So sánh sản phẩm
0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • English German Vietnamese

Tay Nắm Nhôm

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 100.90.933 Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 100.90.933

  Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 100.90.933

  81.800 đ

  102.300 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 100.90.933 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 180mm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 100.90.925 Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 100.90.925

  Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 100.90.925

  79.000 đ

  99.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 100.90.925 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 148mm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 372mm Hafele 155.01.107 Tay Nắm Nhôm 372mm Hafele 155.01.107

  Tay Nắm Nhôm 372mm Hafele 155.01.107

  237.600 đ

  297.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.107 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm dài 372mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 308mm Hafele 155.01.106 Tay Nắm Nhôm 308mm Hafele 155.01.106

  Tay Nắm Nhôm 308mm Hafele 155.01.106

  184.800 đ

  231.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.106 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm dài 308mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 155.01.105 Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 155.01.105

  Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 155.01.105

  134.400 đ

  168.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.105 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm dài 244mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 212mm Hafele 155.01.104 Tay Nắm Nhôm 212mm Hafele 155.01.104

  Tay Nắm Nhôm 212mm Hafele 155.01.104

  118.400 đ

  148.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.104 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm dài 212mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 236mm Hafele 110.74.925 Tay Nắm Nhôm 236mm Hafele 110.74.925

  Tay Nắm Nhôm 236mm Hafele 110.74.925

  314.160 đ

  392.700 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.74.925 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 236mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 204mm Hafele 110.74.924 Tay Nắm Nhôm 204mm Hafele 110.74.924

  Tay Nắm Nhôm 204mm Hafele 110.74.924

  286.880 đ

  358.600 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.74.924 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 204mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 172mm Hafele 110.74.923 Tay Nắm Nhôm 172mm Hafele 110.74.923

  Tay Nắm Nhôm 172mm Hafele 110.74.923

  240.240 đ

  300.300 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.74.923 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 172mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 110.74.922 Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 110.74.922

  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 110.74.922

  221.760 đ

  277.200 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.74.922 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 140mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 155.01.103 Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 155.01.103

  Tay Nắm Nhôm 180mm Hafele 155.01.103

  100.800 đ

  126.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.103 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 180mm 
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 220mm Hafele 107.24.904 Tay Nắm Nhôm 220mm Hafele 107.24.904

  Tay Nắm Nhôm 220mm Hafele 107.24.904

  102.000 đ

  127.600 đ

  Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 107.24.904
  - Chiều dài tay nắm : 220mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 340mm Hafele 100.90.938 Tay Nắm Nhôm 340mm Hafele 100.90.938

  Tay Nắm Nhôm 340mm Hafele 100.90.938

  94.100 đ

  117.700 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 100.90.938 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 340mm, màu bạc 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 167mm Hafele 107.55.925 Tay Nắm Nhôm 167mm Hafele 107.55.925

  Tay Nắm Nhôm 167mm Hafele 107.55.925

  122.000 đ

  152.900 đ

  Lưu ý lựa chọn tay nắm nhôm phù hợp :
  - Chiều dài tay nắm : 167 mm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 155.01.113 Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 155.01.113

  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 155.01.113

  52.000 đ

  65.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ bằng nhôm Hafele 155.01.113 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 140mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 263mm Hafele 107.55.935 Tay Nắm Nhôm 263mm Hafele 107.55.935

  Tay Nắm Nhôm 263mm Hafele 107.55.935

  154.000 đ

  192.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ bằng nhôm Hafele 107.55.935 :
  - Chiều dài tay nắm : 263 mm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 100.90.935 Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 100.90.935

  Tay Nắm Nhôm 244mm Hafele 100.90.935

  87.100 đ

  108.900 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 100.90.935 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 244mm, màu bạc 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 84mm Hafele 155.01.115 Tay Nắm Nhôm 84mm Hafele 155.01.115

  Tay Nắm Nhôm 84mm Hafele 155.01.115

  25.500 đ

  31.900 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.115 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 84mm 
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 128mm Hafele 110.73.925 Tay Nắm Nhôm 128mm Hafele 110.73.925

  Tay Nắm Nhôm 128mm Hafele 110.73.925

  80.080 đ

  100.100 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ bằng nhôm Hafele 110.73.925 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 128mm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 107.74.922 Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 107.74.922

  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 107.74.922

  221.000 đ

  277.200 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 107.74.922 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 140mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 155.01.102 Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 155.01.102

  Tay Nắm Nhôm 148mm Hafele 155.01.102

  61.600 đ

  77.000 đ

  Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 155.01.102 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 148mm 
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 175mm Hafele 110.73.933 Tay Nắm Nhôm 175mm Hafele 110.73.933

  Tay Nắm Nhôm 175mm Hafele 110.73.933

  103.000 đ

  128.800 đ

  Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 110.73.933 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 175mm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 106mm Hafele 155.01.112 Tay Nắm Nhôm 106mm Hafele 155.01.112

  Tay Nắm Nhôm 106mm Hafele 155.01.112

  46.600 đ

  58.300 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.112 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 106mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 172mm Hafele 107.74.923 Tay Nắm Nhôm 172mm Hafele 107.74.923

  Tay Nắm Nhôm 172mm Hafele 107.74.923

  240.000 đ

  300.300 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 107.74.923 :
  - Chiều dài tay nắm : 172mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 199mm Hafele 107.55.933 Tay Nắm Nhôm 199mm Hafele 107.55.933

  Tay Nắm Nhôm 199mm Hafele 107.55.933

  123.000 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 107.55.933 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 199mm 
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 116mm Hafele 155.01.101 Tay Nắm Nhôm 116mm Hafele 155.01.101

  Tay Nắm Nhôm 116mm Hafele 155.01.101

  52.500 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.101 :
  - Tay nắm nhôm có chiều dài 116mm 
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 239mm Hafele 110.73.935 Tay Nắm Nhôm 239mm Hafele 110.73.935

  Tay Nắm Nhôm 239mm Hafele 110.73.935

  126.000 đ

  158.400 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.73.935 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 239mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 76mm Hafele 155.01.111 Tay Nắm Nhôm 76mm Hafele 155.01.111

  Tay Nắm Nhôm 76mm Hafele 155.01.111

  20.000 đ

  25.300 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.111 :
  - Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 76mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 204mm Hafele 107.74.924 Tay Nắm Nhôm 204mm Hafele 107.74.924

  Tay Nắm Nhôm 204mm Hafele 107.74.924

  286.000 đ

  358.600 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 107.74.924 :
  - Chiều dài tay nắm : 204mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Nhôm 120mm Hafele 107.24.901 Tay Nắm Nhôm 120mm Hafele 107.24.901

  Tay Nắm Nhôm 120mm Hafele 107.24.901

  60.000 đ

  75.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 107.24.901 :
  - Chiều dài tay nắm : 120mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí TPHCM với đơn hàng trên 500.000đ