So sánh sản phẩm
0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Chốt cửa Hafele

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm 300mm Hafele 911.62.183Chốt Cửa Âm 300mm Hafele 911.62.183

  Chốt Cửa Âm 300mm Hafele 911.62.183

  146.000 đ

  182.600 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.183 :
  - Dạng thanh gạt lên xuống, dài 300mm
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 24%
  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.683Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.683

  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.683

  215.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.683 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 300mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 24%
  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.681Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.681

  Chốt Âm 300mm Hafele 911.62.681

  200.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.681 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 300mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm 450mm Hafele 911.62.184Chốt Cửa Âm 450mm Hafele 911.62.184

  Chốt Cửa Âm 450mm Hafele 911.62.184

  276.300 đ

  345.400 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.184 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 450mm, màu hoàn thiện : Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 24%
  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.687Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.687

  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.687

  325.000 đ

  429.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.687 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 450mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 24%
  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.685Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.685

  Chốt Âm 450mm Hafele 911.62.685

  350.000 đ

  462.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.685 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 450mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.691Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.691

  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.691

  410.000 đ

  539.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.691 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 600mm, màu hoàn thiện : Đồng rêu
 • - 24%
  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.688Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.688

  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.688

  685.000 đ

  902.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.688 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 600mm, màu hoàn thiện : Inox mờ
 • - 20%
  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.689Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.689

  Chốt Âm 600mm Hafele 911.62.689

  685.000 đ

  858.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.62.689 :
  - Chốt âm cho cửa, dạng thanh gạt lên xuống
  - Dài 600mm, màu hoàn thiện : Đồng bóng
 • - 20%
  Chốt An Toàn Cho Cửa Tối Đa 45mm Hafele 911.62.389Chốt An Toàn Cho Cửa Tối Đa 45mm Hafele 911.62.389

  Chốt An Toàn Cho Cửa Tối Đa 45mm Hafele 911.62.389

  193.600 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.62.389 :
  - Chốt an toàn cho cửa tối đa 45mm, Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.011Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.011

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.011

  218.000 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.60.011 :
  - Chốt an toàn dạng xích, màu Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 21%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.000Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.000

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.60.000

  218.000 đ

  276.100 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.60.000 :
  - Chốt xích an toàn, màu hoàn thiện Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.422Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.422

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.422

  290.400 đ

  363.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.422 :
  - Chốt an toàn dạng xích, màu hoàn thiện Đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 21%
  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.425Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.425

  Chốt An Toàn Dạng Xích Hafele 911.59.425

  225.900 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.425 :
  - Chốt an toàn dạng xích, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt An Toàn Dang Gài Hafele 911.59.233Chốt An Toàn Dang Gài Hafele 911.59.233

  Chốt An Toàn Dang Gài Hafele 911.59.233

  193.600 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.233 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.158Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.158

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.158

  193.600 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.158 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 21%
  Chốt An Toàn Hafele 911.59.156Chốt An Toàn Hafele 911.59.156

  Chốt An Toàn Hafele 911.59.156

  165.000 đ

  209.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.156 :
  - Chốt an toàn cho cửa, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 21%
  Chốt An Toàn Hafele 911.59.152Chốt An Toàn Hafele 911.59.152

  Chốt An Toàn Hafele 911.59.152

  165.000 đ

  209.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.152 :
  - Chốt an toàn cho cửa dạng gài, màu Chrome bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047

  Chốt An Toàn Dạng Gài Hafele 911.59.047

  228.800 đ

  286.000 đ

  Đặc điểm chốt an toàn Hafele 911.59.047 :
  - Chốt an toàn dạng gài cho cửa, màu hoàn thiện Chrome bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Âm 260mm Hafele 911.62.356Chốt Âm 260mm Hafele 911.62.356

  Chốt Âm 260mm Hafele 911.62.356

  387.200 đ

  484.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 911.62.356 :
  - Dùng cho cửa kim loại & cửa gỗ, chốt dài 260mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm 200mm Hafele 911.62.182Chốt Cửa Âm 200mm Hafele 911.62.182

  Chốt Cửa Âm 200mm Hafele 911.62.182

  140.000 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa âm Hafele 911.62.182 :
  - Chốt âm cho cửa, dài 200mm, màu Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Nắp Chốt Âm Hafele 911.62.157Nắp Chốt Âm Hafele 911.62.157

  Nắp Chốt Âm Hafele 911.62.157

  96.800 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm nắp chốt âm Hafele 911.62.157 :
  - Nắp cho chốt âm cửa, màu Đồng bóng PVD
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Âm 205mm Inox Mờ Hafele 911.81.167Chốt Âm 205mm Inox Mờ Hafele 911.81.167

  Chốt Âm 205mm Inox Mờ Hafele 911.81.167

  158.400 đ

  198.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.81.167 :
  - Chốt âm cho cửa, dài 205mm, màu Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Âm 155mm Inox Mờ Hafele 911.81.166Chốt Âm 155mm Inox Mờ Hafele 911.81.166

  Chốt Âm 155mm Inox Mờ Hafele 911.81.166

  149.600 đ

  187.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.81.166 :
  - Chốt âm cho cửa, dài 155mm, màu Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Âm 105mm Inox Mờ Hafele 911.81.165Chốt Âm 105mm Inox Mờ Hafele 911.81.165

  Chốt Âm 105mm Inox Mờ Hafele 911.81.165

  140.800 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm chốt âm Hafele 911.81.165 :
  - Chốt âm cho cửa, dài 105mm, màu Inox mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059

  Chốt An Toàn Dạng Gài Màu Đen Hafele 911.59.059

  264.000 đ

  330.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 911.59.059 :
  - Chốt an toàn, dạng gài, màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Nắp Chốt Âm Màu Đèn Hafele 911.81.117Nắp Chốt Âm Màu Đèn Hafele 911.81.117

  Nắp Chốt Âm Màu Đèn Hafele 911.81.117

  96.800 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm nắp chốt âm Hafele 911.81.117 :
  - Nắp dành cho chốt âm màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 600mm Hafele 911.81.347Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 600mm Hafele 911.81.347

  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 600mm Hafele 911.81.347

  466.400 đ

  583.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 911.81.347 :
  - Chốt cửa âm, màu đen, C/C : 600mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 450mm Hafele 911.81.345Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 450mm Hafele 911.81.345

  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 450mm Hafele 911.81.345

  343.200 đ

  429.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 911.81.345 :
  - Chốt cửa âm, màu đen, C/C : 450mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 300mm Hafele 911.81.343Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 300mm Hafele 911.81.343

  Chốt Cửa Âm Màu Đen C/C 300mm Hafele 911.81.343

  246.400 đ

  308.000 đ

  Đặc điểm chốt cửa Hafele 911.81.343 :
  - Chốt cửa âm, màu đen, C/C : 300mm
  - Giao hàng miễn phí toàn quốc với đơn hàng trên 500.000đ