So sánh sản phẩm
0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • English German Vietnamese

Kệ Đựng Gia Vị Cucina

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.215 Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.215

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.215

  1.936.000 đ

  2.420.000 đ

  Đặc điểm bộ kệ đựng dao thớt, chai lọ Cucina 549.20.215 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 400mm, vật liệu mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 462 - 468mm
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Cucina 549.20.011 Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Cucina 549.20.011

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Cucina 549.20.011

  1.934.000 đ

  2.417.800 đ

  Đặc điểm rổ đựng dao thớt chai lọ Cucina 549.20.011 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 200mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 162 - 168mm
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 300mm Cucina 549.20.013 Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 300mm Cucina 549.20.013

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 300mm Cucina 549.20.013

  2.119.000 đ

  2.648.800 đ

  Đặc điểm rổ đựng dao thớt chai lọ Cucina 549.20.013 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 300mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 262 - 268mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 200mm Cucina 549.20.031 Bộ Rổ Đựng Gia Vị 200mm Cucina 549.20.031

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 200mm Cucina 549.20.031

  1.811.000 đ

  2.264.900 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng chai lọ Cucina 549.20.031 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 200mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 162 - 168mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Cucina 549.20.014 Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Cucina 549.20.014

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Cucina 549.20.014

  2.266.000 đ

  2.833.600 đ

  Đặc điểm rổ đựng dao thớt chai lọ Cucina 549.20.014 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 350mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.235 Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.235

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.235

  1.800.000 đ

  2.253.900 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng gia vị Cucina 549.20.235 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 400mm, mạ Chrome
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 362 - 368mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.033 Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.033

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.033

  1.995.000 đ

  2.494.800 đ

  Đặc điểm kệ đựng chai lọ gia vị Cucina 549.20.033 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 300mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 262 - 268mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.015 Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.015

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.015

  2.340.800 đ

  2.926.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng dao thớt chai lọ Cucina 549.20.015 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 400mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.234 Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.234

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.234

  1.696.000 đ

  2.120.800 đ

  Đặc điểm bộ rổ gia vị Cucina 549.20.234 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 350mm, mạ Chrome
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 312 - 318mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.034 Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.034

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.034

  2.143.000 đ

  2.679.600 đ

  Đặc điểm kệ đựng chai lọ gia vị Cucina 549.20.034 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 350mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 312 - 318mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 300mm Cucina 549.20.213 Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 300mm Cucina 549.20.213

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 300mm Cucina 549.20.213

  1.723.000 đ

  2.153.800 đ

  Đặc điểm bộ rổ dao thớt, chai lọ Cucina 549.20.213 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 300mm
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 262 - 268mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.233 Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.233

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.233

  1.589.000 đ

  1.986.600 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng gia vị Cucina 549.20.233 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 300mm
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 262 - 268mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.035 Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.035

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.035

  2.217.600 đ

  2.772.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng chai lọ gia vị Cucina 549.20.035 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 400mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 362 - 368mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Cucina 549.20.211 Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Cucina 549.20.211

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Cucina 549.20.211

  1.616.000 đ

  2.020.700 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng dao thớt chai lọ Cucina 549.20.211 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 200mm, mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 162 - 168mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị Sonata 200mm Cucina 549.20.231 Bộ Rổ Đựng Gia Vị Sonata 200mm Cucina 549.20.231

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị Sonata 200mm Cucina 549.20.231

  1.480.000 đ

  1.853.500 đ

  Đặc điểm bộ đựng gia vị Cucina 549.20.231 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 200mm
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 162 - 168mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Cucina 549.20.214 Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Cucina 549.20.214

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Cucina 549.20.214

  1.829.000 đ

  2.286.900 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng dao thớt chai lọ Cucina 549.20.214 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 350mm, vật liệu mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 312 - 318mm