0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Thân Khóa

Hiển thị:
 • - 25%
  Thân Khóa Cho Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.158Thân Khóa Cho Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.158

  Thân Khóa Cho Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.158

  528.000 đ

  705.000 đ

   Đặc điểm thân khóa cho phòng tắm Hafele 911.02.158 :
   Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 78mm
   Trọn bộ khóa cửa bao gồm : thân khóa + ( tay nắm + ruột khóa, mua riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.157Thân Khóa Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.157

  Thân Khóa Phòng Tắm C/C 78mm Hafele 911.02.157

  377.000 đ

  502.700 đ

   Đặc điểm thân khóa Hafele 911.02.157 :
   Thân khóa cho phòng tắm, nhà vệ sinh, hoàn thiện Inox mờ
   Khoảng cách từ tâm lỗ trục tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa : 78mm
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.02.799Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.02.799

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.02.799

  270.000 đ

  363.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.02.799 :
  - Thân khóa lưỡi gà, chốt chết, Inox mờ
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.03.514Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.03.514

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.03.514

  337.000 đ

  450.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.03.514 :
  - Thân khóa lưỡi gà chốt chết, Inox mờ
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.438Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.438

  Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.438

  365.000 đ

  490.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.23.438 :
  - Thân khóa lưỡi gà, Inox 316, màu hoàn thiện Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.386Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.386

  Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.386

  320.000 đ

  429.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.22.386 :
  - Thân khóa chốt chết, khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ tay nắm 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.402Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.402

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.402

  421.000 đ

  562.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.25.402 :
  - Khoảng cánh từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 55mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Và Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.291Thân Khóa Và Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.291

  Thân Khóa Và Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.291

  468.000 đ

  624.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 902.54.291 :
  - Thân khóa & chốt vệ sinh, màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà C/C 72mm Hafele 911.25.101Thân Khóa Lưỡi Gà C/C 72mm Hafele 911.25.101

  Thân Khóa Lưỡi Gà C/C 72mm Hafele 911.25.101

  390.000 đ

  521.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.25.101 :
  - Thân khóa lưỡi gà, khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến cạnh cửa : 55mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.413Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.413

  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.413

  404.000 đ

  539.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.413 :
  - Dành cho cửa trượt, màu đen mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ tay nắm 40mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.841Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.841

  Thân Khóa Lưỡi Gà Hafele 911.23.841

  288.000 đ

  385.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.23.841 :
  - Thân khóa lưỡi gà, màu đen mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đển tâm lỗ ruột khóa 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Cửa Vệ Sinh C/C 72mm Imundex 747.12.040Thân Khóa Cửa Vệ Sinh C/C 72mm Imundex 747.12.040

  Thân Khóa Cửa Vệ Sinh C/C 72mm Imundex 747.12.040

  294.000 đ

  392.700 đ

   Đặc điểm thân khóa Imundex 747.12.040 :

   Thân dành cho cửa nhà vệ sinh

   Giao hàng miễn phí TPHCM, Bình Dương với đơn hàng trên 1.000.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.477Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.477

  Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.477

  321.000 đ

  428.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.22.477 :
  - Thân khóa chốt chết, màu đen mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Đi C/C 72mm Imundex 747.11.599Thân Khóa Cửa Đi C/C 72mm Imundex 747.11.599

  Thân Khóa Cửa Đi C/C 72mm Imundex 747.11.599

  528.000 đ

  660.000 đ

  ặc điểm thân khóa Imundex 747.11.599 :

  - Thân khóa lưỡi gà chốt chết, khoảng cách từ tâm lỗ trục tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm

  - Giao hàng miễn phí TPHCM, Bình Dương với đơn hàng trên 1.000.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.100Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.100

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 911.25.100

  421.000 đ

  562.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.25.100 :
  - Thân khóa lưỡi gà chốt chết , màu đen mờ
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C -C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.563Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.563

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.563

  380.000 đ

  509.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 489.10.563 :
  - Khoảng cánh từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 45mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 85mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Đi C/C 72mm Imundex 747.11.399Thân Khóa Cửa Đi C/C 72mm Imundex 747.11.399

  Thân Khóa Cửa Đi C/C 72mm Imundex 747.11.399

  490.000 đ

  616.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Imundex 747.11.399 :

  - Thân khóa lưỡi gà chốt chết, khoảng cách từ tâm lỗ trục tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm

  - Giao hàng miễn phí TPHCM, Bình Dương với đơn hàng trên 1.000.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.562Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.562

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 85mm Hafele 489.10.562

  300.000 đ

  405.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 489.10.562 :
  - Khoảng cánh từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 45mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 85mm
  - Giao hàng miễn phí Tòan Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.561Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.561

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.561

  320.000 đ

  428.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 489.10.561 :
  - Khoảng cánh từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 45mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.560Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.560

  Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết C/C 72mm Hafele 489.10.560

  248.000 đ

  331.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 489.10.560 :
  - Khoảng cánh từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 55mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 72mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292

  Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292

  243.000 đ

  324.000 đ

  Đặc điểm chốt vệ sinh Hafele 902.54.292 :
  - Chốt cho cửa nhà vệ sinh, màu hoàn thiện Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa & Chốt Vệ Sính Hafele 902.54.290Thân Khóa & Chốt Vệ Sính Hafele 902.54.290

  Thân Khóa & Chốt Vệ Sính Hafele 902.54.290

  346.500 đ

  462.000 đ

  Đặc điêm thân khóa Hafele 902.54.290 :
  - Thân khóa và chốt nhà vệ sinh, màu Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Chốt Bật Con Lăn Hafele 911.24.042Thân Khóa Chốt Bật Con Lăn Hafele 911.24.042

  Thân Khóa Chốt Bật Con Lăn Hafele 911.24.042

  123.000 đ

  164.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.24.042 :
  - Thân khóa chốt bật con lăn 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Con Lăn 55mm Hafele 911.24.068Thân Khóa Con Lăn 55mm Hafele 911.24.068

  Thân Khóa Con Lăn 55mm Hafele 911.24.068

  448.000 đ

  598.400 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.24.068 :
  - Thân khóa con lăn, khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 55mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Con Lăn 60mm Hafele 911.24.032Thân Khóa Con Lăn 60mm Hafele 911.24.032

  Thân Khóa Con Lăn 60mm Hafele 911.24.032

  331.000 đ

  442.200 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.24.032 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 60mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.522Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.522

  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.522

  1.080.000 đ

  1.452.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.522 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, màu Đen mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 50mm

 • - 25%
  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.524Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.524

  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.524

  1.050.000 đ

  1.408.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.524 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, màu đồng rêu
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 50mm

 • - 25%
  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.527Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.527

  Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.527

  1.050.000 đ

  1.408.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.527 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, màu đồng bóng PVD
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 50mm

 • - 25%
  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.523Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.523

  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.523

  725.000 đ

  968.000 đ

  Đặc điểm bộ thân khóa Hafele 911.26.523 :
  - Bộ thân khóa dành cho cửa trượt, màu hoàn thiện Inox mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa ( Backset ) : 50mm

 • - 25%
  Thân Khóa Cửa Trượt Đố Nhỏ BS 30mm Hafele 911.26.672Thân Khóa Cửa Trượt Đố Nhỏ BS 30mm Hafele 911.26.672

  Thân Khóa Cửa Trượt Đố Nhỏ BS 30mm Hafele 911.26.672

  273.000 đ

  364.000 đ

  Đặc điểm thân khóa đố nhỏ Hafele 911.26.672 :
  - Thân Khóa dành cho cửa trượt, đố nhỏ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 30mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ