0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Quả Nắm Tủ

Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.073Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.073

  Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.073

  57.000 đ

  76.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.073 :
  - Tay nắm tủ 35 x 26mm, màu mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ H1320 Hafele 110.34.271Tay Nắm Tủ H1320 Hafele 110.34.271

  Tay Nắm Tủ H1320 Hafele 110.34.271

  115.500 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.271 :

  - Tay nắm tủ dạng quả nắm, màu Crom bóng

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ H2145 Hafele 106.70.131Tay Nắm Tủ H2145 Hafele 106.70.131

  Tay Nắm Tủ H2145 Hafele 106.70.131

  109.500 đ

  146.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.131 :

  - Tay nắm tủ dạng quả nắm, màu mạ đồng mờ

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ H2145 Hafele 106.70.130Tay Nắm Tủ H2145 Hafele 106.70.130

  Tay Nắm Tủ H2145 Hafele 106.70.130

  96.000 đ

  128.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.130 :

  - Tay nắm tủ dạng quả nắm, màu mạ Crom bóng

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ H2130 Hafele 106.69.152Quả Nắm Tủ H2130 Hafele 106.69.152

  Quả Nắm Tủ H2130 Hafele 106.69.152

  35.000 đ

  47.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.152 :

  - Tay nắm tủ mạ Crom bóng

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ H2130 Hafele 106.69.151Quả Nắm Tủ H2130 Hafele 106.69.151

  Quả Nắm Tủ H2130 Hafele 106.69.151

  35.000 đ

  47.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.151 :

  - Tay nắm tủ mạ Đen mờ

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ H2130 Hafele 106.69.150Quả Nắm Tủ H2130 Hafele 106.69.150

  Quả Nắm Tủ H2130 Hafele 106.69.150

  35.000 đ

  47.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.150 :

  - Tay nắm tủ mạ Niken mờ

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.123Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.123

  Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.123

  77.000 đ

  103.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.123 :
  - Tay nắm dạng quả nắm tủ, màu vàng mờ Ø46 x 16mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.121Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.121

  Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.121

  51.000 đ

  68.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.121 :
  - Tay nắm dạng quả nắm tủ, màu trắng mờ Ø46 x 16mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.122Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.122

  Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.122

  69.000 đ

  92.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.122 :
  - Tay nắm dạng quả nắm tủ, màu đen mờ Ø46 x 16mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.120Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.120

  Quả Nắm Tủ 46mm H2140 Hafele 106.70.120

  51.000 đ

  68.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.120 :
  - Tay nắm dạng quả nắm tủ, màu đen mờ Ø46 x 16mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ H2185 Hafele 106.70.172Quả Nắm Tủ H2185 Hafele 106.70.172

  Quả Nắm Tủ H2185 Hafele 106.70.172

  96.000 đ

  128.000 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 106.70.172 :
  - Màu Vàng mờ, Khoảng cách A : 36mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ H2185 Hafele 106.70.171Quả Nắm Tủ H2185 Hafele 106.70.171

  Quả Nắm Tủ H2185 Hafele 106.70.171

  87.000 đ

  116.000 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 106.70.171 :
  - Màu Niken mờ, Khoảng cách A : 36mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ H2185 Hafele 106.70.173Quả Nắm Tủ H2185 Hafele 106.70.173

  Quả Nắm Tủ H2185 Hafele 106.70.173

  105.000 đ

  140.000 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 106.70.173 :
  - Màu đồng thiếc cổ, Khoảng cách A : 36mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ Hafele 132.08.635Quả Nắm Tủ Hafele 132.08.635

  Quả Nắm Tủ Hafele 132.08.635

  142.500 đ

  190.300 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 132.08.635 :
  - Qủa nắm tủ chất liệu nhựa và hợp kim kẽm, phần thêm đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.072Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.072

  Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.072

  57.000 đ

  76.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.072 :
  - Tay nắm tủ 35 x 26mm, màu mạ Nilken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.070Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.070

  Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.070

  57.000 đ

  76.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.070 :
  - Tay nắm tủ 35 x 26mm, màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 110.35.384Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 110.35.384

  Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 110.35.384

  24.000 đ

  32.000 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 110.35.384 :
  - Qủa nắm tủ cổ điển, màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 110.35.383Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 110.35.383

  Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 110.35.383

  24.000 đ

  32.000 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 110.35.383 :
  - Qủa nắm mẫu cổ điển màu đồng cổ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 121.26.140Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 121.26.140

  Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 121.26.140

  33.000 đ

  44.000 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 121.26.140 :
  - Quả nắm tủ cổ điển màu trắng với họa tiết in hoa, mạ thiếc
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Cổ Điển Hafele 122.07.130Quả Nắm Cổ Điển Hafele 122.07.130

  Quả Nắm Cổ Điển Hafele 122.07.130

  81.500 đ

  109.000 đ

  Đặc điểm quả nắm Hafele 122.07.130 :
  - Qủa nắm tủ cổ điển màu đồng thau cổ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 122.07.120Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 122.07.120

  Quả Nắm Tủ Cổ Điển Hafele 122.07.120

  81.500 đ

  109.000 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 122.07.120 :
  - Quả nắm tủ thiết kế cổ điển, Ø32mm, màu đồng thau cổ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ 15mm Hafele 135.93.902Quả Nắm Tủ 15mm Hafele 135.93.902

  Quả Nắm Tủ 15mm Hafele 135.93.902

  49.500 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 135.93.902 : 
  - Quả nắm tủ có rãnh âm dài 15mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 1.000.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ 20mm Hafele 135.93.903Quả Nắm Tủ 20mm Hafele 135.93.903

  Quả Nắm Tủ 20mm Hafele 135.93.903

  52.500 đ

  70.000 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 135.93.903 :
  - Quả nắm tủ có rãnh âm dài 20mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ 25mm Hafele 135.93.904Quả Nắm Tủ 25mm Hafele 135.93.904

  Quả Nắm Tủ 25mm Hafele 135.93.904

  85.500 đ

  114.000 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 135.93.904 :
  - Quả nắm tủ có rãnh âm dài 25mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ Ø30mm Hafele 137.32.833Quả Nắm Tủ Ø30mm Hafele 137.32.833

  Quả Nắm Tủ Ø30mm Hafele 137.32.833

  190.000 đ

  254.100 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 137.32.833 :
  - Đường kính quả nắm Hafele Ø30mm, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ Ø25mm Hafele 137.32.824Quả Nắm Tủ Ø25mm Hafele 137.32.824

  Quả Nắm Tủ Ø25mm Hafele 137.32.824

  141.000 đ

  188.100 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 137.32.824 :
  - Đường kính quả nắm Hafele Ø25mm, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ Hafele 137.60.837Quả Nắm Tủ Hafele 137.60.837

  Quả Nắm Tủ Hafele 137.60.837

  125.400 đ

  167.200 đ

  Đặc điểm quả nắm Hafele 137.60.837 :
  - Quả nắm tủ màu đồng bóng, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ Hafele 136.94.600Quả Nắm Tủ Hafele 136.94.600

  Quả Nắm Tủ Hafele 136.94.600

  41.200 đ

  55.000 đ

  Đặc điểm quả nắm Hafele 136.94.600 :
  - Qủa nắm tủ màu Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Quả Nắm Tủ Hafele 132.08.675Quả Nắm Tủ Hafele 132.08.675

  Quả Nắm Tủ Hafele 132.08.675

  142.500 đ

  190.300 đ

  Đặc điểm quả nắm tủ Hafele 132.08.675 :
  - Qủa nắm tủ chất liệu nhựa và hợp kim kẽm, vít M4 ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ