So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Cửa Trượt Tủ Gỗ

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.027Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.027

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.027

  2.640.000 đ

  3.300.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Slido Space Air 80 VF
  - Dành cho cửa 2 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 22mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.032Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.032

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.032

  4.040.000 đ

  5.050.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 406.78.032 :
  - Dành cho cửa 3 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 28mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.037Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.037

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.037

  3.600.000 đ

  4.500.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 406.78.037 :
  - Dành cho cửa 3 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 22mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.026Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.026

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.026

  2.800.000 đ

  3.500.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 406.78.026
  - Dành cho cửa 2 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 28mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.123Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.123

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.123

  968.000 đ

  1.210.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.123 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 3 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 22 - 27mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.122Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.122

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.122

  920.000 đ

  1.150.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.122 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 3 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 19 - 21mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.121Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.121

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.121

  748.000 đ

  935.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.121 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 2 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 22 - 27mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.120Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.120

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.120

  750.000 đ

  940.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.120 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 2 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 19 - 21mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Fold 40 MF Flex Hafele 409.61.000Phụ Kiện Cửa Trượt Fold 40 MF Flex Hafele 409.61.000

  Phụ Kiện Cửa Trượt Fold 40 MF Flex Hafele 409.61.000

  3.310.000 đ

  4.138.200 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 409.61.000 :
  - Dành cho 2 cặp cửa trượt, tải trọng 40Kg/cặp
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.500mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Fold 20VF Hafele 401.30.009Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Fold 20VF Hafele 401.30.009

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Fold 20VF Hafele 401.30.009

  1.280.000 đ

  1.600.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.009 :
  - Dành cho 1 cặp cửa, trọng lượng cửa 20Kg ( mỗi cánh )
  - Chiều rộng cửa : 300 - 600mm, độ dày cửa 16 - 19mm
  - Phiên bản : bao gồm giảm chấn
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.005Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.005

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.005

  670.000 đ

  840.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.005 :
  - Dành cho cửa tủ 3 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 26 - 32mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.00mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.004Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.004

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.004

  670.000 đ

  840.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.004 :
  - Dành cho cửa tủ 3 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 22 - 25mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.00mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.003Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.003

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.003

  670.000 đ

  840.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.003 :
  - Dành cho cửa tủ 3 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 18 - 21mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.000mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.002Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.002

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.002

  453.600 đ

  567.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.002 :
  - Dành cho cửa tủ 2 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 26 - 32mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.00mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.001Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.001

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.001

  453.600 đ

  567.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.001 :
  - Dành cho cửa tủ 2 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 22 - 25mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.00mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.000Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.000

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.000

  453.600 đ

  567.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.000 :
  - Dành cho cửa 2 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 18 - 21mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.00mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.116Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.116

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.116

  408.000 đ

  510.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 494.00.116 :
  - Phụ kiện cửa trượt tủ thẳng, lọt lòng, dành cho cửa 3 cánh
  - Khối lượng cửa tối đa : 40Kg, bánh xe trượt bằng nhựa
  - Bộ phụ kiện không bao gồm ray ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.110Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.110

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.110

  280.000 đ

  350.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 494.00.110 :
  - Phụ kiện cửa trượt tủ thẳng, lọt lòng, dành cho cửa 2 cánh
  - Khối lượng cửa tối đa : 40Kg, bánh xe trượt bằng nhựa
  - Bộ phụ kiện không bao gồm ray ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.141Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.141

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.141

  167.000 đ

  209.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 494.00.141 :
  - Dành cho cửa 3 cánh, trọng lượng cửa tối đa 10Kg
  - Độ dày cửa : 15 - 28mm, bánh xe trượt dưới
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt ( đặt hàng riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.140Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.140

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.140

  114.400 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 494.00.140 :
  - Dành cho cửa 2 cánh, trọng lượng cửa tối đa 10Kg
  - Độ dày cửa : 15 - 28mm, bánh xe trượt dưới
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt ( đặt hàng riêng )
 • - 20%
  Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Trái Hafele 408.31.003Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Trái Hafele 408.31.003

  Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Trái Hafele 408.31.003

  57.200.000 đ

  71.500.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 408.31.003 :
  - Dành cho 1 cặp cửa, hướng trượt phải
  - Trọng lượng cửa : tối đa 25Kg, chiều cao cửa 1851 - 2600mm
  - Chiều rộng cửa : 300 - 700/cặp, độ dày cửa 19 - 28mm
 • - 20%
  Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Trái Hafele 408.31.002Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Trái Hafele 408.31.002

  Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Trái Hafele 408.31.002

  57.200.000 đ

  71.500.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 408.31.002 :
  - Dành cho 1 cặp cửa, hướng trượt trái 
  - Trọng lượng cửa : tối đa 25Kg, chiều cao cửa 1851 - 2600mm
  - Chiều rộng cửa : 300 - 700/cặp, độ dày cửa 19 - 28mm
 • - 20%
  Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Phải Hafele 408.31.001Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Phải Hafele 408.31.001

  Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Phải Hafele 408.31.001

  60.720.000 đ

  75.900.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 408.31.001 :
  - Dành cho 1 cặp cửa, hướng trượt phải
  - Trọng lượng cửa : tối đa 25Kg, chiều cao cửa 1250 - 1850mm
  - Chiều rộng cửa : 300 - 700/cặp, độ dày cửa 19 - 28mm
 • - 20%
  Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Trái Hafele 408.31.000Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Trái Hafele 408.31.000

  Bộ Phụ Kiện Cửa Concepta Folding 25 Trái Hafele 408.31.000

  60.720.000 đ

  75.900.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 408.31.000 :
  - Dành cho 1 cặp cửa, hướng trượt trái 
  - Trọng lượng cửa : tối đa 25Kg, chiều cao cửa 1250 - 1850mm
  - Chiều rộng cửa : 300 - 700/cặp, độ dày cửa 19 - 28mm
 • - 20%
  Bộ Phụ Kiện Cửa 50Kg Concepta Hafele 408.30.048Bộ Phụ Kiện Cửa 50Kg Concepta Hafele 408.30.048

  Bộ Phụ Kiện Cửa 50Kg Concepta Hafele 408.30.048

  36.440.000 đ

  45.550.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện Concepta Hafele 408.30.048 :
  - Dành cho cửa có cánh trọng lượng nặng 50Kg
  - Cửa 1 cánh, chiều rộng cánh tủ : 300 - 900mm, chiều cao cánh : 2301 - 2850mm
  - Độ dày cánh tủ : 19 - 30mm
 • - 20%
  Bộ Phụ Kiện Cửa 40Kg Concepta Hafele 408.30.047Bộ Phụ Kiện Cửa 40Kg Concepta Hafele 408.30.047

  Bộ Phụ Kiện Cửa 40Kg Concepta Hafele 408.30.047

  35.200.000 đ

  44.000.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện Concepta Hafele 408.30.047 :
  - Dành cho cửa có cánh trọng lượng nặng 40Kg
  - Cửa 1 cánh, chiều rộng cánh tủ : 300 - 900mm, chiều cao cánh : 1851 - 2500mm
  - Độ dày cánh tủ : 19 - 30mm
 • - 20%
  Bộ Phụ Kiện Cửa 30Kg Concepta Hafele 408.30.046Bộ Phụ Kiện Cửa 30Kg Concepta Hafele 408.30.046

  Bộ Phụ Kiện Cửa 30Kg Concepta Hafele 408.30.046

  30.800.000 đ

  38.500.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện Concepta Hafele 408.30.046 :
  - Dành cho cửa có cánh trọng lượng nặng 30Kg
  - Cửa 1 cánh, chiều rộng cánh tủ : 300 - 900mm, chiều cao cánh : 1851 - 2300mm
  - Độ dày cánh tủ : 19 - 30mm
 • - 20%
  Bộ Phụ Kiện Cửa 25Kg Concepta Hafele 408.30.045Bộ Phụ Kiện Cửa 25Kg Concepta Hafele 408.30.045

  Bộ Phụ Kiện Cửa 25Kg Concepta Hafele 408.30.045

  26.390.000 đ

  32.990.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện Concepta Hafele 408.30.045 :
  - Dành cho cửa 1 cánh trọng lượng nặng 25Kg
  - Cửa 1 cánh, chiều rộng cánh tủ : 300 - 900mm, chiều cao cánh : 1250 - 1850mm
  - Độ dày cánh tủ : 18 - 30mm
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Finetta Spinfront 30/50 1D Hafele 408.45.023Phụ Kiện Cửa Trượt Finetta Spinfront 30/50 1D Hafele 408.45.023

  Phụ Kiện Cửa Trượt Finetta Spinfront 30/50 1D Hafele 408.45.023

  26.400.000 đ

  33.000.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 408.45.023 :
  - Dành cho cửa 1 cánh, trọng lượng : 30 - 50Kg
  - Chiều rộng : 540 - 645mm, độ dày cửa 18 - 30mm
  - Chiều cao cửa : 2200 - 2700mm, chiều sâu lắp đặt 665mm
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Finetta Spinfront 30/50 1D Hafele 408.45.022Phụ Kiện Cửa Trượt Finetta Spinfront 30/50 1D Hafele 408.45.022

  Phụ Kiện Cửa Trượt Finetta Spinfront 30/50 1D Hafele 408.45.022

  24.376.000 đ

  30.470.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 408.45.022 :
  - Dành cho cửa 1 cánh, trọng lượng : 30 - 50Kg
  - Chiều rộng : 540 - 645mm, độ dày cửa 18 - 30mm
  - Chiều cao cửa : 2200 - 2700mm, chiều sâu lắp đặt 560mm