So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Cửa Trượt Tủ Quần Áo

#
Hiển thị:
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.011Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.011

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.011

  9.110.000 đ

  11.682.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.011 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 4 cánh, độ dày cửa tối đa 40mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 30%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.010Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.010

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.010

  5.700.000 đ

  8.154.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.010 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 4 cánh, độ dày cửa tối đa 28mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.009Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.009

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.009

  6.360.000 đ

  8.154.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.009 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 4 cánh, độ dày cửa tối đa 24mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 30%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.008Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.008

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.008

  5.655.000 đ

  8.085.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.008 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 4 cánh, độ dày cửa tối đa 19mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.007Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.007

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.007

  2.075.000 đ

  2.662.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.007 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 3 cánh, độ dày cửa tối đa 40mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 30%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.006Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.006

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.006

  1.590.000 đ

  2.277.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.006 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 3 cánh, độ dày cửa tối đa 28mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 30%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.005Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.005

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.005

  1.500.000 đ

  2.167.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.005 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 3 cánh, độ dày cửa tối đa 24mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.004Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.004

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.004

  1.690.000 đ

  2.167.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.004 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 3 cánh, độ dày cửa tối đa 19mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.003Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.003

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.003

  1.325.000 đ

  1.705.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.003 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 2 cánh, độ dày cửa tối đa 40mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.001Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.001

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.001

  1.200.000 đ

  1.540.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.001 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 2 cánh, độ dày cửa tối đa 24mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.002Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.002

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.002

  1.235.000 đ

  1.584.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.002 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 2 cánh, độ dày cửa tối đa 28mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.000Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.000

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 70 VF A Hafele 402.35.000

  1.200.000 đ

  1.540.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 402.35.000 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), cho 2 cánh, độ dày cửa tối đa 19mm
  - Khối lượng cửa tối đa 70Kg, chưa bao gồm giảm chấn ( mua riêng )
  - Lưu ý : bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt & ray dẫn hướng
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.123Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.123

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.123

  1.035.000 đ

  1.331.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.123 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 3 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 22 - 27mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.122Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.122

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.122

  1.035.000 đ

  1.331.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.122 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 3 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 19 - 21mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 25%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.121Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.121

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.121

  770.000 đ

  1.029.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.121 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 2 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 22 - 27mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 22%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.120Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.120

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.120

  800.000 đ

  1.029.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.120 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 2 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 19 - 21mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 28%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.123Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.123

  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.123

  42.000.000 đ

  58.443.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiên cửa trượt Hafele 406.11.123 :
  - Cho tủ quần áo có 2 cửa đối xứng, với cơ chế giảm chấn từ tính
  - Chiều rộng tủ lọt lòng 2931 - 3400mm, độ dày cửa 18 - 35mm
  - Cho trọng lượng cửa 35 - 70Kg, chiều cao cửa tối đa 2700mm
 • - 28%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.122Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.122

  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.122

  40.590.000 đ

  56.375.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiên cửa trượt Hafele 406.11.122 :
  - Cho tủ quần áo có 2 cửa đối xứng, với cơ chế giảm chấn từ tính
  - Chiều rộng tủ lọt lòng 2531 - 2930mm, độ dày cửa 18 - 35mm
  - Cho trọng lượng cửa 35 - 70Kg, chiều cao cửa tối đa 2700mm
 • - 28%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.121Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.121

  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.121

  39.300.000 đ

  54.692.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiên cửa trượt Hafele 406.11.121 :
  - Cho tủ quần áo có 2 cửa đối xứng, với cơ chế giảm chấn từ tính
  - Chiều rộng tủ lọt lòng 2131 - 2530mm, độ dày cửa 18 - 35mm
  - Cho trọng lượng cửa 35 - 70Kg, chiều cao cửa tối đa 2700mm
 • - 28%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.120Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.120

  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt L 70F FB Hafele 406.11.120

  38.800.000 đ

  53.988.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiên cửa trượt Hafele 406.11.120 :
  - Cho tủ quần áo có 2 cửa đối xứng, với cơ chế giảm chấn từ tính
  - Chiều rộng tủ lọt lòng 1731 - 2130mm, độ dày cửa 18 - 35mm
  - Cho trọng lượng cửa 35 - 70Kg, chiều cao cửa tối đa 2700mm
 • - 28%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.288Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.288

  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.288

  34.200.000 đ

  47.575.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiên cửa trượt Hafele 406.11.288 :
  - Cho tủ quần áo có 2 cửa đối xứng, với cơ chế giảm chấn
  - Chiều rộng tủ bên trong 2731 - 3200mm, chiều cao tủ tối đa 2.700mm
  - Cho trọng lượng cửa tối đa 50Kg
 • - 28%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.287Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.287

  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.287

  32.360.000 đ

  44.950.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiên cửa trượt Hafele 406.11.287 :
  - Cho tủ quần áo có 2 cửa đối xứng, với cơ chế giảm chấn
  - Chiều rộng tủ bên trong 2331 - 2730mm, chiều cao tủ tối đa 2.700mm
  - Cho trọng lượng cửa tối đa 50Kg
 • - 28%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.286Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.286

  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.286

  30.800.000 đ

  42.834.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiên cửa trượt Hafele 406.11.286 :
  - Cho tủ quần áo có 2 cửa đối xứng, với cơ chế giảm chấn
  - Chiều rộng tủ bên trong 1931 - 2330mm, chiều cao tủ tối đa 2.700mm
  - Cho trọng lượng cửa tối đa 50Kg
 • - 28%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.285Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.285

  Phụ Kiện Cửa Trượt Bằng Mặt M 50F FB Hafele 406.11.285

  30.040.000 đ

  41.734.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiên cửa trượt Hafele 406.11.285 :
  - Cho tủ quần áo có 2 cửa đối xứng, với cơ chế giảm chấn
  - Chiều rộng tủ bên trong 1531 - 1930mm, chiều cao tủ tối đa 2.700mm
  - Cho trọng lượng cửa tối đa 50Kg
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.027Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.027

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.027

  2.640.000 đ

  3.300.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Slido Space Air 80 VF
  - Dành cho cửa 2 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 22mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.032Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.032

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.032

  4.040.000 đ

  5.050.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 406.78.032 :
  - Dành cho cửa 3 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 28mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.037Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.037

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.037

  3.600.000 đ

  4.500.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 406.78.037 :
  - Dành cho cửa 3 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 22mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.026Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.026

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.026

  2.800.000 đ

  3.500.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 406.78.026
  - Dành cho cửa 2 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 28mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Fold 40 MF Flex Hafele 409.61.000Phụ Kiện Cửa Trượt Fold 40 MF Flex Hafele 409.61.000

  Phụ Kiện Cửa Trượt Fold 40 MF Flex Hafele 409.61.000

  3.310.000 đ

  4.138.200 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 409.61.000 :
  - Dành cho 2 cặp cửa trượt, tải trọng 40Kg/cặp
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.500mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Fold 20VF Hafele 401.30.009Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Fold 20VF Hafele 401.30.009

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Fold 20VF Hafele 401.30.009

  1.280.000 đ

  1.600.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.009 :
  - Dành cho 1 cặp cửa, trọng lượng cửa 20Kg ( mỗi cánh )
  - Chiều rộng cửa : 300 - 600mm, độ dày cửa 16 - 19mm
  - Phiên bản : bao gồm giảm chấn