0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Tay Nâng

Hiển thị:
 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 150N Hafele 373.82.910Pittong Đẩy Cánh Tủ 150N Hafele 373.82.910

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 150N Hafele 373.82.910

  49.500 đ

  66.000 đ

   Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.910 :
   Lực lò xo : 120N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 120N Hafele 373.82.909Pittong Đẩy Cánh Tủ 120N Hafele 373.82.909

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 120N Hafele 373.82.909

  49.500 đ

  66.000 đ

   Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.909 :
   Lực lò xo : 120N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 100N Hafele 373.82.908Pittong Đẩy Cánh Tủ 100N Hafele 373.82.908

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 100N Hafele 373.82.908

  49.500 đ

  66.000 đ

   Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.908 :
   Lực lò xo : 100N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 80N Hafele 373.82.907Pittong Đẩy Cánh Tủ 80N Hafele 373.82.907

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 80N Hafele 373.82.907

  48.000 đ

  64.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.907 :
  - Lực lò xo : 80N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Pittong Đẩy Cánh Tủ 60N Hafele 373.82.906Pittong Đẩy Cánh Tủ 60N Hafele 373.82.906

  Pittong Đẩy Cánh Tủ 60N Hafele 373.82.906

  48.000 đ

  64.000 đ

  Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.906 :
  - Lực lò xo : 60N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Duo Forte Hafele 373.66.632Tay Nâng Duo Forte Hafele 373.66.632

  Tay Nâng Duo Forte Hafele 373.66.632

  311.800 đ

  415.800 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Duo Forte Hafele 373.66.632 :
  - Cho tay nâng làm từ gỗ hoặc khung nhôm, cho khung chiều rộng từ 45mm
  - Góc mở 75º, 90º,hoặc 110º
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Duo Standard Hafele 373.66.612Tay Nâng Duo Standard Hafele 373.66.612

  Tay Nâng Duo Standard Hafele 373.66.612

  207.000 đ

  277.200 đ

  Đặc điểm tay nâng Duo Standard Hafele 373.66.61 :
  - Loại tay nâng cho cánh tủ nhỏ, dùng nâng cánh và chống cánh
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.357Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.357

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.357

  276.000 đ

  369.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.357 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái, màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.356Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.356

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.356

  276.000 đ

  369.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.356 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải, màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.355Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.355

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.355

  271.500 đ

  362.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.355 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.354Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.354

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.354

  271.500 đ

  362.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.354 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.353Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.353

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.353

  269.000 đ

  359.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.353 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.352Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.352

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.352

  269.000 đ

  359.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.352 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.351Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.351

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.351

  270.000 đ

  362.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.351 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, màu trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.350Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.350

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.350

  270.000 đ

  362.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.350 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải, màu trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.347Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.347

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.347

  276.000 đ

  369.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.347 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.346Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.346

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.346

  275.000 đ

  369.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.346 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.345Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.345

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.345

  270.000 đ

  363.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.345 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.344Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.344

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.344

  272.000 đ

  363.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.344 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.343Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.343

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.343

  268.000 đ

  357.500 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.343 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.342Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.342

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Phải Hafele 493.05.342

  267.000 đ

  357.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.342 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.341Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.341

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Trái Hafele 493.05.341

  270.000 đ

  362.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.341 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.340Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.340

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại A Phải Hafele 493.05.340

  270.000 đ

  362.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Hafele 493.05.340
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải, màu xám
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.832Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.832

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.832

  1.600.000 đ

  2.138.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Hafele 493.05.832 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu xám, cánh tủ nặng vừa
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.831Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.831

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Xám Hafele 493.05.831

  1.070.000 đ

  1.429.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Hafele 493.05.831 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu xám, cánh tủ nặng vừa
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Hafele 493.05.830Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Hafele 493.05.830

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Hafele 493.05.830

  1.020.000 đ

  1.361.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Hafele 493.05.830 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu xám
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.822Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.822

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.822

  1.600.000 đ

  2.138.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Flap 1.7 Hafele 493.05.822 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu trắng, cánh tủ nặng vừa
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.821Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.821

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.821

  1.070.000 đ

  1.429.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Flap 1.7 Hafele 493.05.821 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu trắng, cánh tủ nặng vừa
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.820Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.820

  Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele 493.05.820

  1.020.000 đ

  1.361.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Hafele 493.05.820 :
  - Dành cho tủ 01 cánh, nắp đậy màu trắng, dành cho cánh nhẹ
  - Chiều cao tủ 200 - 450mm ( xem thông số phù hợp bên dưới )

 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863

  1.450.000 đ

  1.934.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : xám