So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

PITTONG

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 150N Hafele 373.82.910Pittong Đẩy Cánh Tủ 150N Hafele 373.82.910

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 150N Hafele 373.82.910

  49.500 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.910 :
  - Lực lò xo : 120N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 120N Hafele 373.82.909Pittong Đẩy Cánh Tủ 120N Hafele 373.82.909

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 120N Hafele 373.82.909

  49.500 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.909 :
  - Lực lò xo : 120N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 100N Hafele 373.82.908Pittong Đẩy Cánh Tủ 100N Hafele 373.82.908

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 100N Hafele 373.82.908

  49.500 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.908 :
  - Lực lò xo : 100N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 80N Hafele 373.82.907Pittong Đẩy Cánh Tủ 80N Hafele 373.82.907

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 80N Hafele 373.82.907

  48.000 đ

  64.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.907 :
  - Lực lò xo : 80N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 60N Hafele 373.82.906Pittong Đẩy Cánh Tủ 60N Hafele 373.82.906

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 60N Hafele 373.82.906

  48.000 đ

  64.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.906 :
  - Lực lò xo : 60N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 120N Hafele 373.82.004Pittong Đẩy Cánh Tủ 120N Hafele 373.82.004

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 120N Hafele 373.82.004

  49.500 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.004 :
  - Lực lò xo : 120N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 100N Hafele 373.82.003Pittong Đẩy Cánh Tủ 100N Hafele 373.82.003

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 100N Hafele 373.82.003

  49.500 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.003 :
  - Lực lò xo : 100N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 80N Hafele 373.82.002Pittong Đẩy Cánh Tủ 80N Hafele 373.82.002

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 80N Hafele 373.82.002

  48.000 đ

  64.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh Hafele 373.82.002 :
  - Lực lò xo : 80N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ