0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Ray Bi

Hiển thị:
 • - 25%
  Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085

  Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085

  189.000 đ

  252.000 đ

   Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.085 :
   Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng 30Kg
   Chiều dài ray : 500mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075

  189.500 đ

  253.000 đ

   Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.075 :
   Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
   Dài : 500mm, màu đen
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074

  163.500 đ

  218.000 đ

   Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.074 :
   Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
   Dài : 450mm, màu đen
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073

  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073

  153.000 đ

  204.000 đ

   Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.073 :
   Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
   Dài : 400mm, màu đen
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.072Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.072

  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 494.02.072

  140.000 đ

  187.000 đ

   Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.072 :
   Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
   Dài : 350mm, màu đen
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.071Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.071

  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.071

  129.000 đ

  172.000 đ

   Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.071 :
   Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
   Dài : 300mm, màu đen
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 600mm Hafele 420.48.977Ray Bi Giảm Chấn 600mm Hafele 420.48.977

  Ray Bi Giảm Chấn 600mm Hafele 420.48.977

  140.000 đ

  187.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.977 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 600mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 550mm Hafele 420.48.976Ray Bi Giảm Chấn 550mm Hafele 420.48.976

  Ray Bi Giảm Chấn 550mm Hafele 420.48.976

  138.500 đ

  185.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.976 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 550mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 420.48.975Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 420.48.975

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 420.48.975

  123.500 đ

  165.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.975 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 500mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.974Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.974

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.974

  115.000 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.974 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 450mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.973Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.973

  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.973

  107.000 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.973 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 400mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.972Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.972

  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.972

  99.000 đ

  132.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.972 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 350mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.971Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.971

  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.971

  90.500 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.971 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 300mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 600mm Hafele 420.48.377Ray Bi Giảm Chấn 600mm Hafele 420.48.377

  Ray Bi Giảm Chấn 600mm Hafele 420.48.377

  135.500 đ

  181.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.377 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 600mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 550mm Hafele 420.48.376Ray Bi Giảm Chấn 550mm Hafele 420.48.376

  Ray Bi Giảm Chấn 550mm Hafele 420.48.376

  138.500 đ

  185.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.376 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 550mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 420.48.375Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 420.48.375

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 420.48.375

  123.500 đ

  165.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.375 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 500mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.374Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.374

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.374

  115.500 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.374 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 450mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.373Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.373

  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.373

  107.000 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.373 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 400mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.372Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.372

  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.372

  99.000 đ

  132.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.372 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 350mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.371Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.371

  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.371

  90.500 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.371 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 300mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.455Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.455

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.455

  117.000 đ

  156.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.455 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 500mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.454Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.454

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.454

  104.000 đ

  139.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.454 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 450mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 

 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.453Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.453

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.453

  96.000 đ

  128.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.453 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 400mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 

 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.452Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.452

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.452

  87.000 đ

  116.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.452 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 350mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 

 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.451Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.451

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.451

  78.500 đ

  105.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.451 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 300mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 

 • - 25%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 250mm Hafele 494.02.450Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 250mm Hafele 494.02.450

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 250mm Hafele 494.02.450

  65.000 đ

  87.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.450 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 250mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065

  180.000 đ

  240.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 494.02.065 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 500mm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064

  163.000 đ

  218.000 đ

  Đặc điểm Ray bi 3 tầng Hafele 494.02.064 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg, dài 450mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063

  Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063

  153.000 đ

  204.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.063 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 400mm, màu Inox
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062

  Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062

  140.000 đ

  187.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 494.02.062 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 350mm, màu Inox
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ