So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Chốt cửa Hafele

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.422Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.422

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.422

  272.000 đ

  363.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.422 :
  - Chốt an toàn dạng xích, màu hoàn thiện Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.428Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.428

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.428

  222.700 đ

  297.000 đ

  Tính năng chốt an toàn dạng xích Hafele 911.59.428 :
  - Chốt an toàn dành cho cửa đi, màu Đồng bóng
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.425Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.425

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.425

  214.500 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.425 :
  - Chốt an toàn dạng xích, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.476Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.476

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.476

  198.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.476 :

  - Chốt an toàn dạng gài, màu hoàn thiện đồng rêu

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.475Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.475

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.475

  206.000 đ

  275.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.475 :

  - Chốt an toàn dạng gài, màu hoàn thiện đồng bóng

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292

  Chốt Vệ Sinh Hafele 902.54.292

  231.000 đ

  308.000 đ

  Đặc điểm chốt vệ sinh Hafele 902.54.292 :
  - Chốt cho cửa nhà vệ sinh, màu hoàn thiện Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.473Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.473

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.473

  198.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.473 :

  - Chốt an toàn dạng gài, màu hoàn thiện Chrome bóng

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.471Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.471

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.471

  181.000 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.471 :

  - Chốt an toàn dạng gài, màu hoàn thiện Niken mờ

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.687Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.687

  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.687

  321.500 đ

  429.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.687 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 450mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059

  Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059

  247.500 đ

  330.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 911.59.059 :
  - Chốt an toàn, dạng gài, màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.683Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.683

  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.683

  214.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.683 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 300mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.046Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.046

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.046

  214.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.046 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.679Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.679

  Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.679

  181.000 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.679 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 200mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047

  214.500 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.047 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Chrome bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.689Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.689

  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.689

  643.000 đ

  858.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.689 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 600mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dang Gài Hafele 911.59.233Chốt An Toàn Dang Gài Hafele 911.59.233

  Chốt An Toàn Dang Gài Hafele 911.59.233

  181.000 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.233 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.685Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.685

  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.685

  345.000 đ

  462.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.685 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 450mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.151Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.151

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.151

  181.500 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn cho cửa Hafele 911.59.151 :
  - Chốt an toàn dạng gài, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.681Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.681

  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.681

  198.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.681 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 300mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.332Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.332

  Chốt Âm 200mm Hafele 911.62.332

  205.000 đ

  275.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.332 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 200mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.158Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.158

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.158

  181.000 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.158 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.688Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.688

  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.688

  675.000 đ

  902.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.688 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 600mm, màu hoàn thiện : Inox mờ
 • - 25%
  Chốt An Toàn Hafele 911.59.156Chốt An Toàn Hafele 911.59.156

  Chốt An Toàn Hafele 911.59.156

  156.000 đ

  209.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.156 :
  - Chốt an toàn cho cửa, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Cửa Âm 450mm Hafele 911.62.184Chốt Cửa Âm 450mm Hafele 911.62.184

  Chốt Cửa Âm 450mm Hafele 911.62.184

  258.000 đ

  345.400 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.184 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 450mm, màu hoàn thiện : Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt An Toàn Hafele 911.59.152Chốt An Toàn Hafele 911.59.152

  Chốt An Toàn Hafele 911.59.152

  156.000 đ

  209.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.152 :
  - Chốt an toàn cho cửa dạng gài, màu Chrome bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Chốt Cửa Âm 300mm Hafele 911.62.183Chốt Cửa Âm 300mm Hafele 911.62.183

  Chốt Cửa Âm 300mm Hafele 911.62.183

  136.900 đ

  182.600 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.183 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 300mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Cửa Âm 200mm Hafele 911.62.182Chốt Cửa Âm 200mm Hafele 911.62.182

  Chốt Cửa Âm 200mm Hafele 911.62.182

  132.000 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.182 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 200mm, màu Inox mờ
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 600mm Hafele 911.81.347Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 600mm Hafele 911.81.347

  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 600mm Hafele 911.81.347

  435.000 đ

  583.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.81.347 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 600mm, màu đen mờ
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 450mm Hafele 911.81.345Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 450mm Hafele 911.81.345

  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 450mm Hafele 911.81.345

  320.000 đ

  429.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.81.345 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 450mm, màu đen mờ
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 300mm Hafele 911.81.343Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 300mm Hafele 911.81.343

  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 300mm Hafele 911.81.343

  231.000 đ

  308.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.81.343 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 300mm, màu đen mờ
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ