So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Ray bi Hafele

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062

  Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062

  140.000 đ

  187.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 494.02.062 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 350mm, màu Inox
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 27%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.145Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.145

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.145

  105.000 đ

  144.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.145 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 20Kg
  - Chiều dài : 500mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.144Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.144

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.144

  100.000 đ

  134.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.144 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 20Kg
  - Chiều dài : 450mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.143Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.143

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.143

  90.000 đ

  120.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.143 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 20Kg
  - Chiều dài : 400mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 24%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.142Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.142

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.142

  80.500 đ

  107.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.142 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 20Kg
  - Chiều dài : 350mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.141Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.141

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.141

  68.000 đ

  91.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.141 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 20Kg
  - Chiều dài : 300mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 29%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 600mm Hafele 494.02.467Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 600mm Hafele 494.02.467

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 600mm Hafele 494.02.467

  150.000 đ

  212.300 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.467 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg, chiều dài : 600mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 550mm Hafele 494.02.466Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 550mm Hafele 494.02.466

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 550mm Hafele 494.02.466

  138.000 đ

  185.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.466 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Chiều dài : 550mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.465Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.465

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.465

  115.000 đ

  156.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.465 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg, chiều dài : 500mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.464Ray Bi Không Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.464

  Ray Bi Không Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.464

  108.000 đ

  139.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.464 :
  - Ray bi phiên bản không giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 450mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.463Ray Bi Không Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.463

  Ray Bi Không Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.463

  99.800 đ

  128.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.463 :
  - Ray bi phiên bản không giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 400mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.462Ray Bi Không Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.462

  Ray Bi Không Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.462

  90.000 đ

  116.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.462
  - Ray bi phiên bản không giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 350mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.461Ray Bi Không Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.461

  Ray Bi Không Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.461

  78.500 đ

  105.000 đ

  Đặc điểm ray bi không giảm chấn Hafele 494.02.461 :
  - Ray bi phiên bản không giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 300mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 250mm Hafele 494.02.460Ray Bi Không Giảm Chấn 250mm Hafele 494.02.460

  Ray Bi Không Giảm Chấn 250mm Hafele 494.02.460

  67.800 đ

  87.000 đ

  Lưu ý lựa chọn ray bi phù hợp :
  - Ray bi phiên bản không giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 250mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085

  Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085

  196.000 đ

  252.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.085 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng 30Kg
  - Chiều dài ray : 500mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele 494.02.084Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele 494.02.084

  Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele 494.02.084

  179.000 đ

  230.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.084 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng 30Kg
  - Chiều dài ray : 450mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Ray Bi Nhấn Mở 400mm Hafele 494.02.083Ray Bi Nhấn Mở 400mm Hafele 494.02.083

  Ray Bi Nhấn Mở 400mm Hafele 494.02.083

  158.000 đ

  211.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.083 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng : 30Kg, chiều dài ray : 400mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Ray Bi Nhấn Mở 350mm Hafele 494.02.082Ray Bi Nhấn Mở 350mm Hafele 494.02.082

  Ray Bi Nhấn Mở 350mm Hafele 494.02.082

  145.000 đ

  195.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.082 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng : 30Kg, chiều dài ray : 350mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Ray Bi Nhấn Mở 300mm Hafele 494.02.081Ray Bi Nhấn Mở 300mm Hafele 494.02.081

  Ray Bi Nhấn Mở 300mm Hafele 494.02.081

  130.000 đ

  178.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.081 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 300mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075

  180.000 đ

  240.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.075 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 500mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074

  160.000 đ

  218.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.074 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 450mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073

  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073

  150.000 đ

  204.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.073 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 400mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.072Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.072

  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.072

  140.000 đ

  187.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.072 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 350mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 27%
  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.071Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.071

  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.071

  125.000 đ

  172.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.071 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 300mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065

  180.000 đ

  240.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 494.02.065 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 500mm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064

  160.000 đ

  218.000 đ

  Đặc điểm Ray bi 3 tầng Hafele 494.02.064 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg, dài 450mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 26%
  Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063

  Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063

  150.000 đ

  204.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.063 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 400mm, màu Inox
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.452Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.452

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.452

  90.000 đ

  116.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.452 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 350mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.451Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.451

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.451

  78.000 đ

  105.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.451 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 300mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 250mm Hafele 494.02.450Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 250mm Hafele 494.02.450

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 250mm Hafele 494.02.450

  65.000 đ

  87.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.450 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 250mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ