So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Kệ Bát Đĩa Nâng Hạ

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 800mm Kosmo 504.76.817Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 800mm Kosmo 504.76.817

  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 800mm Kosmo 504.76.817

  7.490.000 đ

  9.991.000 đ

  Đặc điểm kệ chén bát nâng hạ Kosmo 504.76.817 :
  - Dùng cho hệ tủ bếp trên, chiều rộng tủ 800mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting

 • - 25%
  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 600mm Kosmo 504.76.814Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 600mm Kosmo 504.76.814

  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 600mm Kosmo 504.76.814

  7.250.000 đ

  9.679.000 đ

  Đặc điểm kệ chén bát nâng hạ Kosmo 504.76.814 :
  - Dùng cho hệ tủ bếp trên, chiều rộng tủ 600mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting

 • - 24%
  Kệ Nâng Hạ Úp Chén Đĩa 900mm Imundex 7 801 101Kệ Nâng Hạ Úp Chén Đĩa 900mm Imundex 7 801 101

  Kệ Nâng Hạ Úp Chén Đĩa 900mm Imundex 7 801 101

  6.770.000 đ

  9.020.000 đ

  Đặc điểm kệ nâng hạ úp chén đĩa Imundex 7 801 101 :

  - Kệ úp chén đĩa di động, chiều rộng tủ 900mm

  - Chất liệu : Inox 304, tải trọng tối đa 12Kg

 • - 25%
  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 900mm Kosmo 504.76.818Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 900mm Kosmo 504.76.818

  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 900mm Kosmo 504.76.818

  7.690.000 đ

  10.256.000 đ

  Đặc điểm kệ chén bát nâng hạ Kosmo 504.76.818 :
  - Dùng cho hệ tủ bếp trên, chiều rộng tủ 900mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting

 • - 25%
  Kệ Nâng Hạ Úp Chén Đĩa 800mm Imundex 7 801 100Kệ Nâng Hạ Úp Chén Đĩa 800mm Imundex 7 801 100

  Kệ Nâng Hạ Úp Chén Đĩa 800mm Imundex 7 801 100

  6.540.000 đ

  8.723.000 đ

  Đặc điểm kệ nâng hạ úp chén đĩa Imundex 7 801 100 :

  - Kệ úp chén đĩa di động, chiều rộng tủ 800mm

  - Chất liệu : Inox 304, tải trọng tối đa 12Kg

 • - 25%
  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 900mm Hafele 504.76.508Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 900mm Hafele 504.76.508

  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 900mm Hafele 504.76.508

  7.690.000 đ

  10.255.000 đ

  Đặc điểm rổ bát đĩa nâng hạ Hafele 504.76.508 :
  - Thiết kế lưới tròn, sơn phủ Nano màu Xám
  - Chiều rộng tủ : 900mm, chiều sâu tối thiểu 300mm
 • - 25%
  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 800mm Hafele 504.76.507Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 800mm Hafele 504.76.507

  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 800mm Hafele 504.76.507

  7.490.000 đ

  9.990.000 đ

  Đặc điểm rổ bát đĩa nâng hạ Hafele 504.76.507 :
  - Thiết kế lưới tròn, sơn phủ Nano màu Xám
  - Chiều rộng tủ : 800mm, chiều sâu tối thiểu 300mm
 • - 25%
  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 700mm Hafele 504.76.705Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 700mm Hafele 504.76.705

  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 700mm Hafele 504.76.705

  7.360.000 đ

  9.820.000 đ

  Đặc điểm rổ bát đĩa nâng hạ Hafele 504.76.705 :
  - Thiết kế lưới tròn, sơn phủ Nano màu Xám
  - Chiều rộng tủ : 700mm, chiều sâu tối thiểu 300mm
 • - 25%
  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 600mm Hafele 504.76.704Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 600mm Hafele 504.76.704

  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Oria 600mm Hafele 504.76.704

  7.260.000 đ

  9.680.000 đ

  Đặc điểm rổ bát đĩa nâng hạ Hafele 504.76.704 :
  - Thiết kế lưới tròn, sơn phủ Nano màu Xám
  - Chiều rộng tủ : 600mm, chiều sâu tối thiểu 300mm
 • - 25%
  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 800mm Hafele 504.76.407Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 800mm Hafele 504.76.407

  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 800mm Hafele 504.76.407

  5.240.000 đ

  6.990.000 đ

  Đặc điểm giá đựng bát đĩa nâng hạ Hafele 504.76.407 :

  - Giá đựng bát đĩa dành cho tủ bếp trên, nâng hạ 

  - Dành cho chiều rộng tủ 800mm

  - Thiết kế lưới tròn sơn Nano

 • - 25%
  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 900mm Hafele 504.76.408Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 900mm Hafele 504.76.408

  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 900mm Hafele 504.76.408

  5.365.000 đ

  7.156.000 đ

  Đặc điểm giá đựng bát đĩa nâng hạ Hafele 504.76.408 :

  - Giá đựng bát đĩa dành cho tủ bếp trên, nâng hạ 

  - Dành cho chiều rộng tủ 900mm

  - Thiết kế lưới tròn sơn Nano

 • - 25%
  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 800mm Hafele 504.76.142Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 800mm Hafele 504.76.142

  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 800mm Hafele 504.76.142

  6.370.000 đ

  8.500.000 đ

  Đặc điểm giá đựng bát đĩa nâng hạ Hafele 504.76.142 :

  - Giá đựng bát đĩa dành cho tủ bếp trên, nâng hạ 

  - Dành cho chiều rộng tủ 800mm

 • - 25%
  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 900mm Hafele 504.76.143Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 900mm Hafele 504.76.143

  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 900mm Hafele 504.76.143

  6.520.000 đ

  8.696.000 đ

  Đặc điểm giá đựng bát đĩa nâng hạ Hafele 504.76.143 :

  - Giá đựng bát đĩa dành cho tủ bếp trên, nâng hạ 

  - Dành cho chiều rộng tủ 900mm

 • - 25%
  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 700mm Kosmo 504.76.815Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 700mm Kosmo 504.76.815

  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 700mm Kosmo 504.76.815

  7.360.000 đ

  9.818.000 đ

  Đặc điểm kệ chén bát nâng hạ Kosmo 504.76.815 :
  - Dùng cho hệ tủ bếp trên, chiều rộng tủ 700mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting

 • - 25%
  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Hafele 504.76.013Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Hafele 504.76.013

  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Hafele 504.76.013

  6.470.000 đ

  8.635.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng chén đĩa di động Hafele 504.76.013 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Inox 304 xám
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn

 • - 25%
  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Hafele 504.76.012Rổ Chén Di Động Lento 800mm Hafele 504.76.012

  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Hafele 504.76.012

  6.330.000 đ

  8.443.000 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Hafele 504.76.012 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn, Inox 304 Xám

 • - 25%
  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 700mm Hafele 504.76.010Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 700mm Hafele 504.76.010

  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 700mm Hafele 504.76.010

  6.180.000 đ

  8.252.000 đ

  Đặc điểm giá đựng bát đĩa nâng hạ Hafele 504.76.010 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg
  - Chiều rộng lọt lòng 700mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn, Inox 304 Xám

 • - 25%
  Rổ Chén Di Động Lento 600mm Hafele 504.76.009Rổ Chén Di Động Lento 600mm Hafele 504.76.009

  Rổ Chén Di Động Lento 600mm Hafele 504.76.009

  6.060.000 đ

  8.080.000 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Hafele 504.76.009 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg
  - Chiều rộng lọt lòng 600mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn, Inox 304 Xám

 • - 25%
  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Hafele 504.76.023Rổ Chén Di Động Lento 900mm Hafele 504.76.023

  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Hafele 504.76.023

  6.400.000 đ

  8.539.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Hafele 504.76.023 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám

 • - 25%
  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Hafele 504.76.022Rổ Chén Di Động Lento 800mm Hafele 504.76.022

  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Hafele 504.76.022

  6.260.000 đ

  8.348.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Hafele 504.76.022 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám

 • - 25%
  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 600mm Hafele 504.76.019Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 600mm Hafele 504.76.019

  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 600mm Hafele 504.76.019

  5.980.000 đ

  7.985.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Hafele 504.76.019 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 600mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám

 • - 25%
  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Hafele 504.76.020Rổ Chén Di Động Lento 700mm Hafele 504.76.020

  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Hafele 504.76.020

  6.115.000 đ

  8.156.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Hafele 504.76.020 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 700mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám

 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento Cucina 800mm Hafele 504.76.217Rổ Chén Di Động Lento Cucina 800mm Hafele 504.76.217

  Rổ Chén Di Động Lento Cucina 800mm Hafele 504.76.217

  4.300.000 đ

  5.975.000 đ

  Đặc điểm kệ nâng hạ Hafele 504.76.217 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, mạ Chrome xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.218Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.218

  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.218

  4.350.000 đ

  6.055.000 đ

  Đặc điểm giá bát di động Cucina 504.76.218 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Chrome xám
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.014Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.014

  Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.014

  4.965.000 đ

  6.897.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.014 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 600mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.015Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.015

  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.015

  5.070.000 đ

  7.046.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.015 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 700mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.017Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.017

  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.017

  5.190.000 đ

  7.210.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.017 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.018Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.018

  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.018

  5.300.000 đ

  7.376.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.018 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 28%
  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.008Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.008

  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.008

  5.370.000 đ

  7.459.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng chén đĩa di động Cucina 504.76.008 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Inox 304 xám
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.007Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.007

  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.007

  5.250.000 đ

  7.293.000 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Cucina 504.76.007 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn, Inox 304 Xám