0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

KHÓA ĐIỆN TỬ

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.263Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.263

  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.263

  11.650.000 đ

  15.535.000 đ

   Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.263 :
   Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ, Bluetooth, chìa khóa
   Dành cho cửa độ dày cửa : 35 - 60mm, đố cửa 120mm
   Phiên bản : Z-Wave ( tích hợp với hệ thống nhà thông minh )

 • - 25%
  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.262Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.262

  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.262

  11.650.000 đ

  15.535.000 đ

   Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.262 :
   Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ, Bluetooth, chìa khóa
   Dành cho cửa độ dày cửa : 35 - 60mm, đố cửa 120mm
   Phiên bản : Z-Wave ( tích hợp với hệ thống nhà thông minh )

 • - 25%
  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.287Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.287

  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.287

  10.060.000 đ

  13.420.000 đ

   Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.287 :
   Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ, Bluetooth, chìa khóa
   Dành cho cửa độ dày cửa : 35 - 60mm, đố cửa 120mm

 • - 25%
  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.260Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.260

  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.260

  10.500.000 đ

  14.041.000 đ

   Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.260 :
   Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ, Bluetooth, chìa khóa
   Dành cho cửa độ dày cửa : 35 - 60mm, đố cửa 120mm

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.233Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.233

  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.233

  9.400.000 đ

  12.595.000 đ

   Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.233 :
   Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ, chìa khóa cơ
   Thích hợp với cửa có độ dày : 35 - 60mm, đố cửa 120mm
   Phiên bản : Z-Wave ( tích hợp nhà thông minh )

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.232Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.232

  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.232

  9.900.000 đ

  13.225.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.232 :
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ, chìa khóa cơ
  - Thích hợp với cửa có độ dày : 35 - 60mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : Z-Wave ( tích hợp nhà thông minh )

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.238Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.238

  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.238

  9.170.000 đ

  12.230.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.238 :
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ, chìa khóa cơ
  - Thích hợp với cửa có độ dày : 35 - 60mm, đố cửa 120mm

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.230Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.230

  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.230

  9.230.000 đ

  12.309.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.230 :
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ, chìa khóa cơ
  - Thích hợp với cửa có độ dày : 35 - 60mm, đố cửa 120mm

 • - 25%
  Khóa Điện Tử ER5100 Hafele 912.20.224Khóa Điện Tử ER5100 Hafele 912.20.224

  Khóa Điện Tử ER5100 Hafele 912.20.224

  5.140.000 đ

  6.864.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.224 :
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ, Bluetooth
  - Độ dày cửa : 30 - 50mm, đố cửa 88mm

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.653Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.653

  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.653

  7.850.000 đ

  10.467.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.650 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn, màu Vàng Hồng

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.641Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.641

  Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.641

  7.470.000 đ

  9.968.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.641 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn, màu Đen

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.647Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.647

  Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.647

  7.470.000 đ

  9.968.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.647 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn, màu Xám

 • - 25%
  Khóa Điện Tử Thân Lớn EL7900-TCB Hafele 912.05.644Khóa Điện Tử Thân Lớn EL7900-TCB Hafele 912.05.644

  Khóa Điện Tử Thân Lớn EL7900-TCB Hafele 912.05.644

  7.470.000 đ

  9.968.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.644 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn, màu Bạc

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.650Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.650

  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.650

  7.850.000 đ

  10.467.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.650 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn, màu Vàng

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.652Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.652

  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.652

  7.140.000 đ

  9.522.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.652 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa nhỏ, màu Vàng Hồng

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.640Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.640

  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.640

  6.800.000 đ

  9.068.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.640 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa nhỏ, màu Đen

 • - 25%
  Khóa Điện Tử Thân Nhỏ EL7900-TCB Hafele 912.05.646Khóa Điện Tử Thân Nhỏ EL7900-TCB Hafele 912.05.646

  Khóa Điện Tử Thân Nhỏ EL7900-TCB Hafele 912.05.646

  6.800.000 đ

  9.068.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.646 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa nhỏ, màu Xám

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.643Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.643

  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.643

  6.800.000 đ

  9.068.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.643 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ, Bluetooth, điều khiển, kết nối Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa nhỏ, màu Bạc

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.649Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.649

  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.649

  6.800.000 đ

  9.068.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.649 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ, Bluetooth, điều khiển, kết nối Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa nhỏ, màu Vàng

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL10K Màu Đồng Mờ Cổ Hafele 912.05.314Khóa Điện Tử EL10K Màu Đồng Mờ Cổ Hafele 912.05.314

  Khóa Điện Tử EL10K Màu Đồng Mờ Cổ Hafele 912.05.314

  11.240.000 đ

  14.998.000 đ

  Đặc điểm khóa điển tử Hafele 912.05.314 :
  - Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Dành cho cửa độ dày cửa : 38 - 110mm, đố cửa : 108mm
  - Phiên bản : thiết kế cổ điển, sang trọng

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL9500-TCS Hafele 912.20.369Khóa Điện Tử EL9500-TCS Hafele 912.20.369

  Khóa Điện Tử EL9500-TCS Hafele 912.20.369

  12.500.000 đ

  16.680.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.369 :
  - Dành cho cửa độ dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, điều khiển, kết nối Videophone

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL9000-TCS Hafele 912.20.364Khóa Điện Tử EL9000-TCS Hafele 912.20.364

  Khóa Điện Tử EL9000-TCS Hafele 912.20.364

  9.050.000 đ

  12.067.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.364 :
  - Dành cho cửa độ dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.561Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.561

  Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.561

  6.830.000 đ

  9.118.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.561 :
  - Dành cho cửa độ dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, điều khiển, kết nối Videophone
  - Phiên bản : màu Đen, thân khóa lớn

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.560Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.560

  Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.560

  6.080.000 đ

  8.118.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.560 :
  - Dành cho cửa độ dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, điều khiển, kết nối Videophone
  - Phiên bản : màu Đen, thân khóa nhỏ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7800-TCS Hafele 912.20.562Khóa Điện Tử EL7800-TCS Hafele 912.20.562

  Khóa Điện Tử EL7800-TCS Hafele 912.20.562

  7.430.000 đ

  9.917.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.562 :
  - Dành cho cửa độ dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

 • - 25%
  Khóa Điện Tử DL7100 Hafele 912.20.315Khóa Điện Tử DL7100 Hafele 912.20.315

  Khóa Điện Tử DL7100 Hafele 912.20.315

  5.835.000 đ

  7.780.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.315 :
  - Dành cho cửa độ dày 30 - 60mm, đố cửa 100mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, Zigbee

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL8000-TC Hafele 912.20.360Khóa Điện Tử EL8000-TC Hafele 912.20.360

  Khóa Điện Tử EL8000-TC Hafele 912.20.360

  5.700.000 đ

  7.632.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.360 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Màu hoàn thiện : màu Xám

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.559Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.559

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.559

  6.500.000 đ

  8.682.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.559 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Vàng Hồng, thân khóa lớn

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.551Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.551

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.551

  6.275.000 đ

  8.367.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.551 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Xám, thân khóa lớn

 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.553Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.553

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.553

  6.500.000 đ

  8.682.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.553 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Đen, thân khóa lớn