So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Thân Khóa

#
Hiển thị:
 • - 30%
  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.524Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.524

  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.524

  985.000 đ

  1.408.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.524 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, màu đồng rêu
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 50mm

 • - 30%
  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.527Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.527

  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.527

  985.000 đ

  1.408.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.527 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, màu đồng bóng PVD
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 50mm

 • - 30%
  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.523Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.523

  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.523

  677.500 đ

  968.000 đ

  Đặc điểm bộ thân khóa Hafele 911.26.523 :
  - Bộ thân khóa dành cho cửa trượt, màu hoàn thiện Inox mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa ( Backset ) : 50mm

 • - 30%
  Thân Khóa Cửa Trượt Đố Nhỏ BS 30mm Hafele 911.26.672Thân Khóa Cửa Trượt Đố Nhỏ BS 30mm Hafele 911.26.672

  Thân Khóa Cửa Trượt Đố Nhỏ BS 30mm Hafele 911.26.672

  238.000 đ

  340.000 đ

  Đặc điểm thân khóa đố nhỏ Hafele 911.26.672 :
  - Thân Khóa dành cho cửa trượt, đố nhỏ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 30mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.292Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.292

  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.292

  238.000 đ

  340.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.292 :
  - Thân khóa dành cho cửa trượt, hoàn thiện Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.27.261Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.27.261

  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.27.261

  350.000 đ

  453.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.27.261 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, hoàn thiện màu đồng rêu
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 40mm
 • - 30%
  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.277Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.277

  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.277

  310.000 đ

  443.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.277 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, hoàn thiện Inox mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 40mm
 • - 30%
  Thân Khóa Lưỡi Gà C/C 72mm Hafele 911.23.428Thân Khóa Lưỡi Gà C/C 72mm Hafele 911.23.428

  Thân Khóa Lưỡi Gà C/C 72mm Hafele 911.23.428

  330.000 đ

  472.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.23.428 :
  - Thân khóa lưỡi gà, hoàn thiện Inox mờ
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt An Toàn C/C 72mm Hafele 911.23.427Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt An Toàn C/C 72mm Hafele 911.23.427

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt An Toàn C/C 72mm Hafele 911.23.427

  380.000 đ

  545.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.23.427 :
  - Thân khóa lưỡi gà, chốt an toàn, Inox mờ
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.881Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.881

  Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.881

  283.000 đ

  363.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.22.881 :
  - Ứng dụng : dành cho cửa phẳng, màu đồng rêu
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa A 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045

  Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045

  260.000 đ

  352.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.27.045 :
  - Thân khóa cho cửa trượt nhôm, Backset 20mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.27.267Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.27.267

  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.27.267

  272.800 đ

  341.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.27.267 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 40mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.27.266Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.27.266

  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.27.266

  250.000 đ

  341.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.27.266 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 35mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.27.265Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.27.265

  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.27.265

  270.000 đ

  341.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.27.265 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 30mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.490Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.490

  Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.490

  198.000 đ

  284.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.22.490 :
  - Ứng dụng : dành cho cửa phẳng 
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa A 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.861Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.861

  Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.861

  290.000 đ

  374.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.23.861 :
  - Ứng dụng : dành cho cửa phẳng, màu đồng rêu
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa A 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.370Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.370

  Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.370

  230.000 đ

  329.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.23.370 :
  - Ứng dụng : dành cho cửa phẳng 
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa A 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết Cửa Đố Nhỏ Hafele 911.77.263Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết Cửa Đố Nhỏ Hafele 911.77.263

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết Cửa Đố Nhỏ Hafele 911.77.263

  192.500 đ

  275.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.77.263 :
  - Thân khóa dành cho cửa đố nhỏ
  - Lựa chọn tay nắm phù hợp dựa vào C/C = 85mm ( đối với tay nắm gạt đế dài )
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 30mm
 • - 25%
  Bas Thân Khóa Hafele 911.76.121Bas Thân Khóa Hafele 911.76.121

  Bas Thân Khóa Hafele 911.76.121

  58.500 đ

  78.000 đ

  Đặc điểm bas thân khóa Hafele 911.76.121 :
  - Bas cho thân khóa, Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết Cửa Đố Nhỏ Hafele 911.77.260Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết Cửa Đố Nhỏ Hafele 911.77.260

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết Cửa Đố Nhỏ Hafele 911.77.260

  285.000 đ

  408.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.77.260 :
  - Thân khóa dành cho cửa đố nhỏ
  - Lựa chọn tay nắm phù hợp dựa vào C/C = 92mm ( đối với tay nắm gạt đế dài )
  - Bas thân khóa đặt hàng riêng ( mã bas thân khóa 911.76.121 )
 • - 29%
  Thân Khóa Cho Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.158Thân Khóa Cho Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.158

  Thân Khóa Cho Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.158

  445.000 đ

  635.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cho phòng tắm Hafele 911.02.158 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 78mm
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : thân khóa + ( tay nắm + ruột khóa, mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Thân Khóa Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.157Thân Khóa Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.157

  Thân Khóa Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.157

  330.000 đ

  476.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.02.157 :
  - Thân khóa cho phòng tắm, nhà vệ sinh, hoàn thiện Inox mờ
  - Khoảng cách từ tâm lỗ trục tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa : 78mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bas Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm Hafele 911.38.213Bas Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm Hafele 911.38.213

  Bas Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm Hafele 911.38.213

  30.800 đ

  38.500 đ

  Đặc điểm bas thân khóa Hafele 911.38.213 :
  - Bas thân khóa dành cho cửa trượt nhôm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bas Thân Khóa Cửa Nhôm Rãnh EU Hafele 911.38.210Bas Thân Khóa Cửa Nhôm Rãnh EU Hafele 911.38.210

  Bas Thân Khóa Cửa Nhôm Rãnh EU Hafele 911.38.210

  140.800 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm bas thân khóa Hafele 911.38.210 :
  - Bas thân khóa cho cửa nhôm, rãnh EU
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.50.914Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.50.914

  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.50.914

  435.000 đ

  544.500 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.50.914 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 40mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.50.913Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.50.913

  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.50.913

  435.000 đ

  544.500 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.50.913 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 35mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.50.912Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.50.912

  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.50.912

  435.000 đ

  544.500 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.50.912 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 30mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 911.02.069Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 911.02.069

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 911.02.069

  430.000 đ

  556.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.02.069 :
  - Thân khóa lưỡi gà chốt chết, màu đồng bóng PVD
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 85mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.402Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.402

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.402

  372.400 đ

  532.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.25.402 :
  - Khoảng cánh từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 55mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 911.02.165Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 911.02.165

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 911.02.165

  300.000 đ

  429.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.02.165 :
  - Thân khóa lưỡi gà & chốt chết, mặt khóa màu Inox mờ
  - Khoảng cách tâm lỗ trục tay nắm đến tâm ruột khóa C/C : 85mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ