So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Tay Nắm Tủ Cao Cấp

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 170mm H2190 Hafele 106.69.321Tay Nắm Tủ 170mm H2190 Hafele 106.69.321

  Tay Nắm Tủ 170mm H2190 Hafele 106.69.321

  115.500 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.321 :
  - Chiều dài tay nắm 170mm, màu hoàn thiện : mạ Niken đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 74mm H2190 Hafele 106.69.320Tay Nắm Tủ 74mm H2190 Hafele 106.69.320

  Tay Nắm Tủ 74mm H2190 Hafele 106.69.320

  78.700 đ

  105.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.320 :
  - Chiều dài tay nắm 74mm, màu hoàn thiện : mạ Niken đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 330mm H2190 Hafele 106.69.102Tay Nắm Tủ 330mm H2190 Hafele 106.69.102

  Tay Nắm Tủ 330mm H2190 Hafele 106.69.102

  231.700 đ

  309.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.102 :
  - Chiều dài tay nắm 330mm, màu hoàn thiện : mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 170mm H2190 Hafele 106.69.101Tay Nắm Tủ 170mm H2190 Hafele 106.69.101

  Tay Nắm Tủ 170mm H2190 Hafele 106.69.101

  115.500 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.101 :
  - Chiều dài tay nắm 170mm, màu hoàn thiện : mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 74mm H2190 Hafele 106.69.100Tay Nắm Tủ 74mm H2190 Hafele 106.69.100

  Tay Nắm Tủ 74mm H2190 Hafele 106.69.100

  78.700 đ

  105.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.100 :
  - Chiều dài tay nắm 74mm, màu hoàn thiện : mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 368mm H2180 Hafele 106.70.163Tay Nắm Tủ 368mm H2180 Hafele 106.70.163

  Tay Nắm Tủ 368mm H2180 Hafele 106.70.163

  337.500 đ

  450.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.162 :
  - Chiều dài tay nắm 368mm, màu hoàn thiện : màu vàng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 237mm H2180 Hafele 106.70.162Tay Nắm Tủ 237mm H2180 Hafele 106.70.162

  Tay Nắm Tủ 237mm H2180 Hafele 106.70.162

  216.700 đ

  289.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.162 :
  - Chiều dài tay nắm 237mm, màu hoàn thiện : màu vàng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 162mm H2180 Hafele 106.70.161Tay Nắm Tủ 162mm H2180 Hafele 106.70.161

  Tay Nắm Tủ 162mm H2180 Hafele 106.70.161

  156.700 đ

  209.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.161 :
  - Chiều dài tay nắm 162mm, màu hoàn thiện : màu vàng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 130mm H2180 Hafele 106.70.160Tay Nắm Tủ 130mm H2180 Hafele 106.70.160

  Tay Nắm Tủ 130mm H2180 Hafele 106.70.160

  125.000 đ

  167.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.160 :
  - Chiều dài tay nắm 130mm, màu hoàn thiện : màu vàng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 368mm H2180 Hafele 106.70.153Tay Nắm Tủ 368mm H2180 Hafele 106.70.153

  Tay Nắm Tủ 368mm H2180 Hafele 106.70.153

  304.500 đ

  406.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.153 :
  - Chiều dài tay nắm 368mm, màu hoàn thiện : màu Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 237mm H2180 Hafele 106.70.152Tay Nắm Tủ 237mm H2180 Hafele 106.70.152

  Tay Nắm Tủ 237mm H2180 Hafele 106.70.152

  195.700 đ

  261.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.152 :
  - Chiều dài tay nắm 237mm, màu hoàn thiện : màu Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 162mm H2180 Hafele 106.70.151Tay Nắm Tủ 162mm H2180 Hafele 106.70.151

  Tay Nắm Tủ 162mm H2180 Hafele 106.70.151

  130.500 đ

  174.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.151 :
  - Chiều dài tay nắm 162mm, màu hoàn thiện : màu Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 130mm H2180 Hafele 106.70.150Tay Nắm Tủ 130mm H2180 Hafele 106.70.150

  Tay Nắm Tủ 130mm H2180 Hafele 106.70.150

  108.000 đ

  144.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.150 :
  - Chiều dài tay nắm 130mm, màu hoàn thiện : màu Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ H1320 Hafele 110.34.671Tay Nắm Tủ H1320 Hafele 110.34.671

  Tay Nắm Tủ H1320 Hafele 110.34.671

  109.500 đ

  146.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.671 :

  - Tay nắm tủ dạng quả nắm, màu Niken mờ

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 368mm H2180 Hafele 106.70.223Tay Nắm Tủ 368mm H2180 Hafele 106.70.223

  Tay Nắm Tủ 368mm H2180 Hafele 106.70.223

  337.500 đ

  450.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.223 :
  - Chiều dài tay nắm 368mm, màu hoàn thiện : màu đồng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 237mm H2180 Hafele 106.70.222Tay Nắm Tủ 237mm H2180 Hafele 106.70.222

  Tay Nắm Tủ 237mm H2180 Hafele 106.70.222

  207.700 đ

  277.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.222 :
  - Chiều dài tay nắm 237mm, màu hoàn thiện : màu đồng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 162mm H2180 Hafele 106.70.221Tay Nắm Tủ 162mm H2180 Hafele 106.70.221

  Tay Nắm Tủ 162mm H2180 Hafele 106.70.221

  142.500 đ

  190.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.221 :
  - Chiều dài tay nắm 162mm, màu hoàn thiện : màu đồng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 130mm H2180 Hafele 106.70.220Tay Nắm Tủ 130mm H2180 Hafele 106.70.220

  Tay Nắm Tủ 130mm H2180 Hafele 106.70.220

  117.000 đ

  156.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.220 :
  - Chiều dài tay nắm 130mm, màu hoàn thiện : màu đồng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.111Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.111

  Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.111

  199.500 đ

  266.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.111 :
  - Chiều dài tay nắm 206mm, màu hoàn thiện : mạ vàng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.110Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.110

  Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.110

  180.700 đ

  241.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.110 :
  - Chiều dài tay nắm 172mm, màu hoàn thiện : mạ vàng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.109Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.109

  Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.109

  138.500 đ

  185.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.109 :
  - Chiều dài tay nắm 142mm, màu hoàn thiện : mạ vàng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.105Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.105

  Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.105

  136.500 đ

  182.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.105 :
  - Chiều dài tay nắm 206mm, màu hoàn thiện : màu Trắng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.104Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.104

  Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.104

  125.000 đ

  167.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.104 :
  - Chiều dài tay nắm 172mm, màu hoàn thiện : màu Trắng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.103Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.103

  Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.103

  104.000 đ

  139.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.103 :
  - Chiều dài tay nắm 142mm, màu hoàn thiện : màu Trắng mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.108Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.108

  Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.108

  180.700 đ

  241.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.108 :
  - Chiều dài tay nắm 206mm, màu hoàn thiện : màu Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.107Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.107

  Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.107

  164.000 đ

  219.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.107 :
  - Chiều dài tay nắm 172mm, màu hoàn thiện : màu Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.106Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.106

  Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.106

  132.000 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.106 :
  - Chiều dài tay nắm 142mm, màu hoàn thiện : màu Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.102Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.102

  Tay Nắm Tủ 206mm H2135 Hafele 106.70.102

  142.000 đ

  190.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.102 :
  - Chiều dài tay nắm 206mm, màu hoàn thiện : màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.101Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.101

  Tay Nắm Tủ 172mm H2135 Hafele 106.70.101

  125.000 đ

  167.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.101 :
  - Chiều dài tay nắm 172mm, màu hoàn thiện : màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.100Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.100

  Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.100

  104.000 đ

  139.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.100 :
  - Chiều dài tay nắm 142mm, màu hoàn thiện : màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ