So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Bản lề lá Hafele

#
Hiển thị:
 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.021Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.021

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 489.05.021

  154.000 đ

  220.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 489.05.021 :
  - Bản lề lá cửa gỗ 02 vòng bi, chịu tải 3 bản lề 70Kg, 1 vỉ 2 cái
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120kg Hafele 926.98.139Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120kg Hafele 926.98.139

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120kg Hafele 926.98.139

  151.000 đ

  216.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.139 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, Inox 304, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 28%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.069Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.069

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.069

  146.800 đ

  204.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.069 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, Inox 316, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.049Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.049

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.049

  119.700 đ

  171.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.049 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, Inox 304, màu đồng rêu
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 926.98.133Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 926.98.133

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi Hafele 926.98.133

  175.000 đ

  250.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.133 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, màu đen PVD
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.063Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.063

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.063

  178.500 đ

  238.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.063 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, Inox 316, màu đen PVD
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.043Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.043

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.043

  142.500 đ

  204.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.043 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, màu đen PVD
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.138Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.138

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.138

  166.500 đ

  238.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.138 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.068Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.068

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.068

  177.000 đ

  227.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.068 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, inox 316, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.048Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.048

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.048

  135.000 đ

  193.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.048 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.131Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.131

  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.131

  132.000 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.131 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, màu Inox bóng, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.130Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.130

  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.130

  119.500 đ

  171.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.130 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, màu Inox mờ, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 28%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Chống Cháy Hafele 926.98.060Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Chống Cháy Hafele 926.98.060

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Chống Cháy Hafele 926.98.060

  113.700 đ

  158.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.060 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg, vật liệu Inox 316
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, màu Inox mờ, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.041Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.041

  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.041

  100.000 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.041 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, màu Inox bóng, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.040Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.040

  Bản Lề Lá Chống Cháy 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.040

  95.000 đ

  136.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.040 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 120Kg
  - Kích thước : 102 x 76 x 3mm, màu Inox mờ, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.020Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.020

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 120Kg Hafele 926.98.020

  71.400 đ

  102.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.98.020 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, vật liệu : Inox 304, hoàn thiện Inox mờ
  - Chịu lực 3 bản lề : 120Kg, chống cháy
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.710Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.710

  Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.710

  1.500 đ

  2.000 đ

  Đặc điểm vít Hafele 926.20.710 :
  - Vít dùng cho cửa sắt bản lề lá, M6 x 15mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.715Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.715

  Vít Dùng Cửa Thép Cho Bản Lề Hafele 926.20.715

  1.500 đ

  2.000 đ

  Đặc điểm vít Hafele 926.20.715 :
  - Vít dùng cho cửa sắt bản lề lá, M5 x 10mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 31%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.120Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.120

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.120

  115.000 đ

  167.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.120 :
  - Bản lề 2 vòng bi, kích thước : 127 x 89 x 3mm
  - Chịu lực 3 bản lề : 80Kg ( kèm vít cho cửa thép đi kèm )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.110Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.110

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.110

  94.000 đ

  136.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.110 :
  - Bản lề lá dành cho cửa thép, chịu lực 3 bản lề 70kg
  - 02 vòng bi, kích thước 102 x 76 x 3mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.208Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.208

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.208

  220.000 đ

  316.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.25.208 :
  - Bản lề cửa đi, chịu lực 3 bản lề 80kg
  - 4 vòng bi, kích thước : 127 x 89 x 3mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 26%
  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.505Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.505

  Bản Lề Lá 4 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.505

  130.000 đ

  177.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.25.505 :
  - Bản lề lá 4 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 80Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.41.288Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.41.288

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.41.288

  220.000 đ

  296.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.41.288 :
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, chịu lực 3 bản lề : 80Kg
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 28%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.104Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.104

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.25.104

  115.700 đ

  160.743 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.25.104 :
  - Kích thước : 127 x 89 x 3mm, chịu lực 3 bản lề : 80Kg
  - Miễn phí giao hàn Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.122Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.122

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.122

  182.700 đ

  261.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.122 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 80Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Màu Đồng Bóng Hafele 926.20.881Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Màu Đồng Bóng Hafele 926.20.881

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Màu Đồng Bóng Hafele 926.20.881

  176.400 đ

  252.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.881 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 70Kg, màu đồng bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 27%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.112Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.112

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.112

  140.000 đ

  193.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.112 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 70Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.804Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.804

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.804

  91.700 đ

  131.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.804 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 70Kg/ 3 bản lề
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 28%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.121Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.121

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 80Kg Hafele 926.20.121

  180.000 đ

  250.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.121 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 80Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 28%
  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.111Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.111

  Bản Lề Lá 2 Vòng Bi 70Kg Hafele 926.20.111

  131.000 đ

  182.000 đ

  Đặc điểm bản lề lá Hafele 926.20.111 :
  - Bản lề lá 2 vòng bi, chịu lực 3 bản lề 70Kg
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ