0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Tay Nắm Tủ Âm

Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 161mm Hafele 152.11.932Tay Nắm Tủ Âm 161mm Hafele 152.11.932

  Tay Nắm Tủ Âm 161mm Hafele 152.11.932

  113.800 đ

  151.800 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 152.11.932 :
   Loại tay nắm tủ âm, dài 161mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm Ø80mm Hafele 155.01.492Tay Nắm Tủ Âm Ø80mm Hafele 155.01.492

  Tay Nắm Tủ Âm Ø80mm Hafele 155.01.492

  234.000 đ

  312.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.492 :
  - Tay nắm tủ lắp âm, đường kính Ø80mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 311mm Hafele 152.11.935Tay Nắm Tủ Âm 311mm Hafele 152.11.935

  Tay Nắm Tủ Âm 311mm Hafele 152.11.935

  158.000 đ

  211.200 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ âm Hafele 152.11.935 :
   Loại tay nắm tủ âm, dài 311mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 211mm Hafele 152.11.933Tay Nắm Tủ Âm 211mm Hafele 152.11.933

  Tay Nắm Tủ Âm 211mm Hafele 152.11.933

  135.500 đ

  181.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ dạng âm Hafele 152.11.933 :
   Loại tay nắm tủ âm, dài 211mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 411mm Hafele 152.11.938Tay Nắm Tủ Âm 411mm Hafele 152.11.938

  Tay Nắm Tủ Âm 411mm Hafele 152.11.938

  190.500 đ

  254.100 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ âm Hafele 152.11.938 :
  - Loại tay nắm tủ âm, dài 411mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 172mm Hafele 151.22.600Tay Nắm Tủ Âm 172mm Hafele 151.22.600

  Tay Nắm Tủ Âm 172mm Hafele 151.22.600

  433.000 đ

  577.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ âm Hafele 151.22.600 :
  - Tay nắm tủ âm, dài 172mm, hoàn thiện màu Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 172mm Hafele 151.22.400Tay Nắm Tủ Âm 172mm Hafele 151.22.400

  Tay Nắm Tủ Âm 172mm Hafele 151.22.400

  390.000 đ

  520.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 151.22.400 :
  - Tay nắm tủ âm, dài 172mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 128mm Hafele 151.74.402Tay Nắm Tủ Âm 128mm Hafele 151.74.402

  Tay Nắm Tủ Âm 128mm Hafele 151.74.402

  207.500 đ

  277.200 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 151.74.402 :
  - Tay nắm tủ âm, dài 128mm, màu Crom mờ, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 128mm Hafele 151.74.002Tay Nắm Tủ Âm 128mm Hafele 151.74.002

  Tay Nắm Tủ Âm 128mm Hafele 151.74.002

  234.000 đ

  312.400 đ

  Đặc điểm tay nắm Hafele 151.74.002 :
  - Tay nắm tủ âm, dài 128mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 174mm Hafele 151.99.903Tay Nắm Tủ Âm 174mm Hafele 151.99.903

  Tay Nắm Tủ Âm 174mm Hafele 151.99.903

  106.400 đ

  141.900 đ

  Đặc điểm tay nắm âm cho tủ Hafele 151.99.903 :
  - Tay nắm tủ âm, dài 174mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 142mm Hafele 151.99.902Tay Nắm Tủ Âm 142mm Hafele 151.99.902

  Tay Nắm Tủ Âm 142mm Hafele 151.99.902

  102.300 đ

  136.400 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ âm Hafele 151.99.902 :
  - Tay nắm tủ âm, dài 142mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 110mm Hafele 151.99.901Tay Nắm Tủ Âm 110mm Hafele 151.99.901

  Tay Nắm Tủ Âm 110mm Hafele 151.99.901

  89.900 đ

  119.900 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 151.99.901 :
  - Tay nắm tủ âm, dài 110mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 205mm Hafele 151.76.924Tay Nắm Tủ Âm 205mm Hafele 151.76.924

  Tay Nắm Tủ Âm 205mm Hafele 151.76.924

  113.000 đ

  151.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ âm Hafele 151.76.924 :
  - Tay nắm tủ âm dài 205mm, chất liệu nhôm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 173mm Hafele 151.76.923Tay Nắm Tủ Âm 173mm Hafele 151.76.923

  Tay Nắm Tủ Âm 173mm Hafele 151.76.923

  87.700 đ

  117.000 đ

  Đặc điểm tay nắm âm tủ Hafele 151.76.923 :
  - Tay nắm tủ âm dài 173mm, chất liệu nhôm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 141mm Hafele 151.76.922Tay Nắm Tủ Âm 141mm Hafele 151.76.922

  Tay Nắm Tủ Âm 141mm Hafele 151.76.922

  91.500 đ

  122.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ âm Hafele 151.76.922 :
  - Tay nắm tủ âm dài 141mm, chất liệu nhôm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 109mm Hafele 151.76.921Tay Nắm Tủ Âm 109mm Hafele 151.76.921

  Tay Nắm Tủ Âm 109mm Hafele 151.76.921

  83.200 đ

  111.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 151.76.921 :
  - Tay nắm âm dành cho tủ gỗ dài 109mm, chất liệu nhôm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 86mm Hafele 151.09.600Tay Nắm Tủ Âm 86mm Hafele 151.09.600

  Tay Nắm Tủ Âm 86mm Hafele 151.09.600

  83.200 đ

  111.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 151.09.600 :
  - Loại tay nắm tủ âm, dài 86mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm Ø50mm Hafele 155.01.490Tay Nắm Tủ Âm Ø50mm Hafele 155.01.490

  Tay Nắm Tủ Âm Ø50mm Hafele 155.01.490

  81.500 đ

  109.000 đ

  Đặc điểm tay nắm Hafele 155.01.490 :
  - Tay nắm tủ lắp âm, đường kính Ø50mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm Ø60mm Hafele 155.01.491Tay Nắm Tủ Âm Ø60mm Hafele 155.01.491

  Tay Nắm Tủ Âm Ø60mm Hafele 155.01.491

  219.000 đ

  292.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ âm Hafele 155.01.491 :
  - Tay nắm tủ lắp âm, đường kính Ø60mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ