So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Bản Lề

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Nắp Che Tay Bản Lề Metalla A Hafele 311.91.500Nắp Che Tay Bản Lề Metalla A Hafele 311.91.500

  Nắp Che Tay Bản Lề Metalla A Hafele 311.91.500

  800 đ

  1.000 đ

  Đặc điểm nắp che tay bản lề Hafele 311.91.500 :
  - Nắp che tay bản lề không đóng giảm chấn Metalla A
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Nắp Che Tay Bản Lề Metalla A Hafele 311.91.560Nắp Che Tay Bản Lề Metalla A Hafele 311.91.560

  Nắp Che Tay Bản Lề Metalla A Hafele 311.91.560

  850 đ

  1.100 đ

  Đặc điểm nắp che tay bản lề Hafele 311.91.560 :
  - Nắp che tay bản lề đóng giảm chấn Metalla A
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 24%
  Vít Đen 4 x 15.5mm Hafele 315.59.091Vít Đen 4 x 15.5mm Hafele 315.59.091

  Vít Đen 4 x 15.5mm Hafele 315.59.091

  680 đ

  900 đ

  Đặc điểm vít Hafele 315.59.091 :
  - Vít ván dăm 15.5mm, đường kính ren Ø4mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Nắp Che Chén Bản Lề Mettalla SM Hafele 315.59.018Nắp Che Chén Bản Lề Mettalla SM Hafele 315.59.018

  Nắp Che Chén Bản Lề Mettalla SM Hafele 315.59.018

  1.400 đ

  1.800 đ

  Đặc điểm nắp che chén bản lề Hafele 315.59.018 :
  - Nắp che cho chén bản lề Mettalla SM 35mm, màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 27%
  Nắp Che Tay Bản Lề Metalla SM 35mm Hafele 315.59.019Nắp Che Tay Bản Lề Metalla SM 35mm Hafele 315.59.019

  Nắp Che Tay Bản Lề Metalla SM 35mm Hafele 315.59.019

  800 đ

  1.100 đ

  Đặc điểm nắp che tay bản lề Hafele 315.59.019 :
  - Nắp che tay bản lề 35mm Metalla SM, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Đế Bản Lề Mettalla SM Hafele 311.71.540Đế Bản Lề Mettalla SM Hafele 311.71.540

  Đế Bản Lề Mettalla SM Hafele 311.71.540

  4.900 đ

  6.400 đ

  Đặc điểm đế bản lề tủ Hafele 311.71.540 :
  - Đế cho bản lề Mettalla SM, màu Niken
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 24%
  Bản Lề Lọt Lòng Tủ Khung Nhôm Hafele 311.68.512Bản Lề Lọt Lòng Tủ Khung Nhôm Hafele 311.68.512

  Bản Lề Lọt Lòng Tủ Khung Nhôm Hafele 311.68.512

  49.000 đ

  64.900 đ

  Đặc điểm bản lề dành cho tủ khung nhôm Hafele 311.68.512 :
  - Bản lề cong nhiều, lắp lọt lòng cho cửa khung nhôm, màu sáng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Trùm Nửa Tủ Khung Nhôm Hafele 311.68.511Bản Lề Trùm Nửa Tủ Khung Nhôm Hafele 311.68.511

  Bản Lề Trùm Nửa Tủ Khung Nhôm Hafele 311.68.511

  50.600 đ

  64.900 đ

  Đặc điểm bản lề cho tủ khung nhôm Hafele 311.68.511 :
  - Bản lề lắp trùm nửa cho cửa khung nhôm, màu sáng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Trùm Ngoài Tủ Khung Nhôm Hafele 311.68.510Bản Lề Trùm Ngoài Tủ Khung Nhôm Hafele 311.68.510

  Bản Lề Trùm Ngoài Tủ Khung Nhôm Hafele 311.68.510

  45.000 đ

  60.500 đ

  Đặc điểm bản lề cho tủ khung nhôm Hafele 311.68.510 :
  - Bản lề lắp trùm ngoài cho cửa khung nhôm, màu sáng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Metalla SM 110º Lọt Lòng Hafele 315.26.712Bản Lề Metalla SM 110º Lọt Lòng Hafele 315.26.712

  Bản Lề Metalla SM 110º Lọt Lòng Hafele 315.26.712

  51.400 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 315.26.712 :
  - Bản lề cho cửa khung nhôm, lắp lọt lòng, màu đen 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Nửa Hafele 315.26.711Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Nửa Hafele 315.26.711

  Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Nửa Hafele 315.26.711

  51.400 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 315.26.711 :
  - Bản lề cho cửa khung nhôm, lắp trùm nửa, màu đen 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Ngoài Hafele 315.26.710Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Ngoài Hafele 315.26.710

  Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Ngoài Hafele 315.26.710

  49.500 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 315.26.710 :
  - Bản lề cho cửa khung nhôm, màu đen 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.02.752Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.02.752

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.02.752

  64.000 đ

  86.900 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.02.752 :
  - Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
  - Lắp đặt lọt lòng, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.02.751Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.02.751

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.02.751

  65.000 đ

  86.900 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.02.751 :
  - Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
  - Lắp đặt trùm nửa, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.02.750Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.02.750

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.02.750

  64.000 đ

  87.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.02.750 :
  - Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
  - Lắp đặt trùm ngoài, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.28.752Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.28.752

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.28.752

  72.000 đ

  96.800 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.28.752 :
  - Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
  - Lắp đặt lọt lòng, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.28.751Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.28.751

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.28.751

  72.000 đ

  96.800 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.28.751 :
  - Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
  - Lắp đặt trùm nửa, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.28.750Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.28.750

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.28.750

  70.500 đ

  94.600 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.28.750 :
  - Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
  - Lắp đặt trùm ngoài, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Nắp Che Cho Tay Bản Lề Hafele 334.90.001Nắp Che Cho Tay Bản Lề Hafele 334.90.001

  Nắp Che Cho Tay Bản Lề Hafele 334.90.001

  1.700 đ

  2.200 đ

  Đặc điểm nắp che tay bản lề Hafele 334.90.001 :
  - Nắp che cho tay bản lề tủ, hoàn thiện Inox bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Đế Bản Lề Tủ Metalla SM 4 Lỗ Bắt Vít Hafele 334.90.006Đế Bản Lề Tủ Metalla SM 4 Lỗ Bắt Vít Hafele 334.90.006

  Đế Bản Lề Tủ Metalla SM 4 Lỗ Bắt Vít Hafele 334.90.006

  4.400 đ

  5.500 đ

  Đặc điểm đế bản lề tủ Hafele 334.90.006 :
  - Đế cho bản lề tủ với 4 lỗ bắt vít, màu Inox
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Đế Bản Lề Tủ 2 Lỗ Bắt Vít Hafele 334.90.002Đế Bản Lề Tủ 2 Lỗ Bắt Vít Hafele 334.90.002

  Đế Bản Lề Tủ 2 Lỗ Bắt Vít Hafele 334.90.002

  4.200 đ

  5.500 đ

  Đặc điểm đế bản lề tủ Hafele 334.90.002 :
  - Đế cho bản lề tủ với 2 lỗ bắt vít, màu Inox
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 98º Hafele 334.05.003Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 98º Hafele 334.05.003

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 98º Hafele 334.05.003

  60.500 đ

  82.500 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM 98º Hafele 334.05.003 :
  - Bản lề cong nhiều, lắp lọt lòng cho cửa gỗ dày, đóng mở giảm chấn 98º
  - Chất liệu : Inox 304, chưa bao gồm đế và phụ kiện kèm theo ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 98º Hafele 334.05.002Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 98º Hafele 334.05.002

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 98º Hafele 334.05.002

  60.900 đ

  82.500 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 334.05.002 :
  - Bản lề cong ít, lắp trùm nửa cho cửa gỗ dày, đóng mở giảm chấn 98º
  - Chất liệu : Inox 304, chưa bao gồm đế và phụ kiện kèm theo ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 98º Hafele 334.05.001Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 98º Hafele 334.05.001

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 98º Hafele 334.05.001

  60.900 đ

  82.500 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 334.05.001 :
  - Bản lề thẳng, lắp trùm ngoài cho cửa gỗ dày, đóng mở giảm chấn 98º
  - Chất liệu : Inox 304, chưa bao gồm đế và phụ kiện kèm theo ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM Giảm Chấn 95º Hafele 315.08.852Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM Giảm Chấn 95º Hafele 315.08.852

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM Giảm Chấn 95º Hafele 315.08.852

  37.000 đ

  48.000 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 315.08.852 :
  - Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp lọt lòng, màu inox, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 95º Hafele 315.08.851Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 95º Hafele 315.08.851

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 95º Hafele 315.08.851

  37.000 đ

  48.000 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 315.08.851 :
  - Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp trùm nửa, màu inox, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề (mua riêng)
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 95º Hafele 315.08.850Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 95º Hafele 315.08.850

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 95º Hafele 315.08.850

  36.900 đ

  47.410 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 315.08.850 :
  - Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp trùm ngoài, màu inox, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề (mua riêng)
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Đế Bản Lề Metalla SM Màu Đen Hafele 315.98.656Đế Bản Lề Metalla SM Màu Đen Hafele 315.98.656

  Đế Bản Lề Metalla SM Màu Đen Hafele 315.98.656

  9.000 đ

  11.550 đ

  Đặc điểm đế bản lề Hafele 915.98.656 :
  - Đế bản lề dành cho bản lề Metalla SM màu đen 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Metalla SM 95° Lọt Lòng Hafele 308.03.005Bản Lề Metalla SM 95° Lọt Lòng Hafele 308.03.005

  Bản Lề Metalla SM 95° Lọt Lòng Hafele 308.03.005

  49.700 đ

  63.800 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 308.03.005 :
   Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp lọt lòng, màu đen, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề (mua riêng)
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Nửa Hafele 308.03.004Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Nửa Hafele 308.03.004

  Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Nửa Hafele 308.03.004

  49.500 đ

  63.800 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 308.03.004 :
  - Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp trùm nửa, màu đen, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề (mua riêng)
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ