0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Ray Âm

Hiển thị:
 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 450mm Giảm Chấn Hafele 433.32.074Ray Âm EPC Evo 450mm Giảm Chấn Hafele 433.32.074

  Ray Âm EPC Evo 450mm Giảm Chấn Hafele 433.32.074

  297.000 đ

  396.000 đ

   Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.074 :
   Ray âm dài 450mm, giảm chấn, mở toàn phần
   Chiều dài ngăn kéo 440mm, chiều sâu hộc tủ 455mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 400mm Giảm Chấn Hafele 433.32.073Ray Âm EPC Evo 400mm Giảm Chấn Hafele 433.32.073

  Ray Âm EPC Evo 400mm Giảm Chấn Hafele 433.32.073

  280.000 đ

  374.000 đ

   Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.073 :
   Ray âm dài 400mm, giảm chấn, mở toàn phần
   Chiều dài ngăn kéo 390mm, chiều sâu hộc tủ 405mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 350mm Giảm Chấn Hafele 433.32.072Ray Âm EPC Evo 350mm Giảm Chấn Hafele 433.32.072

  Ray Âm EPC Evo 350mm Giảm Chấn Hafele 433.32.072

  264.000 đ

  352.000 đ

   Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.072 :
   Ray âm dài 350mm, giảm chấn, mở toàn phần
   Chiều dài ngăn kéo 340mm, chiều sâu hộc tủ 355mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 300mm Giảm Chấn Hafele 433.32.071Ray Âm EPC Evo 300mm Giảm Chấn Hafele 433.32.071

  Ray Âm EPC Evo 300mm Giảm Chấn Hafele 433.32.071

  255.000 đ

  341.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.071 :
  - Ray âm dài 300mm, giảm chấn, mở toàn phần
  - Chiều dài ngăn kéo 290mm, chiều sâu hộc tủ 305mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 550mm Hafele 433.32.506Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 550mm Hafele 433.32.506

  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 550mm Hafele 433.32.506

  222.000 đ

  297.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC EVO Hafele 433.32.506 :
  - Ray âm giảm chấn, mở 3/4 dài 550mm
  - Chiều ngang ngăn kéo 490mm, chiều sâu hộc tủ 505mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 500mm Hafele 433.32.505Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 500mm Hafele 433.32.505

  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 500mm Hafele 433.32.505

  214.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC EVO Hafele 433.32.505 :
  - Ray âm giảm chấn, mở 3/4 dài 500mm
  - Chiều ngang ngăn kéo 490mm, chiều sâu hộc tủ 505mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 450mm Hafele 433.32.504Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 450mm Hafele 433.32.504

  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 450mm Hafele 433.32.504

  205.000 đ

  275.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC EVO Hafele 433.32.504 :
  - Ray âm giảm chấn, mở 3/4 dài 450mm
  - Chiều ngang ngăn kéo 440mm, chiều sâu hộc tủ 455mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 400mm Hafele 433.32.503Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 400mm Hafele 433.32.503

  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 400mm Hafele 433.32.503

  198.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.503 :
  - Ray âm giảm chấn, mở 3/4 dài 400mm
  - Chiều ngang ngăn kéo 390mm, chiều sâu hộc tủ 405mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 350mm Hafele 433.32.502Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 350mm Hafele 433.32.502

  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 350mm Hafele 433.32.502

  188.500 đ

  253.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.502 :
  - Ray âm giảm chấn, mở 3/4 dài 350mm
  - Chiều ngang ngăn kéo 340mm, chiều sâu hộc tủ 355mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 300mm Hafele 433.32.501Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 300mm Hafele 433.32.501

  Ray Âm EPC EVO Mở 3/4 Giảm Chấn 300mm Hafele 433.32.501

  181.000 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.501 :
  - Ray âm giảm chấn, mở 3/4 dài 300mm
  - Chiều ngang ngăn kéo 290mm, chiều sâu hộc tủ 305mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 550mm Nhấn Mở Hafele 433.32.176Ray Âm EPC Evo 550mm Nhấn Mở Hafele 433.32.176

  Ray Âm EPC Evo 550mm Nhấn Mở Hafele 433.32.176

  313.000 đ

  418.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.176 :
  - Ray âm nhấn mở toàn phần, dài 550mm
  - Chiều ngang ngăn kéo : 540mm, chiều sâu hộc tủ 555mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 500mm Nhấn Mở Hafele 433.32.175Ray Âm EPC Evo 500mm Nhấn Mở Hafele 433.32.175

  Ray Âm EPC Evo 500mm Nhấn Mở Hafele 433.32.175

  297.000 đ

  396.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.175 :
  - Ray âm nhấn mở toàn phần, dài 500mm
  - Chiều ngang ngăn kéo : 490mm, chiều sâu hộc tủ 505mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 450mm Nhấn Mở Hafele 433.32.174Ray Âm EPC Evo 450mm Nhấn Mở Hafele 433.32.174

  Ray Âm EPC Evo 450mm Nhấn Mở Hafele 433.32.174

  280.000 đ

  374.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.174 :
  - Ray âm nhấn mở toàn phần, dài 450mm
  - Chiều ngang ngăn kéo : 440mm, chiều sâu hộc tủ 455mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 400mm Nhấn Mở Hafele 433.32.173Ray Âm EPC Evo 400mm Nhấn Mở Hafele 433.32.173

  Ray Âm EPC Evo 400mm Nhấn Mở Hafele 433.32.173

  272.000 đ

  363.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.173 :
  - Ray âm nhấn mở toàn phần, dài 400mm
  - Chiều ngang ngăn kéo : 390mm, chiều sâu hộc tủ 405mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 350mm Nhấn Mở Hafele 433.32.172Ray Âm EPC Evo 350mm Nhấn Mở Hafele 433.32.172

  Ray Âm EPC Evo 350mm Nhấn Mở Hafele 433.32.172

  255.000 đ

  341.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafele 433.32.172 :
  - Ray âm nhấn mở toàn phần, dài 350mm
  - Chiều ngang ngăn kéo : 340mm, chiều sâu hộc tủ 355mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 300mm Nhấn Mở Hafele 433.32.171Ray Âm EPC Evo 300mm Nhấn Mở Hafele 433.32.171

  Ray Âm EPC Evo 300mm Nhấn Mở Hafele 433.32.171

  239.000 đ

  319.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafele 433.32.171 :
  - Ray âm nhấn mở toàn phần, dài 300mm
  - Chiều ngang ngăn kéo : 290mm, chiều sâu hộc tủ 305mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 550mm Giảm Chấn Hafele 433.32.076Ray Âm EPC Evo 550mm Giảm Chấn Hafele 433.32.076

  Ray Âm EPC Evo 550mm Giảm Chấn Hafele 433.32.076

  330.000 đ

  440.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.076 :
  - Ray âm dài 550mm, giảm chấn, mở toàn phần
  - Chiều dài ngăn kéo 540mm, chiều sâu hộc tủ 555mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm EPC Evo 500mm Giảm Chấn Hafele 433.32.075Ray Âm EPC Evo 500mm Giảm Chấn Hafele 433.32.075

  Ray Âm EPC Evo 500mm Giảm Chấn Hafele 433.32.075

  313.000 đ

  418.000 đ

  Đặc điểm ray âm EPC Evo Hafele 433.32.075 :
  - Ray âm dài 500mm, giảm chấn, mở toàn phần
  - Chiều dài ngăn kéo 490mm, chiều sâu hộc tủ 505mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Âm Ums25 550mm Hafefe 433.07.255Ray Âm Ums25 550mm Hafefe 433.07.255

  Ray Âm Ums25 550mm Hafefe 433.07.255

  129.000 đ

  172.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafefe 433.07.255 :
  - Ray âm cho hộc tủ chiều dài ray 550mm, chịu tải 25Kg
  - Phiên bản : đóng giảm chấn

 • - 25%
  Ray Âm Ums25 500mm Hafefe 433.07.250Ray Âm Ums25 500mm Hafefe 433.07.250

  Ray Âm Ums25 500mm Hafefe 433.07.250

  123.000 đ

  164.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafefe 433.07.250 :
  - Ray âm cho hộc tủ chiều dài ray 500mm, chịu tải 25Kg
  - Phiên bản : đóng giảm chấn

 • Ray Âm Ums25 450mm Hafefe 433.07.245Ray Âm Ums25 450mm Hafefe 433.07.245

  Ray Âm Ums25 450mm Hafefe 433.07.245

  149.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafefe 433.07.245 :
  - Ray âm cho hộc tủ chiều dài ray 450mm, chịu tải 25Kg
  - Phiên bản : đóng giảm chấn

 • Ray Âm Ums25 400mm Hafefe 433.07.240Ray Âm Ums25 400mm Hafefe 433.07.240

  Ray Âm Ums25 400mm Hafefe 433.07.240

  141.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafefe 433.07.240 :
  - Ray âm cho hộc tủ chiều dài ray 400mm, chịu tải 25Kg
  - Phiên bản : đóng giảm chấn

 • Ray Âm Ums25 380mm Hafefe 433.07.238Ray Âm Ums25 380mm Hafefe 433.07.238

  Ray Âm Ums25 380mm Hafefe 433.07.238

  140.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafefe 433.07.238 :
  - Ray âm cho hộc tủ chiều dài ray 380mm, chịu tải 25Kg
  - Phiên bản : đóng giảm chấn

 • - 20%
  Ray Âm Ums25 350mm Hafefe 433.07.235Ray Âm Ums25 350mm Hafefe 433.07.235

  Ray Âm Ums25 350mm Hafefe 433.07.235

  213.500 đ

  267.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafefe 433.07.235 :
  - Ray âm cho hộc tủ chiều dài ray 350mm, chịu tải 25Kg
  - Phiên bản : đóng giảm chấn

 • - 20%
  Ray Âm Ums25 320mm Hafefe 433.07.232Ray Âm Ums25 320mm Hafefe 433.07.232

  Ray Âm Ums25 320mm Hafefe 433.07.232

  106.400 đ

  133.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafefe 433.07.232 :
  - Ray âm cho hộc tủ chiều dài ray 320mm, chịu tải 25Kg
  - Phiên bản : đóng giảm chấn

 • - 20%
  Ray Âm Ums25 300mm Hafefe 433.07.230Ray Âm Ums25 300mm Hafefe 433.07.230

  Ray Âm Ums25 300mm Hafefe 433.07.230

  104.800 đ

  131.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafefe 433.07.230 :
  - Ray âm cho hộc tủ chiều dài ray 300mm, chịu tải 25Kg
  - Phiên bản : đóng giảm chấn

 • - 20%
  Ray Âm Ums25 250mm Hafefe 433.07.225Ray Âm Ums25 250mm Hafefe 433.07.225

  Ray Âm Ums25 250mm Hafefe 433.07.225

  102.000 đ

  128.000 đ

  Đặc điểm ray âm Hafefe 433.07.225 :
  - Ray âm cho hộc tủ chiều dài ray 250mm, chịu tải 25Kg
  - Phiên bản : đóng giảm chấn

 • - 20%
  Ray Âm EPC Pro Giảm Chẩn 500mm Hafele 433.32.055Ray Âm EPC Pro Giảm Chẩn 500mm Hafele 433.32.055

  Ray Âm EPC Pro Giảm Chẩn 500mm Hafele 433.32.055

  379.000 đ

  474.100 đ

  Đặc tính ray âm EPC Pro Hafele 433.32.055 :
  - Đóng mở giảm chấn, mở toàn phần, dài : 500mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Âm EPC Pro Giảm Chẩn 450mm Hafele 433.32.054Ray Âm EPC Pro Giảm Chẩn 450mm Hafele 433.32.054

  Ray Âm EPC Pro Giảm Chẩn 450mm Hafele 433.32.054

  360.000 đ

  451.000 đ

  Đặc tính ray âm EPC Pro Hafele 433.32.054 :
  - Đóng mở giảm chấn, mở toàn phần, dài : 450mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ray Âm EPC Pro Giảm Chấn 400mm Hafele 433.32.053Ray Âm EPC Pro Giảm Chấn 400mm Hafele 433.32.053

  Ray Âm EPC Pro Giảm Chấn 400mm Hafele 433.32.053

  330.000 đ

  415.800 đ

  Đặc tính ray âm EPC Pro Hafele 433.32.053
  - Đóng mở giảm chấn, mở toàn phần, dài : 400mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ