0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Kệ úp chén đĩa Imundex

Hiển thị:
 • - 25%
  Giá Úp Chén Đĩa 700mm Imundex 7 804 108Giá Úp Chén Đĩa 700mm Imundex 7 804 108

  Giá Úp Chén Đĩa 700mm Imundex 7 804 108

  1.440.000 đ

  1.925.000 đ

  Đặc điểm giá úp chén đĩa Imundex 7 804 108 :

  - Giá úp chén đĩa cố định dành cho tủ bếp trên, phiên bản có khung 

  - Chiều rộng tủ : 700mm, chất liệu : Inox 304

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 1.000.000VND

 • - 24%
  Giá Úp Chén Đĩa 600mm Imundex 7 804 104Giá Úp Chén Đĩa 600mm Imundex 7 804 104

  Giá Úp Chén Đĩa 600mm Imundex 7 804 104

  1.310.000 đ

  1.743.000 đ

  Đặc điểm giá úp chén đĩa Imundex 7 804 104 :

  - Giá úp chén đĩa cố định dành cho tủ bếp trên, phiên bản có khung 

  - Chiều rộng tủ : 600mm, chất liệu : Inox 304

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 1.000.000VND

 • - 25%
  Giá Úp Chén Đĩa 900mm Imundex 7 804 103Giá Úp Chén Đĩa 900mm Imundex 7 804 103

  Giá Úp Chén Đĩa 900mm Imundex 7 804 103

  1.070.000 đ

  1.430.000 đ

  Đặc điểm giá úp chén đĩa Imundex 7 804 103 :

  - Giá úp chén đĩa cố định dành cho tủ bếp trên, phiên bản không khung 

  - Chiều rộng tủ : 900mm, chất liệu : Inox 304

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 1.000.000VND

 • - 25%
  Giá Úp Chén Đĩa 800mm Imundex 7 804 102Giá Úp Chén Đĩa 800mm Imundex 7 804 102

  Giá Úp Chén Đĩa 800mm Imundex 7 804 102

  990.000 đ

  1.320.000 đ

  Đặc điểm giá úp chén đĩa Imundex 7 804 102 :

  - Giá úp chén đĩa cố định dành cho tủ bếp trên, phiên bản không khung 

  - Chiều rộng tủ : 800mm, chất liệu : Inox 304

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 1.000.000VND

 • - 24%
  Giá Úp Chén Đĩa 700mm Imundex 7 804 101Giá Úp Chén Đĩa 700mm Imundex 7 804 101

  Giá Úp Chén Đĩa 700mm Imundex 7 804 101

  910.000 đ

  1.210.000 đ

  Đặc điểm giá úp chén đĩa Imundex 7 804 101 :

  - Giá úp chén đĩa cố định dành cho tủ bếp trên, phiên bản không khung 

  - Chiều rộng tủ : 700mm, chất liệu : Inox 304

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 1.000.000VND

 • - 24%
  Giá Úp Chén Đĩa 600mm Imundex 7 804 100Giá Úp Chén Đĩa 600mm Imundex 7 804 100

  Giá Úp Chén Đĩa 600mm Imundex 7 804 100

  830.000 đ

  1.100.000 đ

  Đặc điểm giá úp chén đĩa Imundex 7 804 100 :

  - Giá úp chén đĩa cố định dành cho tủ bếp trên, phiên bản không khung 

  - Chiều rộng tủ : 600mm, chất liệu : Inox 304

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 1.000.000VND