So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Ray bi Imundex

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Imundex 7 271 450Ray Bi Giảm Chấn 500mm Imundex 7 271 450

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Imundex 7 271 450

  211.200 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm ray bi Imundex 7 271 450 :
  - Phiên bản : giảm chấn, mở toàn phần
  -  Chiều dài 450mm, tải trọng 35Kg, màu đen
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Imundex 7 271 445Ray Bi Giảm Chấn 450mm Imundex 7 271 445

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Imundex 7 271 445

  202.400 đ

  253.000 đ

  Đặc điểm ray bi Imundex 7 271 445 :
  - Phiên bản : giảm chấn, mở toàn phần
  -  Chiều dài 450mm, tải trọng 35Kg, màu đen
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Imundex 7 271 440Ray Bi Giảm Chấn 400mm Imundex 7 271 440

  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Imundex 7 271 440

  193.600 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm ray bi Imundex 7 271 440 :
  - Phiên bản : giảm chấn, mở toàn phần
  -  Chiều dài 400mm, tải trọng 35Kg, màu đen
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Imundex 7 271 435Ray Bi Giảm Chấn 350mm Imundex 7 271 435

  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Imundex 7 271 435

  184.800 đ

  231.000 đ

  Đặc điểm ray bi Imundex 7 271 435 :
  - Phiên bản : giảm chấn, mở toàn phần
  -  Chiều dài 350mm, tải trọng 35Kg, màu đen
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Imundex 7 271 430Ray Bi Giảm Chấn 300mm Imundex 7 271 430

  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Imundex 7 271 430

  193.600 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm ray bi Imundex 7 271 430 :
  - Phiên bản : giảm chấn, mở toàn phần
  -  Chiều dài 300mm, tải trọng 35Kg, màu đen
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 500mm Imundex 7 271 350Ray Bi Không Giảm Chấn 500mm Imundex 7 271 350

  Ray Bi Không Giảm Chấn 500mm Imundex 7 271 350

  149.600 đ

  187.000 đ

  Đặc điểm ray bi Imundex 7 271 350 :
  - Phiên bản : không giảm chấn, mở toàn phần
  -  Chiều dài 500mm, tải trọng 45Kg, màu đen
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 450mm Imundex 7 271 345Ray Bi Không Giảm Chấn 450mm Imundex 7 271 345

  Ray Bi Không Giảm Chấn 450mm Imundex 7 271 345

  123.200 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm ray bi Imundex 7 271 345 :
  - Phiên bản : không giảm chấn, mở toàn phần
  -  Chiều dài 450mm, tải trọng 45Kg, màu đen
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 400mm Imundex 7 271 340Ray Bi Không Giảm Chấn 400mm Imundex 7 271 340

  Ray Bi Không Giảm Chấn 400mm Imundex 7 271 340

  123.200 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm ray bi Imundex 7 271 340 :
  - Phiên bản : không giảm chấn, mở toàn phần
  -  Chiều dài 400mm, tải trọng 45Kg, màu đen
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 350mm Imundex 7 271 335Ray Bi Không Giảm Chấn 350mm Imundex 7 271 335

  Ray Bi Không Giảm Chấn 350mm Imundex 7 271 335

  105.600 đ

  132.000 đ

  Đặc điểm ray bi Imundex 7 271 335 :
  - Phiên bản : không giảm chấn, mở toàn phần
  -  Chiều dài 350mm, tải trọng 45Kg, màu đen
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 300mm Imundex 7 271 330Ray Bi Không Giảm Chấn 300mm Imundex 7 271 330

  Ray Bi Không Giảm Chấn 300mm Imundex 7 271 330

  92.400 đ

  115.500 đ

  Đặc điểm ray bi Imundex 7 271 330 :
  - Phiên bản : không giảm chấn, mở toàn phần
  -  Chiều dài 300mm, tải trọng 45Kg, màu đen
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ