So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Phụ Kiện Tủ Bếp Trên

#
Hiển thị:
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Hafele 504.76.023Rổ Chén Di Động Lento 900mm Hafele 504.76.023

  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Hafele 504.76.023

  5.850.000 đ

  8.132.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Hafele 504.76.023 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 22%
  Giá Úp Phẳng Inox 800mm Hafele 544.01.028Giá Úp Phẳng Inox 800mm Hafele 544.01.028

  Giá Úp Phẳng Inox 800mm Hafele 544.01.028

  1.650.000 đ

  2.118.000 đ

  Đặc điểm giá úp phẳng Hafele 544.01.028 :
  - Dành cho tủ bếp trên, chiều rộng tủ 800mm, màu Inox
  - Chưa bao gồm khay úp dọc và khay hứng nước ( mua riêng )
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Hafele 504.76.022Rổ Chén Di Động Lento 800mm Hafele 504.76.022

  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Hafele 504.76.022

  5.720.000 đ

  7.950.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Hafele 504.76.022 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 25%
  Giá Úp Đĩa 800mm Màu Inox Hafele 544.01.008Giá Úp Đĩa 800mm Màu Inox Hafele 544.01.008

  Giá Úp Đĩa 800mm Màu Inox Hafele 544.01.008

  1.240.000 đ

  1.660.000 đ

  Đặc điểm giá úp dọc Hafele 544.01.008 :
  - Giá úp dọc, dành cho tủ bếp, chiều rộng tủ 800mm, màu inox
  - Chưa bao gồm khay úp phẳng + khay hứng nước ( mua riêng )
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Hafele 504.76.020Rổ Chén Di Động Lento 700mm Hafele 504.76.020

  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Hafele 504.76.020

  5.590.000 đ

  7.768.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Hafele 504.76.020 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 700mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 22%
  Khay Hứng Nước 600mm Inox Hafele 544.01.087Khay Hứng Nước 600mm Inox Hafele 544.01.087

  Khay Hứng Nước 600mm Inox Hafele 544.01.087

  675.000 đ

  867.000 đ

  Đặc điểm khay hứng nước Hafele 544.01.087 :
  - Dành cho tủ bếp trên, chiều rộng tủ 600mm, màu Inox
  - Chưa bao gồm khay úp phẳng + khay úp dọc ( mua riêng )
 • - 28%
  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 600mm Hafele 504.76.019Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 600mm Hafele 504.76.019

  Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Lento 600mm Hafele 504.76.019

  5.470.000 đ

  7.605.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Hafele 504.76.019 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 600mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 22%
  Khay Úp Chén Bát Inox 600mm Hafele 544.01.027Khay Úp Chén Bát Inox 600mm Hafele 544.01.027

  Khay Úp Chén Bát Inox 600mm Hafele 544.01.027

  1.420.000 đ

  1.829.000 đ

  Đặc điểm khay úp chén phẳng Hafele 544.01.027:
  - Dành cho tủ bếp trên, chiều rộng tủ 600mm, màu hoàn thiện : Inox
  - Chưa bao gồm khay úp đĩa và khay hứng nước ( mua riêng )
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento Cucina 800mm Hafele 504.76.217Rổ Chén Di Động Lento Cucina 800mm Hafele 504.76.217

  Rổ Chén Di Động Lento Cucina 800mm Hafele 504.76.217

  4.300.000 đ

  5.975.000 đ

  Đặc điểm kệ nâng hạ Hafele 504.76.217 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, mạ Chrome xám
 • - 22%
  Khay Úp Đĩa Dọc Inox 600mm Hafele 544.01.007Khay Úp Đĩa Dọc Inox 600mm Hafele 544.01.007

  Khay Úp Đĩa Dọc Inox 600mm Hafele 544.01.007

  1.230.000 đ

  1.588.000 đ

  Đặc điểm khay úp dọc Hafele 544.01.007 :
  - Giá úp dọc, dành cho tủ bếp, chiều rộng tủ 600mm, màu inox
  - Chưa bao gồm khay úp phẳng + khay hứng nước ( mua riêng )
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.218Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.218

  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.218

  4.350.000 đ

  6.055.000 đ

  Đặc điểm giá bát di động Cucina 504.76.218 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Chrome xám
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt
 • - 22%
  Khay Hứng Nước 450mm Inox Hafele 544.01.084Khay Hứng Nước 450mm Inox Hafele 544.01.084

  Khay Hứng Nước 450mm Inox Hafele 544.01.084

  415.000 đ

  537.000 đ

  Đặc điểm khay hứng nước Hafele 544.01.084 :
  - Dành cho tủ bếp trên, chiều rộng tủ 450mm, màu Inox
  - Chưa bao gồm khay úp phẳng + khay úp dọc ( mua riêng )
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.014Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.014

  Rổ Chén Di Động Lento 600mm Cucina 504.76.014

  4.965.000 đ

  6.897.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.014 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 600mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 25%
  Khay Úp Phẳng Inox 450mm Hafele 544.01.024Khay Úp Phẳng Inox 450mm Hafele 544.01.024

  Khay Úp Phẳng Inox 450mm Hafele 544.01.024

  1.110.000 đ

  1.485.000 đ

  Đặc điểm khay úp phẳng Hafele 544.01.024 :
  - Dành cho tủ bếp trên, chiều rộng tủ 450mm, màu Inox
  - Chưa bao gồm khay úp dọc và khay hứng nước ( mua riêng )
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.015Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.015

  Rổ Chén Di Động Lento 700mm Cucina 504.76.015

  5.070.000 đ

  7.046.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.015 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 700mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 22%
  Khay Úp Đĩa 450mm Màu Inox Hafele 544.01.004Khay Úp Đĩa 450mm Màu Inox Hafele 544.01.004

  Khay Úp Đĩa 450mm Màu Inox Hafele 544.01.004

  1.220.000 đ

  1.568.000 đ

  Đặc điểm khay úp dọc Hafele 544.01.004 :
  - Giá úp dọc, dành cho tủ bếp, chiều rộng tủ 450mm, màu inox
  - Chưa bao gồm khay úp phẳng + khay hứng nước ( mua riêng )
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.017Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.017

  Rổ Chén Di Động Lento 800mm Cucina 504.76.017

  5.190.000 đ

  7.210.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.017 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 800mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 20%
  Giá Úp Chén Đĩa 600mm Hafele 544.06.024Giá Úp Chén Đĩa 600mm Hafele 544.06.024

  Giá Úp Chén Đĩa 600mm Hafele 544.06.024

  1.094.400 đ

  1.368.000 đ

  Đặc điểm giá úp chén đĩa Hafele 544.06.024 :
  - Dành cho tủ bếp trên, chiều rộng tủ 600mm
  - Trọn bộ : khay úp dọc, khay úp phẳng và khay hứng nước
 • - 28%
  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.018Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.018

  Rổ Chén Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.018

  5.300.000 đ

  7.376.000 đ

  Đặc điểm rổ chén đĩa nâng hạ Cucina 504.76.018 :
  - Kệ nâng hạ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15kg
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới dẹt, Inox 304 xám
 • - 26%
  Rổ Chén Đĩa 900mm Không Khung Cucina 544.40.028Rổ Chén Đĩa 900mm Không Khung Cucina 544.40.028

  Rổ Chén Đĩa 900mm Không Khung Cucina 544.40.028

  795.000 đ

  1.075.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng chén đĩa Cucina 544.40.028 :
  - Dành cho hệ tủ bếp trên, phiên bản : không khung 
  - Chiều rộng tủ : 900mm, Inox 304
 • - 28%
  Rổ Chén Đĩa 800mm Không Khung Cucina 544.40.027Rổ Chén Đĩa 800mm Không Khung Cucina 544.40.027

  Rổ Chén Đĩa 800mm Không Khung Cucina 544.40.027

  715.000 đ

  997.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng chén đĩa Cucina 544.40.027 :
  - Dành cho hệ tủ bếp trên, phiên bản : không khung 
  - Chiều rộng tủ : 800mm, Inox 304
 • - 26%
  Rổ Chén Đĩa 700mm Không Khung Cucina 544.40.025Rổ Chén Đĩa 700mm Không Khung Cucina 544.40.025

  Rổ Chén Đĩa 700mm Không Khung Cucina 544.40.025

  665.000 đ

  900.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng chén đĩa Cucina 544.40.025 :
  - Dành cho hệ tủ bếp trên, phiên bản : không khung 
  - Chiều rộng tủ : 700mm, Inox 304
 • - 26%
  Rổ Chén Đĩa 600mm Không Khung Cucina 544.40.024Rổ Chén Đĩa 600mm Không Khung Cucina 544.40.024

  Rổ Chén Đĩa 600mm Không Khung Cucina 544.40.024

  610.000 đ

  827.200 đ

  Đặc điểm rổ đựng chén đĩa Cucina 544.40.024 :
  - Dành cho hệ tủ bếp trên, phiên bản : không khung 
  - Chiều rộng tủ : 600mm, Inox 304
 • - 20%
  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 900mm Kosmo 504.76.818Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 900mm Kosmo 504.76.818

  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 900mm Kosmo 504.76.818

  8.200.000 đ

  10.256.000 đ

  Đặc điểm kệ chén bát nâng hạ Kosmo 504.76.818 :
  - Dùng cho hệ tủ bếp trên, chiều rộng tủ 900mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting
 • - 20%
  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 800mm Kosmo 504.76.817Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 800mm Kosmo 504.76.817

  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 800mm Kosmo 504.76.817

  7.990.000 đ

  9.991.000 đ

  Đặc điểm kệ chén bát nâng hạ Kosmo 504.76.817 :
  - Dùng cho hệ tủ bếp trên, chiều rộng tủ 800mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting
 • - 20%
  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 700mm Kosmo 504.76.815Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 700mm Kosmo 504.76.815

  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 700mm Kosmo 504.76.815

  7.850.000 đ

  9.818.000 đ

  Đặc điểm kệ chén bát nâng hạ Kosmo 504.76.815 :
  - Dùng cho hệ tủ bếp trên, chiều rộng tủ 700mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting
 • - 20%
  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 600mm Kosmo 504.76.814Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 600mm Kosmo 504.76.814

  Kệ Chén Đĩa Nâng Hạ Oria 600mm Kosmo 504.76.814

  7.740.000 đ

  9.679.000 đ

  Đặc điểm kệ chén bát nâng hạ Kosmo 504.76.814 :
  - Dùng cho hệ tủ bếp trên, chiều rộng tủ 600mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting
 • - 28%
  Rổ Chén Đĩa Presto Có Khung 900mm Cucina 544.40.008Rổ Chén Đĩa Presto Có Khung 900mm Cucina 544.40.008

  Rổ Chén Đĩa Presto Có Khung 900mm Cucina 544.40.008

  1.760.000 đ

  2.445.300 đ

  Đặc điểm khay úp chén đĩa Cucina 544.40.008 :
  - Dành cho tủ bếp trên, chiều rộng phủ bì 900mm, có khung 
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu : 300mm, kích thước : D864 x R276mm
 • - 28%
  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.008Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.008

  Rổ Chén Đĩa Di Động Lento 900mm Cucina 504.76.008

  5.370.000 đ

  7.459.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng chén đĩa di động Cucina 504.76.008 :
  - Kệ đựng chén đĩa cho tủ bếp trên, tải trọng 15Kg, mạ Inox 304 xám
  - Chiều rộng lọt lòng 900mm, chiều sâu lọt lòng tối thiểu 300mm
  - Thiết kế lưới tròn
 • - 28%
  Rổ Chén Đĩa Presto Có Khung 800mm Cucina 544.40.007Rổ Chén Đĩa Presto Có Khung 800mm Cucina 544.40.007

  Rổ Chén Đĩa Presto Có Khung 800mm Cucina 544.40.007

  1.540.000 đ

  2.149.600 đ

  Đặc điểm khay úp chén đĩa Cucina 544.40.007 :
  - Dành cho tủ bếp trên, chiều rộng phủ bì 800mm, có khung 
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu : 300mm, kích thước : D764 x R276mm