So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Kệ Đựng Gia Vị

#
Hiển thị:
 • - 28%
  Kệ Đựng Gia Vị Omero Trái 150mm Kosmo 549.20.890Kệ Đựng Gia Vị Omero Trái 150mm Kosmo 549.20.890

  Kệ Đựng Gia Vị Omero Trái 150mm Kosmo 549.20.890

  2.225.000 đ

  3.095.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 549.20.890 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 150mm
  - Phiên bản : trái, hoàn thiện : Nano Painting
 • - 28%
  Kệ Đựng Gia Vị Omero Phải 150mm Kosmo 549.20.840Kệ Đựng Gia Vị Omero Phải 150mm Kosmo 549.20.840

  Kệ Đựng Gia Vị Omero Phải 150mm Kosmo 549.20.840

  2.225.000 đ

  3.095.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 549.20.840 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 150mm
  - Phiên bản : phải, hoàn thiện : Nano Painting
 • - 28%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Hafele 549.20.040Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Hafele 549.20.040

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Hafele 549.20.040

  2.265.000 đ

  3.148.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng chai lọ gia vị Hafele 549.20.040 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 400mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 362 - 368mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Hafele 549.20.039Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Hafele 549.20.039

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Hafele 549.20.039

  2.190.000 đ

  3.042.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng chai lọ gia vị Hafele 549.20.039 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 350mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 312 - 318mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 29%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Hafele 549.20.038Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Hafele 549.20.038

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Hafele 549.20.038

  2.000.000 đ

  2.833.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng chai lọ gia vị Hafele 549.20.038 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 300mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 262 - 268mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 200mm Hafele 549.20.032Bộ Rổ Đựng Gia Vị 200mm Hafele 549.20.032

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 200mm Hafele 549.20.032

  1.850.000 đ

  2.573.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng chai lọ Hafele 549.20.032 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 200mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 162 - 168mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 28%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Hafele 549.20.020Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Hafele 549.20.020

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Hafele 549.20.020

  2.390.000 đ

  3.324.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng dao thớt chai lọ Hafele 549.20.020 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 400mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Hafele 549.20.019Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Hafele 549.20.019

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Hafele 549.20.019

  2.575.000 đ

  3.220.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng dao thớt chai lọ Hafele 549.20.019 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 350mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 300mm Hafele 549.20.018Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 300mm Hafele 549.20.018

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 300mm Hafele 549.20.018

  2.400.000 đ

  3.000.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng dao thớt chai lọ Hafele 549.20.018 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 300mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 262 - 268mm
 • - 20%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Hafele 549.20.012Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Hafele 549.20.012

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Hafele 549.20.012

  2.300.000 đ

  2.882.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng dao thớt chai lọ Hafele 549.20.012 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 200mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 162 - 168mm
 • - 28%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Cucina 549.20.011Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Cucina 549.20.011

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 200mm Cucina 549.20.011

  1.880.000 đ

  2.615.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng dao thớt chai lọ Cucina 549.20.011 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 200mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 162 - 168mm
 • - 28%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.215Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.215

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.215

  1.740.000 đ

  2.420.000 đ

  Đặc điểm bộ kệ đựng dao thớt, chai lọ Cucina 549.20.215 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 400mm, vật liệu mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 462 - 468mm
 • - 28%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Cucina 549.20.214Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Cucina 549.20.214

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 350mm Cucina 549.20.214

  1.645.000 đ

  2.286.900 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng dao thớt chai lọ Cucina 549.20.214 :
  - Bộ rổ dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 350mm, vật liệu mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiếu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 312 - 318mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 200mm Cucina 549.20.031Bộ Rổ Đựng Gia Vị 200mm Cucina 549.20.031

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 200mm Cucina 549.20.031

  1.675.000 đ

  2.333.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng chai lọ Cucina 549.20.031 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 200mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 162 - 168mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.235Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.235

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.235

  1.620.000 đ

  2.253.900 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng gia vị Cucina 549.20.235 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 400mm, mạ Chrome
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 362 - 368mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 20%
  Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 450mm Kosmo 595.00.806Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 450mm Kosmo 595.00.806

  Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 450mm Kosmo 595.00.806

  3.825.000 đ

  4.782.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 595.00.806 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 450mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting, tải trọng tối đa 35Kg
 • - 20%
  Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 400mm Kosmo 595.00.805Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 400mm Kosmo 595.00.805

  Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 400mm Kosmo 595.00.805

  3.730.000 đ

  4.666.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 595.00.805 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 400mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting, tải trọng tối đa 35Kg
 • - 20%
  Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 350mm Kosmo 595.00.804Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 350mm Kosmo 595.00.804

  Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 350mm Kosmo 595.00.804

  3.415.000 đ

  4.274.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 595.00.804 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 350mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting, tải trọng tối đa 35Kg
 • - 20%
  Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 300mm Kosmo 595.00.803Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 300mm Kosmo 595.00.803

  Kệ Đựng Gia Vị Omero Multi 300mm Kosmo 595.00.803

  3.325.000 đ

  4.158.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 595.00.803 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 300mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting, tải trọng tối đa 35Kg
 • - 20%
  Kệ Đựng Gia Vị Omero 400mm Kosmo 549.20.825Kệ Đựng Gia Vị Omero 400mm Kosmo 549.20.825

  Kệ Đựng Gia Vị Omero 400mm Kosmo 549.20.825

  3.140.000 đ

  3.927.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 549.20.825 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 400mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting, tải trọng tối đa 35Kg
 • - 20%
  Kệ Đựng Gia Vị Omero 300mm Kosmo 549.20.823Kệ Đựng Gia Vị Omero 300mm Kosmo 549.20.823

  Kệ Đựng Gia Vị Omero 300mm Kosmo 549.20.823

  2.920.000 đ

  3.650.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 549.20.823 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 300mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting, tải trọng tối đa 35Kg
 • - 20%
  Kệ Đựng Gia Vị Omero Trái 200mm Kosmo 549.20.891Kệ Đựng Gia Vị Omero Trái 200mm Kosmo 549.20.891

  Kệ Đựng Gia Vị Omero Trái 200mm Kosmo 549.20.891

  2.715.000 đ

  3.396.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 549.20.891 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 200mm
  - Phiên bản : trái, hoàn thiện : Nano Painting
 • - 20%
  Kệ Đựng Gia Vị Omero Phải 200mm Kosmo 549.20.841Kệ Đựng Gia Vị Omero Phải 200mm Kosmo 549.20.841

  Kệ Đựng Gia Vị Omero Phải 200mm Kosmo 549.20.841

  2.715.000 đ

  3.396.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 549.20.841 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 200mm
  - Phiên bản : phải, hoàn thiện : Nano Painting
 • - 25%
  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.815Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.815

  Bộ Đựng Dao Thớt Chai Lọ Sonata 400mm Cucina 549.20.815

  1.965.000 đ

  2.620.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng gia vị, chai lọ Cucina 549.20.815 :
  -  Rổ đựng dao thớt, gia vị, chai lọ cho hệ tủ bếp dưới
  - Chiều rộng tủ 400mm, màu hoàn thiện : sơn phủ Nano
 • - 44%
  Rổ Kéo Verona 400mm Hafele 549.03.131Rổ Kéo Verona 400mm Hafele 549.03.131

  Rổ Kéo Verona 400mm Hafele 549.03.131

  929.500 đ

  1.690.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Hafele 549.03.131 :
  - Phiên bản dành cho cửa bản lề, tủ bếp dưới
  - Chiều rộng khoang tủ : 400mm, Chiều cao tối thiểu : 700mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.033Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.033

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.033

  1.850.000 đ

  2.570.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng chai lọ gia vị Cucina 549.20.033 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 300mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 262 - 268mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.034Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.034

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.034

  1.985.000 đ

  2.760.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng chai lọ gia vị Cucina 549.20.034 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 350mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 312 - 318mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.035Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.035

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 400mm Cucina 549.20.035

  2.055.000 đ

  2.885.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng chai lọ gia vị Cucina 549.20.035 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 400mm, Inox 304
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 362 - 368mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.234Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.234

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 350mm Cucina 549.20.234

  1.525.000 đ

  2.120.800 đ

  Đặc điểm bộ rổ gia vị Cucina 549.20.234 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 350mm, mạ Chrome
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 312 - 318mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.233Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.233

  Bộ Rổ Đựng Gia Vị 300mm Cucina 549.20.233

  1.430.000 đ

  1.986.600 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng gia vị Cucina 549.20.233 :
  - Dùng để lưu trữ chai lọ gia vị khác nhau, chiều rộng cửa 300mm
  - Chiều rộng lọt lòng : tối thiểu 262 - 268mm, chiều sâu lọt lòng : min500mm