0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Kệ bát nâng hạ Cucina

Hiển thị:
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento Cucina 800mm Hafele 504.76.217Rổ Chén Di Động Lento Cucina 800mm Hafele 504.76.217

  Rổ Chén Di Động Lento Cucina 800mm Hafele 504.76.217

  4.300.000 đ

  5.975.000 đ

  Đặc điểm kệ nâng hạ Hafele 504.76.217 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, mạ Chrome xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.218Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.218

  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.218

  4.350.000 đ

  6.055.000 đ

  Đặc điểm giá bát di động Cucina 504.76.218 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Chrome xám
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.014Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.014

  Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.014

  4.965.000 đ

  6.897.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.014 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 600mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.015Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.015

  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.015

  5.070.000 đ

  7.046.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.015 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 700mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.017Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.017

  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.017

  5.190.000 đ

  7.210.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.017 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.018Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.018

  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.018

  5.300.000 đ

  7.376.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.018 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 28%
  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.008Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.008

  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.008

  5.370.000 đ

  7.459.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng chén đĩa di động Cucina 504.76.008 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Inox 304 xám
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.007Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.007

  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.007

  5.250.000 đ

  7.293.000 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Cucina 504.76.007 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn, Inox 304 Xám
 • - 28%
  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.005Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.005

  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.005

  5.130.000 đ

  7.128.000 đ

  Đặc điểm giá đựng bát đĩa nâng hạ Cucina 504.76.005 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg
  - Chiều rộng lọt lòng 700mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn, Inox 304 Xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.004Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.004

  Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.004

  5.020.000 đ

  6.979.000 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Cucina 504.76.004 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg
  - Chiều rộng lọt lòng 600mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn, Inox 304 Xám
 • - 28%
  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.204Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.204

  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.204

  4.240.000 đ

  5.894.900 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa di động Cucina 504.76.204 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 600mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Phiên bản : lưới tròn, khung mạ Chrome xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.205Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.205

  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.205

  4.300.000 đ

  5.975.000 đ

  Giá Đựng chén bát nâng hạ Cucina 504.76.205 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Chrome xám
  - Chiều rộng lọt lòng 700mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn, khung mạ Chrome Xám
 • - 28%
  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.207Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.207

  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.207

  4.350.000 đ

  6.055.500 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Cucina 504.76.207 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn, khung mạ Chrome Xám
 • - 28%
  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.208Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.208

  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.208

  4.415.000 đ

  6.135.800 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Cucina 504.76.208 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn, khung mạ Chrome Xám
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento Cucina 600mm Hafele 504.76.214Rổ Chén Di Động Lento Cucina 600mm Hafele 504.76.214

  Rổ Chén Di Động Lento Cucina 600mm Hafele 504.76.214

  4.185.000 đ

  5.815.700 đ

  Đặc điểm kệ nâng hạ Hafele 504.76.214 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 600mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
 • - 25%
  Rổ Chén Đĩa Di Động 600mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.134Rổ Chén Đĩa Di Động 600mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.134

  Rổ Chén Đĩa Di Động 600mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.134

  5.120.000 đ

  6.831.000 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Cucina 504.76.134 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Inox 304 xám
  - Chiều rộng lọt lòng 600mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế kèm ống đựng đũa
 • - 25%
  Rổ Chén Đĩa Di Động 700mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.135Rổ Chén Đĩa Di Động 700mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.135

  Rổ Chén Đĩa Di Động 700mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.135

  5.230.000 đ

  6.974.000 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Cucina 504.76.135 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Inox 304 xám
  - Chiều rộng lọt lòng 700mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế kèm ống đựng đũa
 • - 25%
  Rổ Chén Đĩa Di Động 800mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.137Rổ Chén Đĩa Di Động 800mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.137

  Rổ Chén Đĩa Di Động 800mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.137

  5.500.000 đ

  7.342.000 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Cucina 504.76.137 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Inox 304 xám
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế kèm ống đựng đũa
 • - 22%
  Rổ Chén Đĩa Di Động 900mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.138Rổ Chén Đĩa Di Động 900mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.138

  Rổ Chén Đĩa Di Động 900mm Kèm Ống Đựng Đũa Cucina 504.76.138

  5.630.000 đ

  7.293.000 đ

  Đặc điểm giá bát nâng hạ Cucina 504.76.138 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Inox 304 xám
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế kèm ống đựng đũa
 • - 25%
  Rổ Chén Bát Di Động Cucina 900mm Hafele 504.76.808Rổ Chén Bát Di Động Cucina 900mm Hafele 504.76.808

  Rổ Chén Bát Di Động Cucina 900mm Hafele 504.76.808

  4.865.000 đ

  6.490.000 đ

  Đặc điểm kệ chén đĩa nâng hạ Hafele 504.76.808 :
  - Dành cho hệ tủ bếp trên, nâng hạ tiện lợi 
  - Chiều rộng tủ 900mm, màu hoàn thiện : sơn phủ Nano
 • - 25%
  Rổ Chén Bát Di Động Cucina 800mm Hafele 504.76.807Rổ Chén Bát Di Động Cucina 800mm Hafele 504.76.807

  Rổ Chén Bát Di Động Cucina 800mm Hafele 504.76.807

  4.755.000 đ

  6.340.000 đ

  Đặc điểm kệ chén đĩa nâng hạ Hafele 504.76.807 :
  - Dành cho hệ tủ bếp trên, nâng hạ tiện lợi 
  - Chiều rộng tủ 800mm, màu hoàn thiện : sơn phủ Nano
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento Cucina 700mm Hafele 504.76.215Rổ Chén Di Động Lento Cucina 700mm Hafele 504.76.215

  Rổ Chén Di Động Lento Cucina 700mm Hafele 504.76.215

  4.240.000 đ

  5.894.000 đ

  Đặc điểm bộ nâng hạ Cucina Hafele 504.76.215 
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 700mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, mạ Chrome xám