So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Bản lề lá

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.111Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.111

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.111

  136.000 đ

  182.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.111 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 70Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.063Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.063

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.063

  148.500 đ

  198.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.063 :
  - Bản lề lá ( cánh bướm ), 2 vòng bi, kích thước 102 x 76 x 3mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.053Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.053

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.053

  189.500 đ

  253.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.053 :
  - Bản lề lá 4 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 80Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.028Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.028

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.028

  329.000 đ

  438.900 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.028 :
  - Bản lề lá cho cửa 4 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 75Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Chịu Lực 120Kg Hafele 924.93.003Bản Lề Chịu Lực 120Kg Hafele 924.93.003

  Bản Lề Chịu Lực 120Kg Hafele 924.93.003

  1.080.000 đ

  1.441.000 đ

  Đặc điểm bản lề chịu lực Hafele 924.93.003 :
  - Trọng lượng cửa tối đa 2 bản lề : 120Kg
  - Vật liệu : Inox 304, mờ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.027Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.027

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.027

  231.000 đ

  308.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.027 :
  - Bản lề lá cho cửa 4 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 75Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.026Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.026

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi Hafele 489.05.026

  363.000 đ

  485.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.026 :
  - Bản lề lá 4 vòng bi, chịu lực 80Kg/3 bản lề
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 489.05.025Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 489.05.025

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 489.05.025

  247.500 đ

  330.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá cửa đi Hafele 489.05.025 :
  - Dành cho cửa gỗ, kích thước 127 x 89 x 3mm, tải trọng 3 bản lề 80kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.024Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.024

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.024

  363.000 đ

  485.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.024 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, màu đồng bóng PVD, 1 vỉ 2 cái
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.023Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.023

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 489.05.023

  247.500 đ

  330.000 đ

  Đặc điểm bộ bản lề lá Hafele 489.05.023 :
  - Bản lề lá cho cửa 2 vòng bi, kích thước 127 x 89 x 3mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.022Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.022

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.022

  259.000 đ

  346.500 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.022 :
  - Bản lề lá cửa gỗ 02 vòng bi, chịu tải 3 bản lề 70Kg, 1 vỉ 2 cái
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.021Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.021

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.021

  181.500 đ

  242.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.021 :
  - Bản lề lá cửa gỗ 02 vòng bi, chịu tải 3 bản lề 70Kg, 1 vỉ 2 cái
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120kg Hafele 926.98.139Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120kg Hafele 926.98.139

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120kg Hafele 926.98.139

  170.500 đ

  227.700 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.139 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, Inox 304, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.069Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.069

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.069

  153.000 đ

  204.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.069 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, Inox 316, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.049Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.049

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.049

  140.000 đ

  187.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.049 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, Inox 304, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 926.98.133Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 926.98.133

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 926.98.133

  198.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.133 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, màu đen PVD
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.063Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.063

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.063

  178.000 đ

  238.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.063 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, Inox 316, màu đen PVD
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.043Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.043

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.043

  160.800 đ

  214.500 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.043 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, màu đen PVD
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.138Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.138

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.138

  189.500 đ

  253.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.138 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.068Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.068

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.068

  170.000 đ

  227.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.068 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, inox 316, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.048Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.048

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.048

  152.500 đ

  203.500 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.048 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.131Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.131

  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.131

  132.000 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.131 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, màu Inox bóng, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.130Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.130

  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.130

  140.000 đ

  187.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.130 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, màu Inox mờ, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Chống Cháy Hafele 926.98.060Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Chống Cháy Hafele 926.98.060

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Chống Cháy Hafele 926.98.060

  118.000 đ

  158.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.060 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg, vật liệu Inox 316
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, màu Inox mờ, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.041Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.041

  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.041

  107.000 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.041 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, màu Inox bóng, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.040Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.040

  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.040

  107.000 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.040 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, màu Inox mờ, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.020Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.020

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.020

  76.500 đ

  102.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.020 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, vật liệu : Inox 304, hoàn thiện Inox mờ
  - Chịu lực 3 bản lề : 120Kg, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.710Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.710

  Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.710

  1.500 đ

  2.000 đ

  Đặc điểm vít Hafele 926.20.710 :
  - Vít dùng cho cửa sắt bản lề lá, M6 x 15mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.715Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.715

  Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.715

  1.500 đ

  2.000 đ

  Đặc điểm vít Hafele 926.20.715 :
  - Vít dùng cho cửa sắt bản lề lá, M5 x 10mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.120Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.120

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.120

  125.000 đ

  167.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.120 :
  - Bản lề 2 vòng bi, kích thước : 127 x 89 x 3mm
  - Chịu lực 3 bản lề : 80Kg ( kèm vít cho cửa thép đi kèm )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ