So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Khóa Điện Tử Hafele

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.260Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.260

  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.260

  10.060.000 đ

  13.420.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.260 :
  - Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ, Bluetooth, chìa khóa
  - Dành cho cửa độ dày cửa : 35 - 60mm, đố cửa 120mm
 • - 30%
  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.263Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.263

  Khóa Điện Tử PP8100 Hafele 912.20.263

  10.100.000 đ

  14.526.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.263 :
  - Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ, Bluetooth, chìa khóa
  - Dành cho cửa độ dày cửa : 35 - 60mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : Z-Wave ( tích hợp với hệ thống nhà thông minh )
 • - 31%
  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.230Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.230

  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.230

  7.740.000 đ

  11.220.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.230 :
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ, chìa khóa cơ
  - Thích hợp với cửa có độ dày : 35 - 60mm, đố cửa 120mm
 • - 30%
  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.238Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.238

  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.238

  7.850.000 đ

  11.220.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.238 :
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ, chìa khóa cơ
  - Thích hợp với cửa có độ dày : 35 - 60mm, đố cửa 120mm
 • - 30%
  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.232Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.232

  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.232

  8.800.000 đ

  12.595.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.232 :
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ, chìa khóa cơ
  - Thích hợp với cửa có độ dày : 35 - 60mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : Z-Wave ( tích hợp nhà thông minh )
 • - 30%
  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.233Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.233

  Khóa Điện Tử DL7600 Hafele 912.20.233

  8.800.000 đ

  12.595.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.233 :
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ, chìa khóa cơ
  - Thích hợp với cửa có độ dày : 35 - 60mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : Z-Wave ( tích hợp nhà thông minh )
 • - 25%
  Khóa Điện Tử ER5100 Hafele 912.20.224Khóa Điện Tử ER5100 Hafele 912.20.224

  Khóa Điện Tử ER5100 Hafele 912.20.224

  5.100.000 đ

  6.820.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.224 :
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ, Bluetooth
  - Độ dày cửa : 30 - 50mm, đố cửa 88mm
 • - 30%
  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.650Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.650

  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.650

  6.975.000 đ

  9.968.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.650 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn, màu Vàng
 • - 30%
  Khóa Điện Tử Thân Lớn EL7900-TCB Hafele 912.05.644Khóa Điện Tử Thân Lớn EL7900-TCB Hafele 912.05.644

  Khóa Điện Tử Thân Lớn EL7900-TCB Hafele 912.05.644

  6.975.000 đ

  9.968.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.644 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn, màu Bạc
 • - 30%
  Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.647Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.647

  Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.647

  6.975.000 đ

  9.968.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.647 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn, màu Xám
 • - 30%
  Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.641Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.641

  Khóa Điện Tử EL7900-TCB Thân Lớn Hafele 912.05.641

  6.975.000 đ

  9.968.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.641 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn, màu Đen
 • - 30%
  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.653Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.653

  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.653

  6.975.000 đ

  9.968.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.650 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa lớn, màu Vàng Hồng
 • - 30%
  Khóa Điện Tử Thân Nhỏ EL7900-TCB Hafele 912.05.646Khóa Điện Tử Thân Nhỏ EL7900-TCB Hafele 912.05.646

  Khóa Điện Tử Thân Nhỏ EL7900-TCB Hafele 912.05.646

  6.345.000 đ

  9.068.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.646 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa nhỏ, màu Xám
 • - 30%
  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.643Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.643

  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.643

  6.345.000 đ

  9.068.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.643 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ, Bluetooth, điều khiển, kết nối Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa nhỏ, màu Bạc
 • - 30%
  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.649Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.649

  Khóa Điện Tử DL7900 Hafele 912.05.649

  6.345.000 đ

  9.068.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.05.649 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ và chìa khóa cơ, Bluetooth, điều khiển, kết nối Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : thân khóa nhỏ, màu Vàng
 • - 30%
  Khóa Điện Tử EL10K Màu Đồng Mờ Cổ Hafele 912.05.314Khóa Điện Tử EL10K Màu Đồng Mờ Cổ Hafele 912.05.314

  Khóa Điện Tử EL10K Màu Đồng Mờ Cổ Hafele 912.05.314

  10.050.000 đ

  14.368.000 đ

  Đặc điểm khóa điển tử Hafele 912.05.314 :
  - Khả dụng : vân tay, mã số, thẻ và chìa khóa cơ
  - Dành cho cửa độ dày cửa : 38 - 110mm, đố cửa : 108mm
  - Phiên bản : thiết kế cổ điển, sang trọng
 • - 22%
  Khóa Điện Tử EL9500-TCS Hafele 912.20.369Khóa Điện Tử EL9500-TCS Hafele 912.20.369

  Khóa Điện Tử EL9500-TCS Hafele 912.20.369

  12.930.000 đ

  16.680.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.369 :
  - Dành cho cửa độ dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, điều khiển, kết nối Videophone
 • - 25%
  Khóa Điện Tử EL9000-TCS Hafele 912.20.364Khóa Điện Tử EL9000-TCS Hafele 912.20.364

  Khóa Điện Tử EL9000-TCS Hafele 912.20.364

  8.970.000 đ

  11.968.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.364 :
  - Dành cho cửa độ dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
 • - 35%
  Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.560Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.560

  Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.560

  5.240.000 đ

  8.068.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.560 :
  - Dành cho cửa độ dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, điều khiển, kết nối Videophone
  - Phiên bản : màu Đen, thân khóa nhỏ
 • - 20%
  Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.561Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.561

  Khóa Điện Tử EL7700-TCS Hafele 912.20.561

  7.250.000 đ

  9.068.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.561 :
  - Dành cho cửa độ dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, điều khiển, kết nối Videophone
  - Phiên bản : màu Đen, thân khóa lớn
 • - 30%
  Khóa Điện Tử EL7800-TCS Hafele 912.20.562Khóa Điện Tử EL7800-TCS Hafele 912.20.562

  Khóa Điện Tử EL7800-TCS Hafele 912.20.562

  6.835.000 đ

  9.768.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.562 :
  - Dành cho cửa độ dày 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
 • - 30%
  Khóa Điện Tử DL7100 Hafele 912.20.315Khóa Điện Tử DL7100 Hafele 912.20.315

  Khóa Điện Tử DL7100 Hafele 912.20.315

  5.400.000 đ

  7.730.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.315 :
  - Dành cho cửa độ dày 30 - 60mm, đố cửa 100mm
  - Khả dụng : Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, Zigbee
 • - 20%
  Khóa Điện Tử EL8000-TC Hafele 912.20.360Khóa Điện Tử EL8000-TC Hafele 912.20.360

  Khóa Điện Tử EL8000-TC Hafele 912.20.360

  5.810.000 đ

  7.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.360 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Màu hoàn thiện : màu Xám
 • - 31%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.551Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.551

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.551

  5.700.000 đ

  8.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.551 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Xám, thân khóa lớn
 • - 31%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.553Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.553

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.553

  5.700.000 đ

  8.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.553 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Đen, thân khóa lớn
 • - 31%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.555Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.555

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.555

  5.700.000 đ

  8.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.555 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Bạc, thân khóa lớn
 • - 31%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.557Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.557

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.557

  5.700.000 đ

  8.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.557 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu vàng, thân khóa lớn
 • - 30%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.558Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.558

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.558

  5.085.000 đ

  7.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.558 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Vàng Hồng, thân khóa nhỏ
 • - 30%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.552Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.552

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.552

  5.085.000 đ

  7.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.552 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Đen, thân khóa nhỏ
 • - 30%
  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.550Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.550

  Khóa Điện Tử EL7500-TC Hafele 912.20.550

  5.085.000 đ

  7.268.000 đ

  Đặc điểm khóa điện tử Hafele 912.20.550 :
  - Khả dụng : Mã số, thẻ, chìa khóa, điều khiển & Videophone
  - Độ dày cửa : 38 - 90mm, đố cửa 120mm
  - Phiên bản : màu Xám, thân khóa nhỏ