0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Bản lề tủ Blum

Hiển thị:
 • - 20%
  Bản Lề Clip-Top Cho Góc Mù 95º Blum 342.84.500Bản Lề Clip-Top Cho Góc Mù 95º Blum 342.84.500

  Bản Lề Clip-Top Cho Góc Mù 95º Blum 342.84.500

  111.200 đ

  139.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.84.500 :
  - Bản lề Blum Clip-Top, dành cho cánh góc mù, mở 95º
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip-Top Nối Góc Blum 342.87.600Bản Lề Clip-Top Nối Góc Blum 342.87.600

  Bản Lề Clip-Top Nối Góc Blum 342.87.600

  136.000 đ

  170.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.87.600 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, bản lề nối cánh góc
  - Phiên bản : bản lề không bật, góc mở 170º
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip-Top 170º Trùm Ngoài Không Bật Blum 342.82.400Bản Lề Clip-Top 170º Trùm Ngoài Không Bật Blum 342.82.400

  Bản Lề Clip-Top 170º Trùm Ngoài Không Bật Blum 342.82.400

  104.800 đ

  131.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.82.400 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, dạng thẳng, lắp trùm ngoài
  - Phiên bản : bản lề không bật, góc mở 170º
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip-Top 170º Trùm Ngoài Blum 342.82.500Bản Lề Clip-Top 170º Trùm Ngoài Blum 342.82.500

  Bản Lề Clip-Top 170º Trùm Ngoài Blum 342.82.500

  106.400 đ

  133.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.82.500 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, dạng thẳng, lắp trùm ngoài
  - Phiên bản : bản lề bật ( có thể lắp giảm chấn rời ), góc mở 170º
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Tủ Cao Clip-Top 155º Trùm Ngoài Không Bật Blum 342.44.400Bản Lề Tủ Cao Clip-Top 155º Trùm Ngoài Không Bật Blum 342.44.400

  Bản Lề Tủ Cao Clip-Top 155º Trùm Ngoài Không Bật Blum 342.44.400

  166.400 đ

  208.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.44.400 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, cho tủ cao, dạng thẳng, lắp trùm ngoài
  - Phiên bản : bản lề không bật, góc mở 155º
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Tủ Cao Clip-Top 155º Trùm Ngoài Blum 342.44.500Bản Lề Tủ Cao Clip-Top 155º Trùm Ngoài Blum 342.44.500

  Bản Lề Tủ Cao Clip-Top 155º Trùm Ngoài Blum 342.44.500

  194.400 đ

  243.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.44.500 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, cho tủ cao, dạng thẳng, lắp trùm ngoài
  - Phiên bản : bản lề bật ( có thể lắp giảm chấn rời ), góc mở 155º
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Đế Bản Lề Modul Blum 342.41.510Đế Bản Lề Modul Blum 342.41.510

  Đế Bản Lề Modul Blum 342.41.510

  7.360 đ

  9.200 đ

  Đặc điểm đế bản lề Modul Blum 342.41.510 :
  - Đế cho bản lề Blum Modul, màu Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Modul 107º Trùm Nửa Blum 342.53.601Bản Lề Modul 107º Trùm Nửa Blum 342.53.601

  Bản Lề Modul 107º Trùm Nửa Blum 342.53.601

  22.400 đ

  28.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.53.601 :
  - Bản lề tủ Blum Modul, bản lề cong ít, lắp trùm nửa, góc mở 107º
  - Phiên bản : bản lề bật, không giảm chấn, màu mạ Niken
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Modul 107º Trùm Ngoài Blum 342.53.600Bản Lề Modul 107º Trùm Ngoài Blum 342.53.600

  Bản Lề Modul 107º Trùm Ngoài Blum 342.53.600

  17.600 đ

  22.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.53.600 :
  - Bản lề tủ Blum Modul, bản lề thắng, lắp trùm ngoài, góc mở 107º
  - Phiên bản : bản lề bật, không giảm chấn, màu mạ Niken
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Lọt Lòng Blum 342.15.516Bản Lề Clip Lọt Lòng Blum 342.15.516

  Bản Lề Clip Lọt Lòng Blum 342.15.516

  27.200 đ

  34.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.15.516 :
  - Bản lề tủ Blum Clip, không giảm chấn, dạng cong nhiều, lọt lòng
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 110º, màu hoàn thiện Niken
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Trùm Nửa Blum 342.15.515Bản Lề Clip Trùm Nửa Blum 342.15.515

  Bản Lề Clip Trùm Nửa Blum 342.15.515

  34.400 đ

  43.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.15.515 :
  - Bản lề tủ Blum Clip, không giảm chấn, dạng cong ít, trùm nửa
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 110º, màu hoàn thiện Niken
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Trùm Ngoài Blum 342.15.506Bản Lề Clip Trùm Ngoài Blum 342.15.506

  Bản Lề Clip Trùm Ngoài Blum 342.15.506

  28.800 đ

  36.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.15.506 :
  - Bản lề tủ Blum Clip, không giảm chấn, dạng thẳng, trùm ngoài
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 110º, màu hoàn thiện Niken
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Lọt Lòng Không Bật Blum 342.83.404Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Lọt Lòng Không Bật Blum 342.83.404

  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Lọt Lòng Không Bật Blum 342.83.404

  72.800 đ

  91.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.83.404 :
  - Bản lề tủ cho gỗ dày >25mm, không bật, dạng cong nhiều, lọt lòng
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 95º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Nửa Không Bật Blum 342.83.402Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Nửa Không Bật Blum 342.83.402

  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Nửa Không Bật Blum 342.83.402

  71.200 đ

  89.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.83.402 :
  - Bản lề tủ cho gỗ dày >25mm, không bật, dạng cong ít, trùm nửa
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 95º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Ngoài Không Bật Blum 342.83.400Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Ngoài Không Bật Blum 342.83.400

  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Ngoài Không Bật Blum 342.83.400

  64.000 đ

  80.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.83.400 :
  - Bản lề tủ cho gỗ dày >25mm, không bật, dạng thẳng, trùm ngoài
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 95º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Lọt Lòng Blum 342.83.504Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Lọt Lòng Blum 342.83.504

  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Lọt Lòng Blum 342.83.504

  72.800 đ

  91.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.83.504 :
  - Bản lề tủ cho gỗ dày >25mm, không giảm chấn, dạng cong nhiều, lọt lòng
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 95º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Nửa Blum 342.83.502Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Nửa Blum 342.83.502

  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Nửa Blum 342.83.502

  71.200 đ

  89.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.83.502 :
  - Bản lề tủ cho gỗ dày >25mm, không giảm chấn, dạng cong ít, trùm nửa
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 95º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Ngoài Blum 342.83.500Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Ngoài Blum 342.83.500

  Bản Lề Cho Gỗ Dày 25mm Trùm Ngoài Blum 342.83.500

  60.800 đ

  76.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.83.500 :
  - Bản lề tủ cho gỗ dày >25mm, không giảm chấn, dạng thẳng, trùm ngoài
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 95º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 107º Lọt Lòng Blum 342.80.504Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 107º Lọt Lòng Blum 342.80.504

  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 107º Lọt Lòng Blum 342.80.504

  40.800 đ

  51.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.80.504 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, không giảm chấn, cong nhiều, lọt lòng
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 107º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 107º Trùm Nửa Blum 342.80.501Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 107º Trùm Nửa Blum 342.80.501

  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 107º Trùm Nửa Blum 342.80.501

  40.000 đ

  50.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.80.501 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, không giảm chấn, cong ít, trùm nửa
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 107º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 107º Trùm Ngoài Blum 342.80.500Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 107º Trùm Ngoài Blum 342.80.500

  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 107º Trùm Ngoài Blum 342.80.500

  33.600 đ

  42.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.80.500 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, không giảm chấn, dạng thẳng, trùm ngoài
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 107º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Đế Cho Bản Lề Blum 342.22.060Đế Cho Bản Lề Blum 342.22.060

  Đế Cho Bản Lề Blum 342.22.060

  16.160 đ

  20.200 đ

  Đặc điểm đế bản lề tủ Blum 342.22.060 :
  - Đế cho bản lề tủ Blum Clip, Clip-Top, Clip-Top Blumotion
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 110º Lọt Lòng Blum 342.42.502Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 110º Lọt Lòng Blum 342.42.502

  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 110º Lọt Lòng Blum 342.42.502

  58.400 đ

  73.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.42.502 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, không giảm chấn, dạng cong nhiều, lắp lọt lòng
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 110º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 110º Trùm Nửa Blum 342.42.501Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 110º Trùm Nửa Blum 342.42.501

  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 110º Trùm Nửa Blum 342.42.501

  56.800 đ

  71.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.42.501 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, không giảm chấn, dạng cong ít, trùm nửa
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 110º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 110º Trùm Ngoài Blum 342.42.500Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 110º Trùm Ngoài Blum 342.42.500

  Bản Lề Clip Top Không Giảm Chấn 110º Trùm Ngoài Blum 342.42.500

  47.200 đ

  59.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.42.500 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, không giảm chấn, dạng thẳng, trùm ngoài
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 110º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 95º Lọt Lòng Blum 342.46.602Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 95º Lọt Lòng Blum 342.46.602

  Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 95º Lọt Lòng Blum 342.46.602

  131.200 đ

  164.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.46.602 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, giảm chấn, dạng cong nhiều, lắp lọt lòng
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 95º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 95º Trùm Nửa Blum 342.46.601Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 95º Trùm Nửa Blum 342.46.601

  Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 95º Trùm Nửa Blum 342.46.601

  130.400 đ

  163.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.46.601 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, giảm chấn, dạng cong ít, lắp trùm nửa
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 95º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 95º Trùm Ngoài Blum 342.46.600Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 95º Trùm Ngoài Blum 342.46.600

  Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 95º Trùm Ngoài Blum 342.46.600

  120.000 đ

  150.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.46.600 :
  - Bản lề tủ Blum Clip-Top, giảm chấn, dạng thẳng, lắp trùm ngoài
  - Dành cho gỗ dày, góc mở 95º, màu hoàn thiện thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 107º Lọt Lòng Blum 342.80.602Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 107º Lọt Lòng Blum 342.80.602

  Bản Lề Clip Top Giảm Chấn 107º Lọt Lòng Blum 342.80.602

  96.800 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Blum 342.80.602 :
  - Bản lề đóng giảm chấn, loại bản lề cong nhiều, lắp lọt lòng
  - Góc mở 107º, cơ chế lắp cài, màu hoàn thiện : thép không rỉ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ