So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Kệ Đựng Xoong Nồi

#
Hiển thị:
 • - 35%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Hafele 549.08.033Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Hafele 549.08.033

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Hafele 549.08.033

  1.670.000 đ

  2.573.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Hafele 549.08.033 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 800mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 762 - 768mm

 • - 35%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Hafele 549.08.031Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Hafele 549.08.031

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Hafele 549.08.031

  1.560.000 đ

  2.400.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Hafele 549.08.031 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 700mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 662 - 668mm

 • - 30%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Hafele 549.08.023Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Hafele 549.08.023

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Hafele 549.08.023

  1.650.000 đ

  2.360.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Hafele 549.08.023 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 600mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 562 - 568mm

 • - 30%
  Rổ Kéo Lọt Lòng 600mm Hafele 540.26.667Rổ Kéo Lọt Lòng 600mm Hafele 540.26.667

  Rổ Kéo Lọt Lòng 600mm Hafele 540.26.667

  3.070.000 đ

  4.389.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ kéo Hafele 540.26.667 :
  - Bộ rổ kéo lọt lòng cho tủ chiều rộng cửa 600mm
  - Màu hoàn thiện : trắng sáng
 • - 30%
  Rổ Kéo Lọt Lòng 500mm Hafele 540.26.665Rổ Kéo Lọt Lòng 500mm Hafele 540.26.665

  Rổ Kéo Lọt Lòng 500mm Hafele 540.26.665

  3.000.000 đ

  4.296.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ kéo Hafele 540.26.665 :
  - Bộ rổ kéo lọt lòng cho tủ chiều rộng cửa 500mm
  - Màu hoàn thiện : trắng sáng
 • - 30%
  Rổ Kéo Lọt Lòng 450mm Hafele 540.26.664Rổ Kéo Lọt Lòng 450mm Hafele 540.26.664

  Rổ Kéo Lọt Lòng 450mm Hafele 540.26.664

  2.980.000 đ

  4.262.500 đ

  Đặc điểm bộ rổ kéo Hafele 540.26.664 :
  - Bộ rổ kéo lọt lòng cho tủ chiều rộng cửa 450mm
  - Màu hoàn thiện : trắng sáng
 • - 30%
  Rổ Kéo Lọt Lòng 600mm Hafele 540.25.297Rổ Kéo Lọt Lòng 600mm Hafele 540.25.297

  Rổ Kéo Lọt Lòng 600mm Hafele 540.25.297

  3.045.000 đ

  4.354.000 đ

  Đặc điểm rổ kéo lọt lòng Hafele 540.25.297 :
  - Gắn lọt lòng, chiều cao tối thiểu 500mm
  - Chiều rộng khoang tủ/chiều rộng cửa tủ : tối thiểu 562-568/600mm
  - Có thể lắp cùng rổ kéo phía trước 540.24.507
 • - 30%
  Rổ Kéo Lọt Lòng 500mm Hafele 540.26.655Rổ Kéo Lọt Lòng 500mm Hafele 540.26.655

  Rổ Kéo Lọt Lòng 500mm Hafele 540.26.655

  3.030.000 đ

  4.332.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ kéo Hafele 540.26.655 :
  - Gắn lọt lòng, chiều cao tối thiểu 500mm
  - Chiều rộng khoang tủ/chiều rộng cửa tủ : tối thiểu 462-468/500mm
  - Có thể lắp cùng rổ kéo phía trước 540.24.505
 • - 30%
  Rổ Kéo Lọt Lòng 450mm Hafele 540.26.654Rổ Kéo Lọt Lòng 450mm Hafele 540.26.654

  Rổ Kéo Lọt Lòng 450mm Hafele 540.26.654

  2.890.000 đ

  4.135.000 đ

  Đặc điểm rổ kéo lọt lòng Hafele 540.26.654 :
  - Gắn lọt lòng, chiều cao tối thiểu 500mm
  - Chiều rộng khoang tủ/chiều rộng cửa tủ : tối thiểu 412-418/450mm
  - Có thể lắp cùng rổ kéo phía trước 540.24.504
 • - 30%
  Rổ Kéo Lọt Lòng 400mm Hafele 540.26.653Rổ Kéo Lọt Lòng 400mm Hafele 540.26.653

  Rổ Kéo Lọt Lòng 400mm Hafele 540.26.653

  2.990.000 đ

  4.273.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ kéo Hafele 540.26.653 :
  - Gắn lọt lòng, chiều cao tối thiểu 500mm
  - Chiều rộng khoang tủ/chiều rộng cửa tủ : tối thiểu 362-368/400mm
  - Có thể lắp cùng rổ kéo lọt lòng 540.24.503
 • - 25%
  Rổ Kéo Phía Trước 600mm Hafele 540.24.507Rổ Kéo Phía Trước 600mm Hafele 540.24.507

  Rổ Kéo Phía Trước 600mm Hafele 540.24.507

  4.565.000 đ

  6.087.400 đ

  Đặc điểm bộ rổ kéo phía trước Hafele 540.24.507 :
   Gắn với cánh cửa tủ 
  - Chiều rộng khoang tủ/chiều rộng cửa tủ : tối thiểu 562-568/600mm
  - Có thể lắp cùng rổ kéo lọt lòng 540.25.297
 • - 25%
  Rổ Kéo Phía Trước 500mm Hafele 540.24.505Rổ Kéo Phía Trước 500mm Hafele 540.24.505

  Rổ Kéo Phía Trước 500mm Hafele 540.24.505

  4.545.000 đ

  6.064.300 đ

  Đặc điểm bộ rổ kéo Hafele 540.24.505 :
   Gắn với cánh cửa tủ 
  - Chiều rộng khoang tủ/chiều rộng cửa tủ : tối thiểu 462-468/500mm
  - Có thể lắp cùng rổ kéo lọt lòng 540.26.655
 • - 25%
  Rổ Kéo Phía Trước 450mm Hafele 540.24.504Rổ Kéo Phía Trước 450mm Hafele 540.24.504

  Rổ Kéo Phía Trước 450mm Hafele 540.24.504

  4.500.000 đ

  6.006.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ kéo Hafele 540.24.504 :
   Gắn với cánh cửa tủ 
  - Chiều rộng khoang tủ/chiều rộng cửa tủ : tối thiểu 412-418/450mm
  - Có thể lắp cùng rổ kéo lọt lòng 540.26.654
 • - 25%
  Rổ Kéo Phía Trước 400mm Hafele 540.24.503Rổ Kéo Phía Trước 400mm Hafele 540.24.503

  Rổ Kéo Phía Trước 400mm Hafele 540.24.503

  4.495.000 đ

  5.995.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ kéo phía trước Hafele 540.24.503 :
  - Gắn với cánh cửa tủ 
  - Chiều rộng khoang tủ/chiều rộng cửa tủ : tối thiểu 362-368/400mm
  - Có thể lắp cùng rổ kéo lọt lòng 540.26.653
 • - 30%
  Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 900mm Kosmo 549.08.868Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 900mm Kosmo 549.08.868

  Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 900mm Kosmo 549.08.868

  2.100.000 đ

  3.000.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng xoong nồi Kosmo 549.08.868 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 900mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting, tải trọng tối đa 35Kg

 • - 30%
  Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 800mm Kosmo 549.08.867Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 800mm Kosmo 549.08.867

  Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 800mm Kosmo 549.08.867

  2.025.000 đ

  2.899.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng xoong nồi Kosmo 549.08.867 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 800mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting, tải trọng tối đa 35Kg

 • - 30%
  Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 700mm Kosmo 549.08.865Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 700mm Kosmo 549.08.865

  Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 700mm Kosmo 549.08.865

  1.940.000 đ

  2.772.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng xoong nồi Kosmo 549.08.865 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 700mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting, tải trọng tối đa 35Kg

 • - 30%
  Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 600mm Kosmo 549.08.864Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 600mm Kosmo 549.08.864

  Kệ Đựng Xoong Nồi Kason 600mm Kosmo 549.08.864

  1.865.000 đ

  2.668.000 đ

  Đặc điểm kệ đựng xoong nồi Kosmo 549.08.864 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 600mm
  - Hoàn thiện : Nano Painting, tải trọng tối đa 35Kg

 • - 28%
  Rổ Đựng Xoong Nồi 900mm Hafele 549.08.428Rổ Đựng Xoong Nồi 900mm Hafele 549.08.428

  Rổ Đựng Xoong Nồi 900mm Hafele 549.08.428

  1.715.000 đ

  2.382.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng xoong nồi Hafele 549.08.428 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 900mm
  - Màu hoàn thiện : sơn phủ Nano
 • - 35%
  Rổ Đựng Xoong Nồi 800mm Hafele 549.08.427Rổ Đựng Xoong Nồi 800mm Hafele 549.08.427

  Rổ Đựng Xoong Nồi 800mm Hafele 549.08.427

  1.498.000 đ

  2.305.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng xoong nồi Hafele 549.08.427 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 800mm
  - Màu hoàn thiện : sơn phủ Nano

 • - 35%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Hafele 549.08.034Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Hafele 549.08.034

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Hafele 549.08.034

  1.760.000 đ

  2.711.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoon nồi Hafele 549.08.034 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 900mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 862 - 868mm

 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.228Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.228

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.228

  1.550.000 đ

  2.159.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.228 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 900mm, vật liệu mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 862 - 868mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.026Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.026

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.026

  1.700.000 đ

  2.380.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.026 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 750mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 712 - 718mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.227Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.227

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.227

  1.500.000 đ

  2.086.700 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xong nồi Cucina 549.08.227 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 800mm, vật liệu mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 712 - 718mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.025Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.025

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.025

  1.565.000 đ

  2.176.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.025 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 700mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 662 - 668mm
 • - 33%
  Rổ Đựng Xoong Nồi 900mm Hafele 545.14.939Rổ Đựng Xoong Nồi 900mm Hafele 545.14.939

  Rổ Đựng Xoong Nồi 900mm Hafele 545.14.939

  3.575.000 đ

  5.340.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Hafele 545.14.939 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, độ rộng cửa 900mm, lắp dưới
  - Màu sắc : xám, rổ sơn tĩnh điện, ray mã kẽm

 • - 29%
  Rổ Đựng Xoong Nồi 600mm Hafele 545.14.936Rổ Đựng Xoong Nồi 600mm Hafele 545.14.936

  Rổ Đựng Xoong Nồi 600mm Hafele 545.14.936

  3.085.000 đ

  4.400.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Hafele 545.14.936 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, độ rộng cửa 600mm, lắp dưới
  - Màu sắc : xám, rổ sơn tĩnh điện, ray mã kẽm

 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.225Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.225

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.225

  1.415.000 đ

  1.965.700 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.225 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 700mm, mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 662 - 668mm
 • - 44%
  Rổ Kéo Verona 400mm Hafele 549.03.131Rổ Kéo Verona 400mm Hafele 549.03.131

  Rổ Kéo Verona 400mm Hafele 549.03.131

  929.500 đ

  1.690.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Hafele 549.03.131 :
  - Phiên bản dành cho cửa bản lề, tủ bếp dưới
  - Chiều rộng khoang tủ : 400mm, Chiều cao tối thiểu : 700mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.024Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.024

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.024

  1.540.000 đ

  2.141.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.024 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 600mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 562 - 568mm