So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Tay Nắm Tủ Cao Cấp

#
Hiển thị:
 • - 22%
  Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.030Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.030

  Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.030

  94.000 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.030 :
  - Tay nắm tủ dài 172mm, màu hoàn thiện mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.121Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.121

  Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.121

  80.000 đ

  105.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.121 :
  - Tay nắm tủ dài 140mm, màu hoàn thiện mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.120Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.120

  Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.120

  66.400 đ

  83.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.120 :
  - Tay nắm tủ dài 108mm, màu hoàn thiện mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.191Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.191

  Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.191

  315.000 đ

  396.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.191 :
  - Tay nắm tủ dài 373mm, màu hoàn thiện mạ Niken màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.011Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.011

  Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.011

  140.000 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.011 :
  - Tay nắm tủ dài 213mm, màu hoàn thiện mạ Niken màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.190Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.190

  Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.190

  128.000 đ

  160.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.190 :
  - Tay nắm tủ dài 181mm, màu hoàn thiện mạ Niken màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.171Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.171

  Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.171

  280.000 đ

  350.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.171 :
  - Tay nắm tủ dài 373mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.010Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.010

  Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.010

  124.000 đ

  155.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.010 :
  - Tay nắm tủ dài 213mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.170Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.170

  Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.170

  124.000 đ

  155.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.170 :
  - Tay nắm tủ dài 181mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.111Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.111

  Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.111

  276.000 đ

  345.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.111 :
  - Tay nẳm tủ dài 335mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.020Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.020

  Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.020

  140.000 đ

  175.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.020 :
  - Tay nẳm tủ dài 175mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.110Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.110

  Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.110

  124.000 đ

  155.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.110 :
  - Tay nẳm tủ dài 143mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.163Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.163

  Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.163

  252.000 đ

  315.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.163 :
  - Tay nẳm tủ dài 335mm, màu hoàn thiện Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.022Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.022

  Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.022

  132.000 đ

  165.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.022 :
  - Tay nẳm tủ dài 175mm, màu hoàn thiện Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.162Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.162

  Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.162

  116.000 đ

  145.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.162 :
  - Tay nẳm tủ dài 143mm, màu hoàn thiện Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 167mm H2170 Hafele 106.70.175Tay Nắm Tủ 167mm H2170 Hafele 106.70.175

  Tay Nắm Tủ 167mm H2170 Hafele 106.70.175

  151.200 đ

  189.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.175 :
  - Tay nắm cho tủ dài 167mm, màu hoàn thiện : đen mờ + đá Marble
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.202Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.202

  Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.202

  132.000 đ

  165.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.202 :
  - Tay nắm cho tủ dài 214mm, màu hoàn thiện : màu đồng Istanbul
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 182mm H2110 Hafele 106.70.212Tay Nắm Tủ 182mm H2110 Hafele 106.70.212

  Tay Nắm Tủ 182mm H2110 Hafele 106.70.212

  126.400 đ

  158.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.212 :
  - Tay nắm cho tủ dài 182mm, màu hoàn thiện : màu đồng Istanbul
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.201Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.201

  Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.201

  121.600 đ

  152.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.201 :
  - Tay nắm cho tủ dài 214mm, màu hoàn thiện : màu kim loại xám mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 182mm H2110 Hafele 106.70.091Tay Nắm Tủ 182mm H2110 Hafele 106.70.091

  Tay Nắm Tủ 182mm H2110 Hafele 106.70.091

  109.600 đ

  137.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.091 :
  - Tay nắm cho tủ dài 182mm, màu hoàn thiện : màu kim loại xám mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.200Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.200

  Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.200

  121.600 đ

  152.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.200 :
  - Tay nắm cho tủ dài 214mm, màu hoàn thiện : màu thiếc tối
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 182mm H2110 Hafele 106.70.090Tay Nắm Tủ 182mm H2110 Hafele 106.70.090

  Tay Nắm Tủ 182mm H2110 Hafele 106.70.090

  109.600 đ

  137.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.090 :
  - Tay nắm cho tủ dài 182mm, màu hoàn thiện : màu thiếc tối
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 124mm H2195 Hafele 106.70.260Tay Nắm Tủ 124mm H2195 Hafele 106.70.260

  Tay Nắm Tủ 124mm H2195 Hafele 106.70.260

  172.000 đ

  215.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.260 :
  - Tay nắm tủ mạ màu bạc cổ, dài 124mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 173mm H2195 Hafele 106.70.251Tay Nắm Tủ 173mm H2195 Hafele 106.70.251

  Tay Nắm Tủ 173mm H2195 Hafele 106.70.251

  204.000 đ

  255.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.251 :
  - Tay nắm tủ màu Niken mờ, dài 173mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 124mm H2195 Hafele 106.70.250Tay Nắm Tủ 124mm H2195 Hafele 106.70.250

  Tay Nắm Tủ 124mm H2195 Hafele 106.70.250

  156.000 đ

  195.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.250 :
  - Tay nắm tủ màu Niken mờ, dài 124mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 173mm H2195 Hafele 106.70.241Tay Nắm Tủ 173mm H2195 Hafele 106.70.241

  Tay Nắm Tủ 173mm H2195 Hafele 106.70.241

  172.000 đ

  215.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.241 :
  - Tay nắm tủ màu thiếc tối, dài 173mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 124mm H2195 Hafele 106.70.240Tay Nắm Tủ 124mm H2195 Hafele 106.70.240

  Tay Nắm Tủ 124mm H2195 Hafele 106.70.240

  132.000 đ

  165.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.240 :
  - Tay nắm tủ màu thiếc tối, dài 124mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 355mm H1375 Hafele 106.69.668Tay Nắm Tủ 355mm H1375 Hafele 106.69.668

  Tay Nắm Tủ 355mm H1375 Hafele 106.69.668

  619.200 đ

  774.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.668 :
  - Tay nắm tủ dài 355mm, mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 355mm H1375 Hafele 106.69.268Tay Nắm Tủ 355mm H1375 Hafele 106.69.268

  Tay Nắm Tủ 355mm H1375 Hafele 106.69.268

  619.520 đ

  774.400 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.268 :
  - Tay nắm tủ dài 355mm, mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 227mm H1375 Hafele 106.69.267Tay Nắm Tủ 227mm H1375 Hafele 106.69.267

  Tay Nắm Tủ 227mm H1375 Hafele 106.69.267

  435.600 đ

  544.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.267 :
  - Tay nắm tủ dài 227mm, mạ Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ