So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

KHÓA ĐIỆN TỬ

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7100 Hafele 912.20.315Khóa Điện Tử DL7100 Hafele 912.20.315

  Khóa Điện Tử DL7100 Hafele 912.20.315

  5.795.000 đ

  7.730.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.315 :
  - Dành cho cửa độ dày 30 - 60mm, đố cửa 100mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, Zigbee

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL8000-TC Hafele 912.20.360Khóa Điện Tử EL8000-TC Hafele 912.20.360

  Khóa Điện Tử EL8000-TC Hafele 912.20.360

  5.450.000 đ

  7.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.360 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Màu hoàn thiện : màu Xám

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.559Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.559

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.559

  6.200.000 đ

  8.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.559 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Vàng Hồng, thân khóa lớn

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.551Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.551

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.551

  6.200.000 đ

  8.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.551 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Xám, thân khóa lớn

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.553Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.553

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.553

  6.200.000 đ

  8.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.553 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Đen, thân khóa lớn

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.557Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.557

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.557

  6.200.000 đ

  8.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.557 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu vàng, thân khóa lớn

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.555Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.555

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.555

  6.200.000 đ

  8.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.555 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Bạc, thân khóa lớn

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.558Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.558

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.558

  5.450.000 đ

  7.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.558 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Vàng Hồng, thân khóa nhỏ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.552Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.552

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.552

  5.450.000 đ

  7.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.552 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Đen, thân khóa nhỏ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.550Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.550

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.550

  5.450.000 đ

  7.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.550 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Xám, thân khóa nhỏ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.554Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.554

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.554

  5.450.000 đ

  7.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.554 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu bạc, thân khóa nhỏ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.556Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.556

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.556

  5.450.000 đ

  7.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.556 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu vàng, thân khóa nhỏ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7200-TC Hafele 912.20.564Khóa Điện Tử EL7200-TC Hafele 912.20.564

  Khóa Điện Tử EL7200-TC Hafele 912.20.564

  5.600.000 đ

  7.468.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.564 :
  - Khả dụng : mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển, Video Phone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu đen, thân khóa lớn

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7200-TC Hafele 912.20.563Khóa Điện Tử EL7200-TC Hafele 912.20.563

  Khóa Điện Tử EL7200-TC Hafele 912.20.563

  4.850.000 đ

  6.468.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.563 :
  - Khả dụng : mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển, Video Phone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu đen, thân khóa nhỏ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7000-TC Hafele 912.05.496Khóa Điện Tử EL7000-TC Hafele 912.05.496

  Khóa Điện Tử EL7000-TC Hafele 912.05.496

  5.000.000 đ

  6.680.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.496 :
  - Khả dụng : mã số, thẻ, chìa khóa cơ, phiên bản thân khóa lớn
  - Dành cho cửa dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7000-TC Hafele 912.05.495Khóa Điện Tử EL7000-TC Hafele 912.05.495

  Khóa Điện Tử EL7000-TC Hafele 912.05.495

  4.260.000 đ

  5.680.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.495 :
  - Khả dụng : mã số, thẻ, chìa khóa cơ
  - Dành cho cửa dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa nhỏ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7000 Hafele 912.20.314Khóa Điện Tử DL7000 Hafele 912.20.314

  Khóa Điện Tử DL7000 Hafele 912.20.314

  5.040.000 đ

  6.730.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.314 :
  - Dành cho cửa độ dày 30 - 60mm, đố cửa 100mm
  - Khả dụng : mã số, thẻ từ, chìa cơ, Zigbee

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.05.970Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.05.970

  Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.05.970

  5.760.000 đ

  7.680.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.970 :
  - Dành cho cửa nhôm XingFa hệ 55, mở trượt
  - Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ, chìa khóa

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.20.120Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.20.120

  Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.20.120

  5.760.000 đ

  7.680.000 đ

   Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.120 :
   Dành cho hệ cửa nhôm Xingfa mở ra ngoài, hệ 55mm
   Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ và chìa khóa cơ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.20.130Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.20.130

  Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.20.130

  5.760.000 đ

  7.680.000 đ

   Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.130 :
   Dành cho cửa gỗ mở trượt, độ dày cửa 36 - 40mm
   Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ và chìa khóa cơ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.20.122Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.20.122

  Khóa Điện Tử EL6500-TCS Hafele 912.20.122

  5.760.000 đ

  7.680.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.122 :
  - Dành cho cửa gỗ mở xoay, độ dày cửa 36 - 40mm, đố cửa 55mm
  - Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ và chìa khóa cơ

 • - 25%
  Tay Nắm Thông Minh EH6000 Hafele 912.05.851Tay Nắm Thông Minh EH6000 Hafele 912.05.851

  Tay Nắm Thông Minh EH6000 Hafele 912.05.851

  13.170.000 đ

  17.568.000 đ

  Đặc điểm tay nắm thông minh Hafele 912.05.851 :
  - Dành cho cửa kính, cửa gỗ, cửa kim loại độ dày cửa 10 - 90mm
  - Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ, điều khiển từ xa

 • - 25%
  Khóa Điện Tử Cho Cửa Kính ER4400-TCR Hafele 912.20.229Khóa Điện Tử Cho Cửa Kính ER4400-TCR Hafele 912.20.229

  Khóa Điện Tử Cho Cửa Kính ER4400-TCR Hafele 912.20.229

  4.170.000 đ

  5.568.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.229 :
  - Khóa điện tử cho cửa kính, độ dày cửa 11 - 12mm
  - Loại cửa : cửa kính không khung
  - Phiên bản : có điều khiển từ xa

 • - 25%
  Khóa Điện Tử Cho Cửa Kính ER4400-TC Hafele 912.20.228Khóa Điện Tử Cho Cửa Kính ER4400-TC Hafele 912.20.228

  Khóa Điện Tử Cho Cửa Kính ER4400-TC Hafele 912.20.228

  3.400.000 đ

  4.568.000 đ

   Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.228 :
   Khóa điện tử cho cửa kính, độ dày cửa 11 - 12mm
   Loại cửa : cửa kính không khung
   Phiên bản : không có điều khiển từ xa

 • - 25%
  Khóa Tủ Điện Tử EL3300-TK Hafele 225.12.650Khóa Tủ Điện Tử EL3300-TK Hafele 225.12.650

  Khóa Tủ Điện Tử EL3300-TK Hafele 225.12.650

  1.000.000 đ

  1.344.000 đ

  Đặc điểm khóa tủ điện tử Hafele 225.12.650 :
  - Khả dụng : mã số, chìa khóa cơ
  - Dành cho loại cửa gỗ, độ dày cửa : 12 - 22mm

 • - 25%
  Chuông Cửa SVD-700HD Hafele 959.23.096Chuông Cửa SVD-700HD Hafele 959.23.096

  Chuông Cửa SVD-700HD Hafele 959.23.096

  1.920.000 đ

  2.568.000 đ

  Đặc điểm chuông cửa Hafele 959.23.096 :
  - Camera chất lượng cao 1080P
  - Điều khiển các dòng khóa Hafele từ màn hình

 • - 25%
  Màn Hình Cửa SVM-770HD Hafele 959.23.097Màn Hình Cửa SVM-770HD Hafele 959.23.097

  Màn Hình Cửa SVM-770HD Hafele 959.23.097

  4.980.000 đ

  6.645.000 đ

  Đặc điểm màn hình cửa Hafele 959.23.097 :
  - Màn hình cho cửa kỹ thuật số độ phân giải 1080P
  - Điều khiển các dòng khóa Hafele từ màn hình

 • - 25%
  Két Sắt Mở Trước SB-600 Hafele 836.29.500Két Sắt Mở Trước SB-600 Hafele 836.29.500

  Két Sắt Mở Trước SB-600 Hafele 836.29.500

  2.520.000 đ

  3.368.000 đ

  Đặc điểm két sắt - hộp an toàn Hafele 836.29.500 :
  - Dùng cho khách sạn và nhà riêng
  - Quản lý bằng mã số & chìa khóa cơ

  - Phiên bản : 2 chìa khóa cơ đi kèm
 • - 25%
  Két Sắt Mini SB-700 Hafele 836.28.380Két Sắt Mini SB-700 Hafele 836.28.380

  Két Sắt Mini SB-700 Hafele 836.28.380

  4.120.000 đ

  5.500.000 đ

  Đặc điểm két sắt Mini Hafele 836.28.380 :
  - Ứng dụng : dành cho khách sạn, nhà riêng
  - Khả dụng : mật mã, chìa khóa

 • - 25%
  Két Sắt Vân Tay SB-900 Hafele 836.28.390Két Sắt Vân Tay SB-900 Hafele 836.28.390

  Két Sắt Vân Tay SB-900 Hafele 836.28.390

  4.100.000 đ

  5.468.000 đ

  Đặc điểm két sắt an toàn Hafele 836.28.390 :
  - Két sắt an toàn vân tay, khối lượng 10Kg
  - Cửa két dày 4mm, thân 1,5mm