0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Tay Nắm Tủ Cao Cấp

Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.034Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.034

  Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.034

  228.500 đ

  305.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.034 :
  - Chiều dài tay nắm : 176mm, màu hoàn thiện : màu đồng thiếc bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.934Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.934

  Tay Nắm Tủ 176mm H1570 Hafele 106.61.934

  228.500 đ

  305.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.934 :
  - Chiều dài tay nắm : 176mm, màu hoàn thiện : mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 144mm H1570 Hafele 106.61.933Tay Nắm Tủ 144mm H1570 Hafele 106.61.933

  Tay Nắm Tủ 144mm H1570 Hafele 106.61.933

  173.000 đ

  231.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.933 :
  - Chiều dài tay nắm : 144mm, màu hoàn thiện : mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.123Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.123

  Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.123

  124.500 đ

  166.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.123 :
  - Chiều dài tay nắm : 144mm, màu hoàn thiện : màu đồng thiếc bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.323Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.323

  Tay Nắm Tủ 144mm H1565 Hafele 106.61.323

  124.500 đ

  166.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.323 :
  - Chiều dài tay nắm : 144mm, màu hoàn thiện : Niken đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 144mm Hafele 106.61.223Tay Nắm Tủ 144mm Hafele 106.61.223

  Tay Nắm Tủ 144mm Hafele 106.61.223

  124.500 đ

  166.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.223 :
  - Chiều dài tay nắm : 144mm, màu hoàn thiện : Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.618Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.618

  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.618

  363.000 đ

  484.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.618 :
   Tay nắm tủ dài 346mm, màu Champagne
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.616Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.616

  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.616

  299.400 đ

  399.300 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.016 :
   Tay nắm tủ dài 218mm, màu Champagne
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.614Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.614

  Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.614

  263.000 đ

  350.900 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.614 :
   Tay nắm tủ dài 186mm, màu Champagne
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.018Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.018

  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.018

  363.000 đ

  484.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.018 :
   Tay nắm tủ dài 346mm, màu Inox
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.016Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.016

  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.016

  299.400 đ

  399.300 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.016 :
   Tay nắm tủ dài 218mm, màu Inox
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.014Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.014

  Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.014

  263.000 đ

  350.900 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.014 :
   Tay nắm tủ dài 186mm, màu Inox
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.218Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.218

  Tay Nắm Tủ 346mm H1560 Hafele 106.60.218

  363.000 đ

  484.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.218 :
   Tay nắm tủ dài 346mm, mạ Crom bóng
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.216Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.216

  Tay Nắm Tủ 218mm H1560 Hafele 106.60.216

  299.400 đ

  399.300 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.216 :
   Tay nắm tủ dài 218mm, mạ Crom bóng
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.214Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.214

  Tay Nắm Tủ 186mm H1560 Hafele 106.60.214

  263.000 đ

  350.900 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.60.214 :
   Tay nắm tủ dài 186mm, mạ Crom bóng
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.017Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.017

  Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.017

  248.000 đ

  331.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.217 :
  - Tay nắm tủ dài 340mm, mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 212mm H1510 Hafele 106.61.014Tay Nắm Tủ 212mm H1510 Hafele 106.61.014

  Tay Nắm Tủ 212mm H1510 Hafele 106.61.014

  172.400 đ

  229.900 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.214 :
  - Tay nắm tủ dài 212mm, mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.217Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.217

  Tay Nắm Tủ 340mm H1510 Hafele 106.61.217

  248.000 đ

  331.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.217 :
  - Tay nắm tủ dài 340mm, mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.464Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.464

  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.464

  495.500 đ

  661.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.464 :
  - Tay nắm tủ dài 218mm, màu chì
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.964Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.964

  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.964

  471.900 đ

  629.200 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.964 :
  - Tay nắm tủ dài 218mm, màu Titan
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.764Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.764

  Tay Nắm Tủ 218mm H1520 Hafele 106.61.764

  495.500 đ

  661.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.61.764 :
  - Tay nắm tủ dài 218mm, màu trắng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.607Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.607

  Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.607

  369.700 đ

  493.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.607 :
   Tay nắm tủ dài 212mm, mạ Niken mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 148mm H1390 Hafele 106.69.605Tay Nắm Tủ 148mm H1390 Hafele 106.69.605

  Tay Nắm Tủ 148mm H1390 Hafele 106.69.605

  263.000 đ

  350.900 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.605 :
   Tay nắm tủ dài 148mm, mạ Niken mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.207Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.207

  Tay Nắm Tủ 212mm H1390 Hafele 106.69.207

  370.500 đ

  494.000 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.207 :
   Tay nắm tủ dài 212mm, mạ Crom bóng
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 204mm H1380 Hafele 110.34.358Tay Nắm Tủ 204mm H1380 Hafele 110.34.358

  Tay Nắm Tủ 204mm H1380 Hafele 110.34.358

  200.000 đ

  267.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.358 :
  - Chiều dài tay nắm : 204mm, màu hoàn thiện : trắng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 172mm H1380 Hafele 110.34.255Tay Nắm Tủ 172mm H1380 Hafele 110.34.255

  Tay Nắm Tủ 172mm H1380 Hafele 110.34.255

  167.000 đ

  223.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.255 :
  - Chiều dài tay nắm : 172mm, màu hoàn thiện : mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.337Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.337

  Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.337

  119.600 đ

  159.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.337 :
  - Chiều dài tay nắm : 180mm, màu hoàn thiện màu trắng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.336Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.336

  Tay Nắm Tủ 180mm H1350 Hafele 110.34.336

  126.000 đ

  168.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.336 :
  - Chiều dài tay nắm : 180mm, màu hoàn thiện màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.379Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.379

  Tay Nắm Tủ 380mm H1335 Hafele 110.35.379

  399.000 đ

  532.400 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.35.379 :
   Tay nắm tủ dài 380mm, mạ đen mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 220mm H1335 Hafele 110.35.376Tay Nắm Tủ 220mm H1335 Hafele 110.35.376

  Tay Nắm Tủ 220mm H1335 Hafele 110.35.376

  226.800 đ

  302.500 đ

   Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.35.376 :
   Tay nắm tủ dài 220mm, mạ đen mờ
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ