So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Tay nắm tủ inox Hafele

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox D158mm Hafele 155.00.472Tay Nắm Tủ Inox D158mm Hafele 155.00.472

  Tay Nắm Tủ Inox D158mm Hafele 155.00.472

  39.600 đ

  52.800 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.00.472 :
  - Chiều dài tay nắm : 158mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox D113mm Hafele 155.00.471Tay Nắm Tủ Inox D113mm Hafele 155.00.471

  Tay Nắm Tủ Inox D113mm Hafele 155.00.471

  24.700 đ

  33.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.00.471 :
  - Chất liệu : inox , dài 133mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Inox 392mm Hafele 155.01.407Tay Nắm Inox 392mm Hafele 155.01.407

  Tay Nắm Inox 392mm Hafele 155.01.407

  146.000 đ

  194.700 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.407 :
  - Chiều dài tay nắm : 392mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Inox 296mm Hafele 155.01.414Tay Nắm Inox 296mm Hafele 155.01.414

  Tay Nắm Inox 296mm Hafele 155.01.414

  113.800 đ

  151.800 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ bằng Inox Hafele 155.01.414 :
  - Chiều dài tay nắm : 296mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Inox 328mm Hafele 155.01.405Tay Nắm Inox 328mm Hafele 155.01.405

  Tay Nắm Inox 328mm Hafele 155.01.405

  124.500 đ

  166.100 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ bằng Inox Hafele 155.01.405 :
  - Chiều dài tay nắm : 328mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Inox 264mm Hafele 155.01.404Tay Nắm Inox 264mm Hafele 155.01.404

  Tay Nắm Inox 264mm Hafele 155.01.404

  113.800 đ

  151.800 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Inox Hafele 155.01.404 :
  - Chiều dài tay nắm : 264mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox 232mm Hafele 155.01.403Tay Nắm Tủ Inox 232mm Hafele 155.01.403

  Tay Nắm Tủ Inox 232mm Hafele 155.01.403

  98.000 đ

  130.900 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.403 :
  - Chiều dài tay nắm : 200mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox 200mm Hafele 155.01.402Tay Nắm Tủ Inox 200mm Hafele 155.01.402

  Tay Nắm Tủ Inox 200mm Hafele 155.01.402

  88.200 đ

  117.700 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.402 :
  - Chiều dài tay nắm : 200mm, hoàn thiện Inox
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox 168mm Hafele 155.01.401Tay Nắm Tủ Inox 168mm Hafele 155.01.401

  Tay Nắm Tủ Inox 168mm Hafele 155.01.401

  78.300 đ

  104.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.401 :
  - Chiều dài tay nắm : 168mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Inox 136mm Hafele 155.01.400Tay Nắm Inox 136mm Hafele 155.01.400

  Tay Nắm Inox 136mm Hafele 155.01.400

  70.100 đ

  93.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.400 :
  - Chiều dài tay nắm : 136mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ Inox 202mm Hafele 155.01.234Tay Nắm Tủ Inox 202mm Hafele 155.01.234

  Tay Nắm Tủ Inox 202mm Hafele 155.01.234

  84.000 đ

  112.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.234 :
  - Tay nắm tủ Inox, dài 202mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Inox Hafele 101.69.401Tay Nắm Inox Hafele 101.69.401

  Tay Nắm Inox Hafele 101.69.401

  67.700 đ

  84.700 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 101.69.401 :
  - Tay nắm tủ inox, dài 126mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ Inox 106mm Hafele 155.01.231Tay Nắm Tủ Inox 106mm Hafele 155.01.231

  Tay Nắm Tủ Inox 106mm Hafele 155.01.231

  58.000 đ

  72.600 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.231 :
  - Chiều dài tay nắm : 106mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ Inox 138mm Hafele 155.01.232Tay Nắm Tủ Inox 138mm Hafele 155.01.232

  Tay Nắm Tủ Inox 138mm Hafele 155.01.232

  67.000 đ

  84.700 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.232 :
  - Chiều dài tay nắm : 138mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ Inox 170mm Hafele 155.01.233Tay Nắm Tủ Inox 170mm Hafele 155.01.233

  Tay Nắm Tủ Inox 170mm Hafele 155.01.233

  99.000 đ

  124.300 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 155.01.233 :
  - Tay nắm tủ Inox, dài 170mm
  - Phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ