So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Tay Nâng

#
Hiển thị:
 • - 22%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863

  1.460.000 đ

  1.876.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.863 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : xám
 • - 30%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.853Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.853

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.853

  1.280.000 đ

  1.842.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.853 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : Trắng
 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.862Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.862

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.862

  1.360.000 đ

  1.815.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.862 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : xám
 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.852Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.852

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.852

  1.335.000 đ

  1.782.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.852 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : Trắng
 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.861Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.861

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.861

  1.290.000 đ

  1.725.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.861 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : xám
 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.851Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.851

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.851

  1.290.000 đ

  1.723.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.851 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : Trắng
 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.860Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.860

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.860

  1.245.000 đ

  1.665.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.860 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : xám
 • - 25%
  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.850Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.850

  Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.850

  1.245.000 đ

  1.665.000 đ

  Đặc điểm bộ tay nâng Free Flap 3.15 Hafele 493.05.850 :
  - Tay nâng 1 cánh tủ được làm bằng gỗ, kính hoặc khung nhôm
  - Góc mở 90º hoặc 107º, nắp chụp màu : Trắng
 • - 28%
  Tay Nâng Free Space Loại F Hafele 493.05.924Tay Nâng Free Space Loại F Hafele 493.05.924

  Tay Nâng Free Space Loại F Hafele 493.05.924

  785.000 đ

  1.091.200 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Space Hafele 493.05.914 :
  - Tay nâng 1 cánh loại F ( theo chiều cao & trọng lượng cánh ), tham dưới bên dưới
  - Màu hoàn thiện : màu Đen Anthracite
 • - 22%
  Tay Nâng Free Space Loại F Hafele 493.05.914Tay Nâng Free Space Loại F Hafele 493.05.914

  Tay Nâng Free Space Loại F Hafele 493.05.914

  850.000 đ

  1.091.200 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Space Hafele 493.05.914 :
  - Tay nâng 1 cánh loại F ( theo chiều cao & trọng lượng cánh ), tham dưới bên dưới
  - Màu hoàn thiện : màu Trắng
 • - 28%
  Tay Nâng Free Space Loại E Hafele 493.05.923Tay Nâng Free Space Loại E Hafele 493.05.923

  Tay Nâng Free Space Loại E Hafele 493.05.923

  765.000 đ

  1.068.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Space Hafele 493.05.923 :
  - Tay nâng 1 cánh loại E ( theo chiều cao & trọng lượng cánh ), tham dưới bên dưới
  - Màu hoàn thiện : màu đen Anthracite
 • - 20%
  Tay Nâng Free Space Loại E Hafele 493.05.913Tay Nâng Free Space Loại E Hafele 493.05.913

  Tay Nâng Free Space Loại E Hafele 493.05.913

  830.000 đ

  1.049.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Space Hafele 493.05.913 :
  - Tay nâng 1 cánh loại E ( theo chiều cao & trọng lượng cánh ), tham dưới bên dưới
  - Màu hoàn thiện : màu Trắng
 • - 20%
  Tay Nâng Free Space Loại D Hafele 493.05.922Tay Nâng Free Space Loại D Hafele 493.05.922

  Tay Nâng Free Space Loại D Hafele 493.05.922

  760.000 đ

  960.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Space Hafele 493.05.922 :
  - Tay nâng 1 cánh loại D ( theo chiều cao & trọng lượng cánh ), tham dưới bên dưới
  - Màu hoàn thiện : màu đen Antharacite
 • - 22%
  Tay Nâng Free Space Loại D Hafele 493.05.912Tay Nâng Free Space Loại D Hafele 493.05.912

  Tay Nâng Free Space Loại D Hafele 493.05.912

  680.000 đ

  872.300 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Space Hafele 493.05.912 :
  - Tay nâng 1 cánh loại D ( theo chiều cao & trọng lượng cánh ), tham dưới bên dưới
  - Màu hoàn thiện : màu trắng
 • - 28%
  Tay Nâng Free Space Loại C Hafele 493.05.921Tay Nâng Free Space Loại C Hafele 493.05.921

  Tay Nâng Free Space Loại C Hafele 493.05.921

  625.000 đ

  872.300 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Space Hafele 493.05.921 :
  - Tay nâng 1 cánh loại C ( theo chiều cao & trọng lượng cánh ), tham dưới bên dưới
  - Màu hoàn thiện : màu Anthracite
 • - 28%
  Tay Nâng Free Space Loại C Hafele 493.05.911Tay Nâng Free Space Loại C Hafele 493.05.911

  Tay Nâng Free Space Loại C Hafele 493.05.911

  625.000 đ

  872.300 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Space Hafele 493.05.911 :
  - Tay nâng 1 cánh loại C ( theo chiều cao & trọng lượng cánh ), tham dưới bên dưới
  - Màu hoàn thiện : màu trắng
 • - 28%
  Tay Nâng Free Space Loại B Hafele 493.05.920Tay Nâng Free Space Loại B Hafele 493.05.920

  Tay Nâng Free Space Loại B Hafele 493.05.920

  610.000 đ

  853.600 đ

  Đặc điểm tay nâng Free Space Hafele 493.05.920 :
  - Tay nâng 1 cánh loại B ( theo chiều cao & trọng lượng cánh ), tham dưới bên dưới
  - Màu hoàn thiện : màu đen Anthracite
 • - 28%
  Tay Nâng Free Space Loại B Hafele 493.05.910Tay Nâng Free Space Loại B Hafele 493.05.910

  Tay Nâng Free Space Loại B Hafele 493.05.910

  610.000 đ

  853.600 đ

  Đặc điểm tay nâng cánh tủ Free Space Hafele 493.05.910 :
  - Tay nâng 1 cánh loại B ( theo chiều cao & trọng lượng cánh ), tham dưới bên dưới
  - Màu hoàn thiện : màu trắng 
 • - 28%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.357Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.357

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Trái Hafele 493.05.357

  265.000 đ

  369.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.357 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái, màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 28%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.356Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.356

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại D Phải Hafele 493.05.356

  265.000 đ

  369.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.356 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải, màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 28%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.355Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.355

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Trái Hafele 493.05.355

  252.700 đ

  351.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.355 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 28%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.354Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.354

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại C Phải Hafele 493.05.354

  252.700 đ

  351.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.354 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp phải , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 28%
  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.353Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.353

  Tay Nâng Flap H1.5 Loại B Trái Hafele 493.05.353

  248.000 đ

  345.000 đ

  Đặc điểm tay nâng Flap H1.5 Hafele 493.05.353 :
  - Dành cho cánh tủ có chiều rộng từ 600mm trở lên, lắp trái , màu Trắng
  - Sử dụng với bản lề âm 110º, các thông số trọng lượng tham khảo bên dưới
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 28 372.94.032Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 28 372.94.032

  Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 28 372.94.032

  2.385.000 đ

  2.983.200 đ

  Đặc điểm hộp lực Blum Aventos HF 22 372.94.032 :
  - Hộp lực cho tay nâng 2 cánh Blum HF28, nắp đậy màu trắng
  - Chưa bao gồm cánh tay ( mua riêng ), tùy thuộc chiều cao cánh tủ
 • - 20%
  Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 25 372.94.031Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 25 372.94.031

  Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 25 372.94.031

  2.200.000 đ

  2.755.200 đ

  Đặc điểm hộp lực Blum Aventos HF 22 372.94.031 :
  - Hộp lực cho tay nâng 2 cánh Blum HF25, nắp đậy màu Trắng
  - Chưa bao gồm cánh tay ( mua riêng ), tùy thuộc chiều cao cánh tủ
 • - 20%
  Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 22 372.94.030Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 22 372.94.030

  Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 22 372.94.030

  2.075.000 đ

  2.597.200 đ

  Đặc điểm hộp lực Blum Aventos HF 22 372.94.030 :
  - Hộp lực cho tay nâng 2 cánh Blum HF22, nắp đậy màu Trắng
  - Chưa bao gồm cánh tay ( mua riêng ), tùy thuộc chiều cao cánh tủ
 • - 20%
  Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 28 372.94.035Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 28 372.94.035

  Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 28 372.94.035

  2.360.000 đ

  2.951.200 đ

  Đặc điểm hộp lực Blum Aventos HF 22 372.94.035 :
  - Hộp lực cho tay nâng 2 cánh Blum HF28
  - Chưa bao gồm cánh tay ( mua riêng ), tùy thuộc chiều cao cánh tủ
 • - 20%
  Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 25 372.94.034Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 25 372.94.034

  Hộp Lực Tay Nâng Blum Aventos HF 25 372.94.034

  2.175.000 đ

  2.723.200 đ

  Đặc điểm hộp lực Blum Aventos HF 22 372.94.034 :
  - Hộp lực cho tay nâng 2 cánh Blum HF25
  - Chưa bao gồm cánh tay ( mua riêng ), tùy thuộc chiều cao cánh tủ
 • - 25%
  Cánh Tay Nâng Blum 760-1040mm 372.74.618Cánh Tay Nâng Blum 760-1040mm 372.74.618

  Cánh Tay Nâng Blum 760-1040mm 372.74.618

  1.045.000 đ

  1.412.000 đ

  Đặc điểm cánh tay nâng Blum 372.74.618 :
  - Dành cho tay nâng 2 cánh Aventos HF
  - Dành cho tủ có chiều cao : 760 - 1040mm
 • - 20%
  Cánh Tay Nâng Blum 700-900mm 372.74.617Cánh Tay Nâng Blum 700-900mm 372.74.617

  Cánh Tay Nâng Blum 700-900mm 372.74.617

  995.000 đ

  1.244.000 đ

  Đặc điểm cánh tay nâng Blum 372.74.617 :
  - Dành cho tay nâng 2 cánh Aventos HF
  - Dành cho tủ có chiều cao : 700 - 900mm