So sánh sản phẩm
0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Ray bi Hafele

#
Hiển thị:
 • - 23%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.145Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.145

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.145

  104.800 đ

  137.500 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.145 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 20Kg
  - Chiều dài : 500mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.144Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.144

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.144

  97.000 đ

  127.600 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.144 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 20Kg
  - Chiều dài : 450mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 24%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.143Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.143

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.143

  86.600 đ

  114.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.143 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 20Kg
  - Chiều dài : 400mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.142Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.142

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.142

  80.900 đ

  101.200 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.142 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 20Kg
  - Chiều dài : 350mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.141Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.141

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.141

  69.500 đ

  89.900 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.141 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 20Kg
  - Chiều dài : 300mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075

  181.000 đ

  228.800 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.075 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 500mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074

  165.000 đ

  207.900 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.074 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 450mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073

  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073

  153.000 đ

  193.600 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.073 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 400mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.072Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.072

  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.072

  141.000 đ

  178.200 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.072 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 350mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.071Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.071

  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.071

  130.000 đ

  163.900 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.071 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 300mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 29%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 600mm Hafele 494.02.467Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 600mm Hafele 494.02.467

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 600mm Hafele 494.02.467

  150.000 đ

  212.300 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.467 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg, chiều dài : 600mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 550mm Hafele 494.02.466Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 550mm Hafele 494.02.466

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 550mm Hafele 494.02.466

  137.000 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.466 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Chiều dài : 550mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.465Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.465

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.465

  145.000 đ

  181.500 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.465 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg, chiều dài : 500mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.464Ray Bi Không Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.464

  Ray Bi Không Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.464

  102.900 đ

  132.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.464 :
  - Ray bi phiên bản không giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 450mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.463Ray Bi Không Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.463

  Ray Bi Không Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.463

  94.000 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.463 :
  - Ray bi phiên bản không giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 400mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.462Ray Bi Không Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.462

  Ray Bi Không Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.462

  85.500 đ

  110.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.462
  - Ray bi phiên bản không giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 350mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.461Ray Bi Không Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.461

  Ray Bi Không Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.461

  77.200 đ

  99.000 đ

  Đặc điểm ray bi không giảm chấn Hafele 494.02.461 :
  - Ray bi phiên bản không giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 300mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Ray Bi Không Giảm Chấn 250mm Hafele 494.02.460Ray Bi Không Giảm Chấn 250mm Hafele 494.02.460

  Ray Bi Không Giảm Chấn 250mm Hafele 494.02.460

  64.300 đ

  82.500 đ

  Lưu ý lựa chọn ray bi phù hợp :
  - Ray bi phiên bản không giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 250mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065

  181.000 đ

  228.800 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 494.02.065 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 500mm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064

  165.000 đ

  207.900 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.064 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Ray dài : 450mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063

  Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063

  153.000 đ

  193.600 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.063 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Dài : 400mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062

  Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062

  141.000 đ

  178.200 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 494.02.062 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 350mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.061Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.061

  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.061

  131.000 đ

  163.900 đ

  Đặc điểm Ray bi 3 tầng Hafele 494.02.061 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg, dài 300mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 20%
  Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085

  Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085

  190.000 đ

  239.800 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.085 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng 30Kg
  - Chiều dài ray : 500mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele 494.02.084Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele 494.02.084

  Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele 494.02.084

  173.000 đ

  218.900 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.084 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng 30Kg
  - Chiều dài ray : 450mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Nhấn Mở 400mm Hafele 494.02.083Ray Bi Nhấn Mở 400mm Hafele 494.02.083

  Ray Bi Nhấn Mở 400mm Hafele 494.02.083

  160.000 đ

  201.300 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.083 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng : 30Kg, chiều dài ray : 400mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Nhấn Mở 350mm Hafele 494.02.082Ray Bi Nhấn Mở 350mm Hafele 494.02.082

  Ray Bi Nhấn Mở 350mm Hafele 494.02.082

  147.000 đ

  185.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.082 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng : 30Kg, chiều dài ray : 350mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Nhấn Mở 300mm Hafele 494.02.081Ray Bi Nhấn Mở 300mm Hafele 494.02.081

  Ray Bi Nhấn Mở 300mm Hafele 494.02.081

  134.000 đ

  169.400 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.081 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 300mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.455Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.455

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.455

  118.800 đ

  148.500 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.455 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 500mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 20%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.454Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.454

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.454

  105.600 đ

  132.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.454 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 450mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ