So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Ray Bi

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.974Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.974

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.974

  123.200 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.974 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 450mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.973Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.973

  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.973

  114.400 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.973 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 400mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.972Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.972

  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.972

  105.600 đ

  132.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.972 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 350mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.971Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.971

  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.971

  96.800 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.971 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 300mm, màu mạ kẽm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 600mm Hafele 420.48.377Ray Bi Giảm Chấn 600mm Hafele 420.48.377

  Ray Bi Giảm Chấn 600mm Hafele 420.48.377

  144.800 đ

  181.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.377 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 600mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 550mm Hafele 420.48.376Ray Bi Giảm Chấn 550mm Hafele 420.48.376

  Ray Bi Giảm Chấn 550mm Hafele 420.48.376

  140.800 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.376 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 550mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 420.48.375Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 420.48.375

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 420.48.375

  132.000 đ

  165.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.375 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 500mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.374Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.374

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 420.48.374

  123.000 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.374 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 450mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.373Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.373

  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 420.48.373

  114.400 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.373 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 400mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.372Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.372

  Ray Bi Giảm Chấn 350mm Hafele 420.48.372

  105.600 đ

  132.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.372 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 350mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.371Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.371

  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 420.48.371

  96.800 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 420.48.371 :
  - Ray bi phiên bản đóng giảm chấn, tải trọng : 22Kg
  - Chiều dài ray : 300mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085

  Ray Bi Nhấn Mở 500mm Hafele 494.02.085

  176.400 đ

  252.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.085 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng 30Kg
  - Chiều dài ray : 500mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele 494.02.084Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele 494.02.084

  Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele 494.02.084

  161.000 đ

  230.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.084 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng 30Kg
  - Chiều dài ray : 450mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Ray Bi Nhấn Mở 400mm Hafele 494.02.083Ray Bi Nhấn Mở 400mm Hafele 494.02.083

  Ray Bi Nhấn Mở 400mm Hafele 494.02.083

  147.500 đ

  211.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.083 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng : 30Kg, chiều dài ray : 400mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Ray Bi Nhấn Mở 350mm Hafele 494.02.082Ray Bi Nhấn Mở 350mm Hafele 494.02.082

  Ray Bi Nhấn Mở 350mm Hafele 494.02.082

  136.500 đ

  195.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.082 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng : 30Kg, chiều dài ray : 350mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Ray Bi Nhấn Mở 300mm Hafele 494.02.081Ray Bi Nhấn Mở 300mm Hafele 494.02.081

  Ray Bi Nhấn Mở 300mm Hafele 494.02.081

  124.500 đ

  178.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.081 :
  - Ray bi phiên bản nhấn mở, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 300mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.455Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.455

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele 494.02.455

  109.000 đ

  156.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.455 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 500mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 30%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.454Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.454

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele 494.02.454

  97.000 đ

  139.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.454 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 450mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 30%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.453Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.453

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.453

  89.500 đ

  128.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.453 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 400mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 30%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.452Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.452

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.452

  81.000 đ

  116.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.452 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 350mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 30%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.451Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.451

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 300mm Hafele 494.02.451

  73.500 đ

  105.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.451 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 300mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 30%
  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 250mm Hafele 494.02.450Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 250mm Hafele 494.02.450

  Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 250mm Hafele 494.02.450

  60.900 đ

  87.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.450 :
  - Phiên bản không giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 250mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 30%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.065

  168.000 đ

  240.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 494.02.065 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 500mm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.064

  152.000 đ

  218.000 đ

  Đặc điểm Ray bi 3 tầng Hafele 494.02.064 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg, dài 450mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 30%
  Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063

  Ray Bi Giảm Chấn Dài 400mm Hafele 494.02.063

  142.800 đ

  204.000 đ

  Đặc điểm ray bi 3 tầng Hafele 494.02.063 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng : 30Kg
  - Chiều dài ray : 400mm, màu Inox
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062

  Ray Bi Giảm Chấn Dài 350mm Hafele 494.02.062

  130.900 đ

  187.000 đ

  Đặc điểm ray bi giảm chấn Hafele 494.02.062 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 350mm, màu Inox
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.061Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.061

  Ray Bi Giảm Chấn 300mm Hafele 494.02.061

  120.400 đ

  172.000 đ

  Đặc điểm Ray bi 3 tầng Hafele 494.02.061 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg, dài 300mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ 
 • - 31%
  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075

  Ray Bi Giảm Chấn 500mm Hafele 494.02.075

  165.000 đ

  240.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.075 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 500mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074

  Ray Bi Giảm Chấn 450mm Hafele 494.02.074

  152.500 đ

  218.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.074 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 450mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073

  Ray Bi Giảm Chấn 400mm Hafele 494.02.073

  142.500 đ

  204.000 đ

  Đặc điểm ray bi Hafele 494.02.073 :
  - Phiên bản đóng mở giảm chấn, tải trọng 30Kg
  - Dài : 400mm, màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ