0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Bản lề tủ Cucina

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Bản Lề Legato Lọt Lòng Cucina 334.00.066Bản Lề Legato Lọt Lòng Cucina 334.00.066

  Bản Lề Legato Lọt Lòng Cucina 334.00.066

  29.920 đ

  37.400 đ

  Đặc điểm bản lề Legato Cucina 334.00.066 :
  - Bản lề đóng mở giảm chấn, lắp lọt lòng, mạ Niken đen
  - Đã bao gồm đế bản lề đi kèm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Legato Trùm Nửa Cucina 334.00.065Bản Lề Legato Trùm Nửa Cucina 334.00.065

  Bản Lề Legato Trùm Nửa Cucina 334.00.065

  29.920 đ

  37.400 đ

  Đặc điểm bản lề Legato Cucina 334.00.065 :
  - Bản lề đóng mở giảm chấn, lắp trùm nửa, mạ Niken đen 
  - Đã bao gồm đế bản lề đi kèm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Legato Trùm Ngoài Cucina 334.00.064Bản Lề Legato Trùm Ngoài Cucina 334.00.064

  Bản Lề Legato Trùm Ngoài Cucina 334.00.064

  29.920 đ

  37.400 đ

  Đặc điểm bản lề Legato Cucina 334.00.064 :
  - Bản lề đóng mở giảm chấn, lắp trùm ngoài, mạ Niken đen
  - Đã bao gồm đế bản lề đi kèm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Legato Lọt Lòng Cucina 334.00.063Bản Lề Legato Lọt Lòng Cucina 334.00.063

  Bản Lề Legato Lọt Lòng Cucina 334.00.063

  21.100 đ

  26.400 đ

  Đặc điểm bản lề Legato Cucina 334.00.063 :
  - Bản lề đóng mở giảm chấn, lắp lọt lòng, mạ Niken sáng 
  - Đã bao gồm đế bản lề đi kèm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Legato Trùm Nửa Cucina 334.00.062Bản Lề Legato Trùm Nửa Cucina 334.00.062

  Bản Lề Legato Trùm Nửa Cucina 334.00.062

  21.100 đ

  26.400 đ

  Đặc điểm bản lề Legato Cucina 334.00.062 :
  - Bản lề đóng mở giảm chấn, lắp trùm nửa, mạ Niken sáng 
  - Đã bao gồm đế bản lề đi kèm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 19%
  Bản Lề Legato Trùm Ngoài Cucina 334.00.061Bản Lề Legato Trùm Ngoài Cucina 334.00.061

  Bản Lề Legato Trùm Ngoài Cucina 334.00.061

  21.200 đ

  26.400 đ

  Đặc điểm bản lề Legato Cucina 334.00.061 :
  - Bản lề đóng mở giảm chấn, lắp trùm ngoài, mạ Niken sáng 
  - Đã bao gồm đế bản lề đi kèm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Legato Lọt Lòng Cucina 334.00.032Bản Lề Legato Lọt Lòng Cucina 334.00.032

  Bản Lề Legato Lọt Lòng Cucina 334.00.032

  46.500 đ

  58.300 đ

  Đặc điểm bản lề Legato Cucina 334.00.032 :
  - Bản lề đóng mở giảm chấn, lắp lọt lòng, Inox 304
  - Đã bao gồm đế bản lề đi kèm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Legato Trùm Nửa Cucina 334.00.031Bản Lề Legato Trùm Nửa Cucina 334.00.031

  Bản Lề Legato Trùm Nửa Cucina 334.00.031

  46.500 đ

  58.300 đ

  Đặc điểm bản lề Legato Cucina 334.00.031 :
  - Bản lề đóng mở giảm chấn, lắp trùm nửa, Inox 304
  - Đã bao gồm đế bản lề đi kèm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Legato Trùm Ngoài Cucina 334.00.030Bản Lề Legato Trùm Ngoài Cucina 334.00.030

  Bản Lề Legato Trùm Ngoài Cucina 334.00.030

  46.500 đ

  58.300 đ

  Đặc điểm bản lề Cucina 334.00.030 :
  - Bản lề đóng mở giảm chấn, lắp trùm ngoài, Inox 304
  - Đã bao gồm đế bản lề đi kèm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ