0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Tay Nắm Nhôm

Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 84mm Hafele 155.01.115Tay Nắm Nhôm 84mm Hafele 155.01.115

  Tay Nắm Nhôm 84mm Hafele 155.01.115

  25.500 đ

  34.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.115 :
   Tay nắm nhôm có chiều dài 84mm 
   Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Nhôm Hafele 110.73.904Tay Nắm Tủ Nhôm Hafele 110.73.904

  Tay Nắm Tủ Nhôm Hafele 110.73.904

  89.000 đ

  119.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.73.904 :
   Chiều dài tay nắm : 138mm
   Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 76mm Hafele 155.01.111Tay Nắm Nhôm 76mm Hafele 155.01.111

  Tay Nắm Nhôm 76mm Hafele 155.01.111

  20.200 đ

  27.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.111 :
   Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 76mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 110.74.922Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 110.74.922

  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 110.74.922

  230.000 đ

  307.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.74.922 :
   Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 140mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 220mm Hafele 107.24.904Tay Nắm Nhôm 220mm Hafele 107.24.904

  Tay Nắm Nhôm 220mm Hafele 107.24.904

  100.500 đ

  134.000 đ

   Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 107.24.904
   Tay nắm tủ bằng nhôm, chiều dài tay nắm : 220mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 150mm Hafele 107.24.902Tay Nắm Nhôm 150mm Hafele 107.24.902

  Tay Nắm Nhôm 150mm Hafele 107.24.902

  63.000 đ

  84.000 đ

   Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 107.24.902
   Tay nắm tủ bằng nhôm, chiều dài tay nắm : 150mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 120mm Hafele 107.24.901Tay Nắm Nhôm 120mm Hafele 107.24.901

  Tay Nắm Nhôm 120mm Hafele 107.24.901

  56.000 đ

  75.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 107.24.901 :
   Chiều dài tay nắm : 120mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 80mm Hafele 107.24.900Tay Nắm Nhôm 80mm Hafele 107.24.900

  Tay Nắm Nhôm 80mm Hafele 107.24.900

  48.700 đ

  65.000 đ

   Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 107.24.900
   Tay nắm tủ bằng nhôm, chiều dài tay nắm : 80mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 204mm Hafele 110.74.924Tay Nắm Nhôm 204mm Hafele 110.74.924

  Tay Nắm Nhôm 204mm Hafele 110.74.924

  282.000 đ

  377.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.74.924 :
   Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 204mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 172mm Hafele 110.74.923Tay Nắm Nhôm 172mm Hafele 110.74.923

  Tay Nắm Nhôm 172mm Hafele 110.74.923

  249.000 đ

  332.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.74.923 :
   Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 172mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 335mm Hafele 110.73.938Tay Nắm Nhôm 335mm Hafele 110.73.938

  Tay Nắm Nhôm 335mm Hafele 110.73.938

  135.000 đ

  180.400 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.73.938 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, chiều dài tay nắm : 335mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 239mm Hafele 110.73.935Tay Nắm Nhôm 239mm Hafele 110.73.935

  Tay Nắm Nhôm 239mm Hafele 110.73.935

  118.500 đ

  158.400 đ

  Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 110.73.935 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 175mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 175mm Hafele 110.73.933Tay Nắm Nhôm 175mm Hafele 110.73.933

  Tay Nắm Nhôm 175mm Hafele 110.73.933

  97.300 đ

  129.800 đ

  Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 110.73.933 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 175mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 143mm Hafele 110.73.925Tay Nắm Nhôm 143mm Hafele 110.73.925

  Tay Nắm Nhôm 143mm Hafele 110.73.925

  82.500 đ

  110.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ bằng nhôm Hafele 110.73.925 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 143mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 359mm Hafele 107.55.938Tay Nắm Nhôm 359mm Hafele 107.55.938

  Tay Nắm Nhôm 359mm Hafele 107.55.938

  169.000 đ

  225.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ bằng nhôm Hafele 107.55.938 :
  - Chiều dài tay nắm : 359 mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 263mm Hafele 107.55.935Tay Nắm Nhôm 263mm Hafele 107.55.935

  Tay Nắm Nhôm 263mm Hafele 107.55.935

  144.000 đ

  192.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ bằng nhôm Hafele 107.55.935 :
  - Chiều dài tay nắm : 263 mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 199mm Hafele 107.55.933Tay Nắm Nhôm 199mm Hafele 107.55.933

  Tay Nắm Nhôm 199mm Hafele 107.55.933

  115.000 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 107.55.933 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 199mm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 167mm Hafele 107.55.925Tay Nắm Nhôm 167mm Hafele 107.55.925

  Tay Nắm Nhôm 167mm Hafele 107.55.925

  114.500 đ

  152.900 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 107.55.925 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, chiều dài tay nắm : 167 mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc,  với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 340mm Hafele 100.90.938Tay Nắm Nhôm 340mm Hafele 100.90.938

  Tay Nắm Nhôm 340mm Hafele 100.90.938

  88.000 đ

  117.700 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 100.90.938 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 340mm, màu bạc 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 100.90.935Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 100.90.935

  Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 100.90.935

  81.500 đ

  108.900 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 100.90.935 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 244mm, màu bạc 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 100.90.933Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 100.90.933

  Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 100.90.933

  76.500 đ

  102.300 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 100.90.933 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 180mm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 100.90.925Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 100.90.925

  Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 100.90.925

  74.000 đ

  99.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 100.90.925 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 148mm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 372mm Hafele 155.01.107Tay Nắm Nhôm 372mm Hafele 155.01.107

  Tay Nắm Nhôm 372mm Hafele 155.01.107

  234.000 đ

  312.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.107 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm dài 372mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 308mm Hafele 155.01.106Tay Nắm Nhôm 308mm Hafele 155.01.106

  Tay Nắm Nhôm 308mm Hafele 155.01.106

  182.000 đ

  243.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.106 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm dài 308mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 155.01.105Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 155.01.105

  Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 155.01.105

  132.500 đ

  177.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.105 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm dài 244mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 212mm Hafele 155.01.104Tay Nắm Nhôm 212mm Hafele 155.01.104

  Tay Nắm Nhôm 212mm Hafele 155.01.104

  117.700 đ

  157.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.104 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm dài 212mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 155.01.103Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 155.01.103

  Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 155.01.103

  100.500 đ

  134.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.103 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 180mm 
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 155.01.102Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 155.01.102

  Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 155.01.102

  60.700 đ

  81.000 đ

   Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 155.01.102 :
   Tay nắm nhôm có chiều dài 148mm 
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 116mm Hafele 155.01.101Tay Nắm Nhôm 116mm Hafele 155.01.101

  Tay Nắm Nhôm 116mm Hafele 155.01.101

  49.500 đ

  66.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.101 :
   Tay nắm nhôm có chiều dài 116mm 
   Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 155.01.113Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 155.01.113

  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 155.01.113

  51.700 đ

  69.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ bằng nhôm Hafele 155.01.113 :
   Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 140mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ