So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

TAY NẮM TỦ & KHUNG NHÔM

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.218Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.218

  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.218

  363.000 đ

  484.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.218 :
   Tay nắm tủ dài 346mm, mạ Crom bóng
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.216Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.216

  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.216

  299.400 đ

  399.300 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.216 :
   Tay nắm tủ dài 218mm, mạ Crom bóng
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.214Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.214

  Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.214

  263.000 đ

  350.900 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.214 :
   Tay nắm tủ dài 186mm, mạ Crom bóng
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.017Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.017

  Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.017

  235.900 đ

  314.600 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.217 :
  - Tay nắm tủ dài 340mm, mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 212mm H1510 Hafele 106.61.014Tay Nắm Tủ 212mm H1510 Hafele 106.61.014

  Tay Nắm Tủ 212mm H1510 Hafele 106.61.014

  172.400 đ

  229.900 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.214 :
  - Tay nắm tủ dài 212mm, mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.217Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.217

  Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.217

  235.900 đ

  314.600 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.217 :
  - Tay nắm tủ dài 340mm, mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 33%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.464Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.464

  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.464

  314.600 đ

  471.900 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.464 :
  - Tay nắm tủ dài 218mm, màu chì
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.964Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.964

  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.964

  471.900 đ

  629.200 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.964 :
  - Tay nắm tủ dài 218mm, màu Titan
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.764Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.764

  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.764

  471.900 đ

  629.200 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.764 :
  - Tay nắm tủ dài 218mm, màu trắng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.607Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.607

  Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.607

  369.700 đ

  493.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.607 :
   Tay nắm tủ dài 212mm, mạ Niken mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 148mm H1390 Hafele 106.69.605Tay Nắm Tủ 148mm H1390 Hafele 106.69.605

  Tay Nắm Tủ 148mm H1390 Hafele 106.69.605

  263.000 đ

  350.900 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.605 :
   Tay nắm tủ dài 148mm, mạ Niken mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.207Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.207

  Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.207

  352.500 đ

  470.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.207 :
   Tay nắm tủ dài 212mm, mạ Crom bóng
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 204mm H1380 Hafele 110.34.358Tay Nắm Tủ 204mm H1380 Hafele 110.34.358

  Tay Nắm Tủ 204mm H1380 Hafele 110.34.358

  190.500 đ

  254.100 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.358 :
  - Chiều dài tay nắm : 204mm, màu hoàn thiện : trắng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 172mm H1380 Hafele 110.34.255Tay Nắm Tủ 172mm H1380 Hafele 110.34.255

  Tay Nắm Tủ 172mm H1380 Hafele 110.34.255

  159.200 đ

  212.300 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.255 :
  - Chiều dài tay nắm : 172mm, màu hoàn thiện : mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.337Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.337

  Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.337

  119.600 đ

  159.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.337 :
  - Chiều dài tay nắm : 180mm, màu hoàn thiện màu trắng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.336Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.336

  Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.336

  119.600 đ

  159.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.336 :
  - Chiều dài tay nắm : 180mm, màu hoàn thiện màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.379Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.379

  Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.379

  399.000 đ

  532.400 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.35.379 :
   Tay nắm tủ dài 380mm, mạ đen mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 220mm H1335 Hafele 110.35.376Tay Nắm Tủ 220mm H1335 Hafele 110.35.376

  Tay Nắm Tủ 220mm H1335 Hafele 110.35.376

  226.800 đ

  302.500 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.35.376 :
   Tay nắm tủ dài 220mm, mạ đen mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.779Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.779

  Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.779

  399.000 đ

  532.400 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.35.779 :
   Tay nắm tủ dài 380mm, mạ trắng mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 220mm H1335 Hafele 110.35.776Tay Nắm Tủ 220mm H1335 Hafele 110.35.776

  Tay Nắm Tủ 220mm H1335 Hafele 110.35.776

  226.800 đ

  302.500 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.35.776 :
   Tay nắm tủ dài 220mm, mạ trắng mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nẳm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.679Tay Nẳm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.679

  Tay Nẳm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.679

  399.000 đ

  532.400 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.35.679 :
   Tay nắm tủ dài 380mm, mạ Niken mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.279Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.279

  Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.279

  399.000 đ

  532.400 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.35.279 :
   Tay nắm tủ dài 380mm, mạ Crom bóng
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 212mm H1325 Hafele 110.34.387Tay Nắm Tủ 212mm H1325 Hafele 110.34.387

  Tay Nắm Tủ 212mm H1325 Hafele 110.34.387

  150.000 đ

  200.200 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.387 :
   Tay nắm tủ dài 212mm, mạ đen mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 180mm H1325 Hafele 110.34.386Tay Nắm Tủ 180mm H1325 Hafele 110.34.386

  Tay Nắm Tủ 180mm H1325 Hafele 110.34.386

  139.400 đ

  185.900 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.386 :
   Tay nắm tủ dài 180mm, mạ đen mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 204mm Hafele 106.69.677Tay Nắm Tủ 204mm Hafele 106.69.677

  Tay Nắm Tủ 204mm Hafele 106.69.677

  247.500 đ

  330.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.677 :
  - Chiều dài tay nắm : 204mm, màu hoàn thiện : Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 172mm Hafele 106.69.676Tay Nắm Tủ 172mm Hafele 106.69.676

  Tay Nắm Tủ 172mm Hafele 106.69.676

  219.700 đ

  293.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.676 :
  - Chiều dài tay nắm : 172mm, màu hoàn thiện : Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 204mm Hafele 106.69.277Tay Nắm Tủ 204mm Hafele 106.69.277

  Tay Nắm Tủ 204mm Hafele 106.69.277

  235.900 đ

  314.600 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.277 :
  - Chiều dài tay nắm : 204mm, màu hoàn thiện : Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 196mm H1315 Hafele 110.34.616Tay Nắm Tủ 196mm H1315 Hafele 110.34.616

  Tay Nắm Tủ 196mm H1315 Hafele 110.34.616

  161.500 đ

  215.600 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.616 :
  - Chiều dài tay nắm : 196mm, màu hoàn thiện : Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 228mm H1315 Hafele 110.34.217Tay Nắm Tủ 228mm H1315 Hafele 110.34.217

  Tay Nắm Tủ 228mm H1315 Hafele 110.34.217

  190.500 đ

  254.100 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.217 :
  - Chiều dài tay nắm : 228mm, màu hoàn thiện : Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ H1320 Hafele 110.34.674Tay Nắm Tủ H1320 Hafele 110.34.674

  Tay Nắm Tủ H1320 Hafele 110.34.674

  181.500 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.674 :

  - Tay nắm tủ dạng quả nắm, mạ Niken mờ

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ