0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

TAY NẮM TỦ & KHUNG NHÔM

Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Âm 161mm Hafele 152.11.932Tay Nắm Tủ Âm 161mm Hafele 152.11.932

  Tay Nắm Tủ Âm 161mm Hafele 152.11.932

  113.800 đ

  151.800 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 152.11.932 :
   Loại tay nắm tủ âm, dài 161mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 84mm Hafele 155.01.115Tay Nắm Nhôm 84mm Hafele 155.01.115

  Tay Nắm Nhôm 84mm Hafele 155.01.115

  25.500 đ

  34.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.115 :
   Tay nắm nhôm có chiều dài 84mm 
   Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Nhôm Hafele 110.73.904Tay Nắm Tủ Nhôm Hafele 110.73.904

  Tay Nắm Tủ Nhôm Hafele 110.73.904

  89.000 đ

  119.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.73.904 :
   Chiều dài tay nắm : 138mm
   Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 76mm Hafele 155.01.111Tay Nắm Nhôm 76mm Hafele 155.01.111

  Tay Nắm Nhôm 76mm Hafele 155.01.111

  20.200 đ

  27.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.111 :
   Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 76mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 110.74.922Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 110.74.922

  Tay Nắm Nhôm 140mm Hafele 110.74.922

  230.000 đ

  307.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.74.922 :
   Tay nắm tủ bằng nhôm, dài 140mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 220mm Hafele 107.24.904Tay Nắm Nhôm 220mm Hafele 107.24.904

  Tay Nắm Nhôm 220mm Hafele 107.24.904

  100.500 đ

  134.000 đ

   Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 107.24.904
   Tay nắm tủ bằng nhôm, chiều dài tay nắm : 220mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 150mm Hafele 107.24.902Tay Nắm Nhôm 150mm Hafele 107.24.902

  Tay Nắm Nhôm 150mm Hafele 107.24.902

  63.000 đ

  84.000 đ

   Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 107.24.902
   Tay nắm tủ bằng nhôm, chiều dài tay nắm : 150mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 120mm Hafele 107.24.901Tay Nắm Nhôm 120mm Hafele 107.24.901

  Tay Nắm Nhôm 120mm Hafele 107.24.901

  56.000 đ

  75.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 107.24.901 :
   Chiều dài tay nắm : 120mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Nhôm 80mm Hafele 107.24.900Tay Nắm Nhôm 80mm Hafele 107.24.900

  Tay Nắm Nhôm 80mm Hafele 107.24.900

  48.700 đ

  65.000 đ

   Đặc điểm tay nắm nhôm Hafele 107.24.900
   Tay nắm tủ bằng nhôm, chiều dài tay nắm : 80mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox D158mm Hafele 155.00.472Tay Nắm Tủ Inox D158mm Hafele 155.00.472

  Tay Nắm Tủ Inox D158mm Hafele 155.00.472

  42.000 đ

  56.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.00.472 :
   Chiều dài tay nắm : 158mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox D113mm Hafele 155.00.471Tay Nắm Tủ Inox D113mm Hafele 155.00.471

  Tay Nắm Tủ Inox D113mm Hafele 155.00.471

  26.200 đ

  35.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.00.471 :
   Chất liệu : inox , dài 133mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Inox 392mm Hafele 155.01.407Tay Nắm Inox 392mm Hafele 155.01.407

  Tay Nắm Inox 392mm Hafele 155.01.407

  146.000 đ

  194.700 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.407 :
   Chiều dài tay nắm : 392mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Inox 328mm Hafele 155.01.405Tay Nắm Inox 328mm Hafele 155.01.405

  Tay Nắm Inox 328mm Hafele 155.01.405

  131.000 đ

  175.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ bằng Inox Hafele 155.01.405 :
  - Chiều dài tay nắm : 328mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Inox 296mm Hafele 155.01.414Tay Nắm Inox 296mm Hafele 155.01.414

  Tay Nắm Inox 296mm Hafele 155.01.414

  120.000 đ

  160.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ bằng Inox Hafele 155.01.414 :
  - Chiều dài tay nắm : 296mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Inox 264mm Hafele 155.01.404Tay Nắm Inox 264mm Hafele 155.01.404

  Tay Nắm Inox 264mm Hafele 155.01.404

  120.000 đ

  160.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Inox Hafele 155.01.404 :
  - Chiều dài tay nắm : 264mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox 232mm Hafele 155.01.403Tay Nắm Tủ Inox 232mm Hafele 155.01.403

  Tay Nắm Tủ Inox 232mm Hafele 155.01.403

  103.500 đ

  138.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.403 :
  - Chiều dài tay nắm : 200mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox 200mm Hafele 155.01.402Tay Nắm Tủ Inox 200mm Hafele 155.01.402

  Tay Nắm Tủ Inox 200mm Hafele 155.01.402

  93.000 đ

  124.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.402 :
  - Chiều dài tay nắm : 200mm, hoàn thiện Inox
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox 168mm Hafele 155.01.401Tay Nắm Tủ Inox 168mm Hafele 155.01.401

  Tay Nắm Tủ Inox 168mm Hafele 155.01.401

  82.500 đ

  110.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.401 :
  - Chiều dài tay nắm : 168mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Inox 136mm Hafele 155.01.400Tay Nắm Inox 136mm Hafele 155.01.400

  Tay Nắm Inox 136mm Hafele 155.01.400

  74.000 đ

  99.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.400 :
  - Chiều dài tay nắm : 136mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.034Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.034

  Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.034

  228.500 đ

  305.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.034 :
  - Chiều dài tay nắm : 176mm, màu hoàn thiện : màu đồng thiếc bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.934Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.934

  Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.934

  228.500 đ

  305.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.934 :
  - Chiều dài tay nắm : 176mm, màu hoàn thiện : mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 144mm H1570 Hafele 106.61.933Tay Nắm Tủ 144mm H1570 Hafele 106.61.933

  Tay Nắm Tủ 144mm H1570 Hafele 106.61.933

  173.000 đ

  231.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.933 :
  - Chiều dài tay nắm : 144mm, màu hoàn thiện : mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.123Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.123

  Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.123

  124.500 đ

  166.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.123 :
  - Chiều dài tay nắm : 144mm, màu hoàn thiện : màu đồng thiếc bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.323Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.323

  Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.323

  124.500 đ

  166.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.323 :
  - Chiều dài tay nắm : 144mm, màu hoàn thiện : Niken đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 144mm Hafele 106.61.223Tay Nắm Tủ 144mm Hafele 106.61.223

  Tay Nắm Tủ 144mm Hafele 106.61.223

  124.500 đ

  166.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.223 :
  - Chiều dài tay nắm : 144mm, màu hoàn thiện : Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.618Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.618

  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.618

  363.000 đ

  484.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.618 :
   Tay nắm tủ dài 346mm, màu Champagne
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.616Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.616

  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.616

  299.400 đ

  399.300 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.016 :
   Tay nắm tủ dài 218mm, màu Champagne
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.614Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.614

  Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.614

  263.000 đ

  350.900 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.614 :
   Tay nắm tủ dài 186mm, màu Champagne
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.018Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.018

  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.018

  363.000 đ

  484.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.018 :
   Tay nắm tủ dài 346mm, màu Inox
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.016Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.016

  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.016

  299.400 đ

  399.300 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.016 :
   Tay nắm tủ dài 218mm, màu Inox
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ