So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Chốt Cửa

#
Hiển thị:
 • - 30%
  Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.679Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.679

  Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.679

  169.000 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.679 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 200mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 22%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047

  223.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.047 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Chrome bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 22%
  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.689Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.689

  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.689

  669.000 đ

  858.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.689 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 600mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dang Gài Hafele 911.59.233Chốt An Toàn Dang Gài Hafele 911.59.233

  Chốt An Toàn Dang Gài Hafele 911.59.233

  180.000 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.233 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.685Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.685

  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.685

  320.000 đ

  462.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.685 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 450mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.151Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.151

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.151

  169.000 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn cho cửa Hafele 911.59.151 :
  - Chốt an toàn dạng gài, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.681Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.681

  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.681

  184.800 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.681 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 300mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.332Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.332

  Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.332

  214.500 đ

  275.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.332 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 200mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.158Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.158

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.158

  180.000 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.158 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.688Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.688

  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.688

  630.000 đ

  902.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.688 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 600mm, màu hoàn thiện : Inox mờ
 • - 23%
  Chốt An Toàn Hafele 911.59.156Chốt An Toàn Hafele 911.59.156

  Chốt An Toàn Hafele 911.59.156

  160.000 đ

  209.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.156 :
  - Chốt an toàn cho cửa, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Chốt Cửa Âm 450mm Hafele 911.62.184Chốt Cửa Âm 450mm Hafele 911.62.184

  Chốt Cửa Âm 450mm Hafele 911.62.184

  255.000 đ

  345.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.184 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 450mm, màu hoàn thiện : Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Chốt An Toàn Hafele 911.59.152Chốt An Toàn Hafele 911.59.152

  Chốt An Toàn Hafele 911.59.152

  146.000 đ

  209.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.152 :
  - Chốt an toàn cho cửa dạng gài, màu Chrome bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Chốt Cửa Âm 300mm Hafele 911.62.183Chốt Cửa Âm 300mm Hafele 911.62.183

  Chốt Cửa Âm 300mm Hafele 911.62.183

  139.000 đ

  182.600 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.183 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 300mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Chốt Cửa Âm 200mm Hafele 911.62.182Chốt Cửa Âm 200mm Hafele 911.62.182

  Chốt Cửa Âm 200mm Hafele 911.62.182

  134.000 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.182 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 200mm, màu Inox mờ
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 600mm Hafele 911.81.347Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 600mm Hafele 911.81.347

  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 600mm Hafele 911.81.347

  445.000 đ

  583.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.81.347 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 600mm, màu đen mờ
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 450mm Hafele 911.81.345Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 450mm Hafele 911.81.345

  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 450mm Hafele 911.81.345

  320.000 đ

  429.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.81.345 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 450mm, màu đen mờ
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 300mm Hafele 911.81.343Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 300mm Hafele 911.81.343

  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 300mm Hafele 911.81.343

  240.000 đ

  308.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.81.343 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 300mm, màu đen mờ
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059

  Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059

  255.000 đ

  330.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 911.59.059 :
  - Chốt an toàn, dạng gài, màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.019Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.019

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.019

  255.000 đ

  329.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.019 :
  - Chốt an toàn dạng xích, màu hoàn thiện : đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Nắp Chốt Âm Màu Đèn Hafele 911.81.117Nắp Chốt Âm Màu Đèn Hafele 911.81.117

  Nắp Chốt Âm Màu Đèn Hafele 911.81.117

  94.000 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm nắp chốt âm Hafele 911.81.117 :
  - Nắp dành cho chốt âm màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 200mm Hafele 911.81.341Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 200mm Hafele 911.81.341

  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 200mm Hafele 911.81.341

  205.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.81.341 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 200mm, màu đen mờ
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm 254mm Hafele 489.71.411Chốt Cửa Âm 254mm Hafele 489.71.411

  Chốt Cửa Âm 254mm Hafele 489.71.411

  200.000 đ

  253.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa âm Hafele 489.71.411 :
  - Độ dài A : 254mm, màu Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm 254mm Hafele 489.71.410Chốt Cửa Âm 254mm Hafele 489.71.410

  Chốt Cửa Âm 254mm Hafele 489.71.410

  123.000 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa âm Hafele 489.71.410 :
  - Độ dài A : 254mm, màu Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm 152mm Hafele 489.71.401Chốt Cửa Âm 152mm Hafele 489.71.401

  Chốt Cửa Âm 152mm Hafele 489.71.401

  158.000 đ

  198.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa âm Hafele 489.71.401 :
  - Độ dài A : 152mm, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm 152mm Hafele 489.71.400Chốt Cửa Âm 152mm Hafele 489.71.400

  Chốt Cửa Âm 152mm Hafele 489.71.400

  96.800 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa âm Hafele 489.71.400 :
  - Độ dài A : 152mm, màu Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm 305mm Hafele 489.71.461Chốt Cửa Âm 305mm Hafele 489.71.461

  Chốt Cửa Âm 305mm Hafele 489.71.461

  264.000 đ

  330.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa âm Hafele 489.71.461 :
  - Chốt cửa âm, màu Đồng bóng, dài 305mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 24%
  Chốt Cửa Âm 305mm Hafele 489.71.460Chốt Cửa Âm 305mm Hafele 489.71.460

  Chốt Cửa Âm 305mm Hafele 489.71.460

  150.000 đ

  198.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa âm Hafele 489.71.460 :
  - Chốt cửa âm, màu Inox mờ, dài 305mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Chốt Cửa Âm 204mm Hafele 489.71.451Chốt Cửa Âm 204mm Hafele 489.71.451

  Chốt Cửa Âm 204mm Hafele 489.71.451

  220.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa âm Hafele 489.71.451 :
  - Chốt cửa âm, màu đồng bóng, dài 204mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Chốt Cửa Âm 204mm Hafele 489.71.450Chốt Cửa Âm 204mm Hafele 489.71.450

  Chốt Cửa Âm 204mm Hafele 489.71.450

  135.000 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa âm Hafele 489.71.450 :
  - Chốt cửa âm, màu Inox mờ, dài 204mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ