0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Chốt Cửa

Hiển thị:
 • - 25%
  Chốt Âm 260mm Hafele 911.62.356Chốt Âm 260mm Hafele 911.62.356

  Chốt Âm 260mm Hafele 911.62.356

  399.000 đ

  533.000 đ

   Đặc điểm chốt cửa Hafele 911.62.356 :
   Dùng cho cửa kim loại & cửa gỗ, chốt dài 260mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.691Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.691

  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.691

  424.000 đ

  566.000 đ

   Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.691 :
   Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
   Dài 600mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu

 • - 25%
  Chốt An Toàn Cho Cửa Hafele 489.71.680Chốt An Toàn Cho Cửa Hafele 489.71.680

  Chốt An Toàn Cho Cửa Hafele 489.71.680

  87.500 đ

  117.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 489.71.680 :
  - Chốt an toàn kích thước : 75 x 50mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Cửa 254mm Hafele 489.71.321Chốt Cửa 254mm Hafele 489.71.321

  Chốt Cửa 254mm Hafele 489.71.321

  199.500 đ

  266.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 489.71.321 :
  - Chốt cửa kích thước 254mm, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Cửa 152mm Hafele 489.71.311Chốt Cửa 152mm Hafele 489.71.311

  Chốt Cửa 152mm Hafele 489.71.311

  130.500 đ

  174.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 489.71.311 :
  - Chốt cửa kích thước 152mm, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Cửa 102mm Hafele 489.71.301Chốt Cửa 102mm Hafele 489.71.301

  Chốt Cửa 102mm Hafele 489.71.301

  104.000 đ

  139.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 489.71.301 :
  - Chốt cửa kích thước 102mm, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Cửa 254mm Hafele 489.71.320Chốt Cửa 254mm Hafele 489.71.320

  Chốt Cửa 254mm Hafele 489.71.320

  121.500 đ

  162.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 489.71.320 :
  - Chốt cửa dài 254mm, màu hoàn thiện : inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Cửa 152mm Hafele 489.71.310Chốt Cửa 152mm Hafele 489.71.310

  Chốt Cửa 152mm Hafele 489.71.310

  78.000 đ

  104.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 489.71.310 :
  - Chốt cửa dài 152mm, màu hoàn thiện : inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Cửa 102mm Hafele 489.71.300Chốt Cửa 102mm Hafele 489.71.300

  Chốt Cửa 102mm Hafele 489.71.300

  78.000 đ

  104.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 489.71.300 :
  - Chốt cửa dài 102mm, màu hoàn thiện : inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.672Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.672

  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.672

  2.175.000 đ

  2.903.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.672 :

  - Chốt âm 600mm dành cho cửa

  - Màu hoàn thiện : Inox mờ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Cho Cửa Tối Đa 60mm Hafele 911.62.357Chốt An Toàn Cho Cửa Tối Đa 60mm Hafele 911.62.357

  Chốt An Toàn Cho Cửa Tối Đa 60mm Hafele 911.62.357

  198.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.62.357 :
  - Chốt an toàn cho cửa tối đa 60mm, Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.671Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.671

  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.671

  1.575.000 đ

  2.102.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.671 :

  - Chốt âm 450mm dành cho cửa

  - Màu hoàn thiện : Inox mờ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Cho Cửa Tối Đa 45mm Hafele 911.62.389Chốt An Toàn Cho Cửa Tối Đa 45mm Hafele 911.62.389

  Chốt An Toàn Cho Cửa Tối Đa 45mm Hafele 911.62.389

  181.500 đ

  242.400 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.62.389 :
  - Chốt an toàn cho cửa tối đa 45mm, Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 190mm Hafele 911.62.670Chốt Âm 190mm Hafele 911.62.670

  Chốt Âm 190mm Hafele 911.62.670

  1.040.000 đ

  1.388.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.670 :

  - Chốt âm 190mm dành cho cửa

  - Màu hoàn thiện : Inox mờ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.011Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.011

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.011

  214.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.60.011 :
  - Chốt an toàn dạng xích, màu Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.000Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.000

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.000

  207.000 đ

  276.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.60.000 :
  - Chốt xích an toàn, màu hoàn thiện Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.422Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.422

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.422

  285.000 đ

  382.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.422 :
  - Chốt an toàn dạng xích, màu hoàn thiện Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.428Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.428

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.428

  234.000 đ

  312.000 đ

  Tính năng chốt an toàn dạng xích Hafele 911.59.428 :
  - Chốt an toàn dành cho cửa đi, màu Đồng bóng
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.425Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.425

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.425

  214.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.425 :
  - Chốt an toàn dạng xích, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.476Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.476

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.476

  198.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.476 :

  - Chốt an toàn dạng gài, màu hoàn thiện đồng rêu

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.475Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.475

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.475

  206.000 đ

  275.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.475 :

  - Chốt an toàn dạng gài, màu hoàn thiện đồng bóng

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292

  Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292

  243.000 đ

  324.000 đ

  Đặc điểm chốt vệ sinh Hafele 902.54.292 :
  - Chốt cho cửa nhà vệ sinh, màu hoàn thiện Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.473Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.473

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.473

  198.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.473 :

  - Chốt an toàn dạng gài, màu hoàn thiện Chrome bóng

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.471Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.471

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.471

  181.000 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.471 :

  - Chốt an toàn dạng gài, màu hoàn thiện Niken mờ

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.687Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.687

  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.687

  338.000 đ

  451.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.687 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 450mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059

  Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059

  260.000 đ

  347.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 911.59.059 :
  - Chốt an toàn, dạng gài, màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.683Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.683

  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.683

  225.000 đ

  301.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.683 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 300mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.046Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.046

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.046

  214.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.046 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.679Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.679

  Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.679

  191.000 đ

  255.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.679 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 200mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047

  214.500 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.047 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Chrome bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ