440.000 đ

  550.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.24.068 :
  - Thân khóa con lăn, khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Con Lăn 60mm Hafele 911.24.032Thân Khóa Con Lăn 60mm Hafele 911.24.032

  Thân Khóa Con Lăn 60mm Hafele 911.24.032

  325.600 đ

  407.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.24.032 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 60mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 24%
  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.522Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.522

  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.522

  1.100.000 đ

  1.452.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.522 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, màu Đen mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 50mm
 • - 20%
  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.524Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.524

  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.524

  1.126.000 đ

  1.408.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.524 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, màu đồng rêu
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 50mm
 • - 20%
  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.527Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.527

  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.527

  1.126.400 đ

  1.408.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.527 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, màu đồng bóng PVD
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 50mm
 • - 24%
  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.523Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.523

  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.523

  735.000 đ

  968.000 đ

  Đặc điểm bộ thân khóa Hafele 911.26.523 :
  - Bộ thân khóa dành cho cửa trượt, màu hoàn thiện Inox mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa ( Backset ) : 50mm