So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

HAFELE

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.357Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.357

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.357

  276.000 đ

  369.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.357 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái, màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.356Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.356

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.356

  276.000 đ

  369.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.356 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải, màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.355Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.355

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.355

  271.500 đ

  362.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.355 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.354Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.354

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.354

  271.500 đ

  362.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.354 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.353Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.353

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.353

  269.000 đ

  359.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.353 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 150N Hafele 373.82.910Pittong Đẩy Cánh Tủ 150N Hafele 373.82.910

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 150N Hafele 373.82.910

  49.500 đ

  66.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.910 :
  - Lực lò xo : 120N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.352Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.352

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.352

  269.000 đ

  359.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.352 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.351Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.351

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.351

  260.000 đ

  351.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.351 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, màu trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.350Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.350

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.350

  260.000 đ

  351.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.350 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải, màu trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.347Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.347

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.347

  276.000 đ

  369.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.347 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.346Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.346

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.346

  275.000 đ

  369.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.346 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.345Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.345

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.345

  270.000 đ

  363.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.345 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.344Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.344

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.344

  272.000 đ

  363.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.344 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.343Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.343

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.343

  268.000 đ

  357.500 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.343 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.342Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.342

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.342

  267.000 đ

  357.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.342 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.341Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.341

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.341

  263.000 đ

  351.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.341 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.340Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.340

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.340

  263.000 đ

  351.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Hafele 493.05.340
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải, màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.832Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.832

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.832

  1.550.000 đ

  2.073.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Hafele 493.05.832 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu xám, cánh tủ nặng vừa
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.831Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.831

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.831

  1.030.000 đ

  1.386.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Hafele 493.05.831 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu xám, cánh tủ nặng vừa
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Hafele 493.05.830Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Hafele 493.05.830

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Hafele 493.05.830

  990.000 đ

  1.320.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Hafele 493.05.830 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu xám
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.822Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.822

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.822

  1.550.000 đ

  2.073.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Flap 1.7 Hafele 493.05.822 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu trắng, cánh tủ nặng vừa
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.821Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.821

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.821

  1.030.000 đ

  1.386.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Flap 1.7 Hafele 493.05.821 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu trắng, cánh tủ nặng vừa
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.820Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.820

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.820

  990.000 đ

  1.320.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Hafele 493.05.820 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu trắng, dành cho cánh nhẹ
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863

  1.400.000 đ

  1.876.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : xám

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.853Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.853

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.853

  1.380.000 đ

  1.842.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.853 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : Trắng

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.862Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.862

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.862

  1.360.000 đ

  1.815.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.862 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : xám

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.852Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.852

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.852

  1.360.000 đ

  1.815.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.852 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : Trắng

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.861Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.861

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.861

  1.300.000 đ

  1.755.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.861 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : xám

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.851Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.851

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.851

  1.300.000 đ

  1.755.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.851 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : Trắng

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.860Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.860

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.860

  1.270.000 đ

  1.695.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.860 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : xám