0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Bản lề lá

Hiển thị:
 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.122Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.122

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.122

  205.000 đ

  275.000 đ

   Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.122 :
   Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 80Kg
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.505Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.505

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.505

  140.000 đ

  187.000 đ

   Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.25.505 :
   Bản lề lá 4 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 80Kg
   Giao hàng miễn phí Toàn quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.41.288Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.41.288

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.41.288

  251.000 đ

  335.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.41.288 :
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, chịu lực 3 bản lề : 80Kg
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.104Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.104

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.104

  140.000 đ

  187.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.25.104 :
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, chịu lực 3 bản lề : 80Kg
  - Miễn phí giao hàn Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Màu Đồng Bóng Hafele 926.20.881Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Màu Đồng Bóng Hafele 926.20.881

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Màu Đồng Bóng Hafele 926.20.881

  208.500 đ

  278.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.881 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 70Kg, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.804Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.804

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.804

  107.000 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.804 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 70Kg/ 3 bản lề
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 55Kg Hafele 921.17.142Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 55Kg Hafele 921.17.142

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 55Kg Hafele 921.17.142

  73.500 đ

  98.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 921.17.142 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 55Kg/ 3 bản lề
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Nâng Hạ Mở Trái Hafele 926.27.503Bản Lề Nâng Hạ Mở Trái Hafele 926.27.503

  Bản Lề Nâng Hạ Mở Trái Hafele 926.27.503

  94.800 đ

  126.500 đ

  Đặc điểm bản lề lá nâng hạ Hafele 926.27.503 :
  - Bản lề lá nâng hạ, mở trái, chịu lực 3 bản lề 20Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Nâng Hạ Mở Phải Hafele 926.27.603Bản Lề Nâng Hạ Mở Phải Hafele 926.27.603

  Bản Lề Nâng Hạ Mở Phải Hafele 926.27.603

  113.000 đ

  151.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá nâng hạ Hafele 926.27.603 :
  - Bản lề lá nâng hạ, mở phải, chịu lực 3 bản lề 20Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Nâng Hạ 45Kg Hafele 926.96.100Bản Lề Nâng Hạ 45Kg Hafele 926.96.100

  Bản Lề Nâng Hạ 45Kg Hafele 926.96.100

  107.000 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.96.100 :
  - Bản lề nâng hạ, chịu lực 3 bản lề 45Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá Chịu Lực 40Kg Hafele 926.60.900Bản Lề Lá Chịu Lực 40Kg Hafele 926.60.900

  Bản Lề Lá Chịu Lực 40Kg Hafele 926.60.900

  97.500 đ

  130.000 đ

  Đặc điểm bản lề nâng hạ Hafele 926.60.900 :
  - Bản lề lá nâng hạ, chịu lực 3 bản lề 40Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Nâng Hạ 80Kg Hafele 926.13.903Bản Lề Nâng Hạ 80Kg Hafele 926.13.903

  Bản Lề Nâng Hạ 80Kg Hafele 926.13.903

  160.800 đ

  214.500 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.13.903 :
  - Bản lề nâng hạ, chịu lực 3 bản lề 80Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.112Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.112

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.112

  152.000 đ

  203.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.112 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 70Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.121Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.121

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.121

  197.000 đ

  263.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.121 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 80Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.111Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.111

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.111

  144.000 đ

  192.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.111 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 70Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.063Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.063

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.063

  148.500 đ

  198.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.063 :
  - Bản lề lá ( cánh bướm ), 2 vòng bi, kích thước 102 x 76 x 3mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.053Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.053

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.053

  199.500 đ

  266.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.053 :
  - Bản lề lá 4 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 80Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.028Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.028

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.028

  345.000 đ

  461.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.028 :
  - Bản lề lá cho cửa 4 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 75Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Chịu Lực 120Kg Hafele 924.93.003Bản Lề Chịu Lực 120Kg Hafele 924.93.003

  Bản Lề Chịu Lực 120Kg Hafele 924.93.003

  1.080.000 đ

  1.441.000 đ

  Đặc điểm bản lề chịu lực Hafele 924.93.003 :
  - Trọng lượng cửa tối đa 2 bản lề : 120Kg
  - Vật liệu : Inox 304, mờ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.027Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.027

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.027

  243.000 đ

  324.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.027 :
  - Bản lề lá cho cửa 4 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 75Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.026Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.026

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.026

  380.000 đ

  510.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.026 :
  - Bản lề lá 4 vòng bi, chịu lực 80Kg/3 bản lề
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 489.05.025Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 489.05.025

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 489.05.025

  260.000 đ

  347.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá cửa đi Hafele 489.05.025 :
  - Dành cho cửa gỗ, kích thước 127 x 89 x 3mm, tải trọng 3 bản lề 80kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.024Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.024

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.024

  400.500 đ

  534.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.024 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, màu đồng bóng PVD, 1 vỉ 2 cái
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.023Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.023

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.023

  260.000 đ

  347.000 đ

  Đặc điểm bộ bản lề lá Hafele 489.05.023 :
  - Bản lề lá cho cửa 2 vòng bi, kích thước 127 x 89 x 3mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.022Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.022

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.022

  273.000 đ

  364.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.022 :
  - Bản lề lá cửa gỗ 02 vòng bi, chịu tải 3 bản lề 70Kg, 1 vỉ 2 cái
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.021Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.021

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.021

  191.000 đ

  255.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.021 :
  - Bản lề lá cửa gỗ 02 vòng bi, chịu tải 3 bản lề 70Kg, 1 vỉ 2 cái
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120kg Hafele 926.98.139Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120kg Hafele 926.98.139

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120kg Hafele 926.98.139

  180.000 đ

  240.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.139 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, Inox 304, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.069Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.069

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.069

  153.000 đ

  204.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.069 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, Inox 316, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.049Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.049

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.049

  147.500 đ

  197.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.049 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, Inox 304, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 926.98.133Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 926.98.133

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 926.98.133

  208.500 đ

  278.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.133 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, màu đen PVD
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ