0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Thân Khóa Cửa Nhôm

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045

  Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045

  277.500 đ

  370.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.27.045 :
  - Thân khóa cho cửa trượt nhôm, Backset 20mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.27.267Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.27.267

  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.27.267

  272.800 đ

  341.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.27.267 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 40mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.27.266Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.27.266

  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.27.266

  269.250 đ

  359.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.27.266 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 35mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.27.265Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.27.265

  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.27.265

  269.250 đ

  359.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.27.265 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 30mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bas Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm Hafele 911.38.213Bas Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm Hafele 911.38.213

  Bas Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm Hafele 911.38.213

  30.750 đ

  41.000 đ

  Đặc điểm bas thân khóa Hafele 911.38.213 :
  - Bas thân khóa dành cho cửa trượt nhôm 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bas Thân Khóa Cửa Nhôm Rãnh EU Hafele 911.38.210Bas Thân Khóa Cửa Nhôm Rãnh EU Hafele 911.38.210

  Bas Thân Khóa Cửa Nhôm Rãnh EU Hafele 911.38.210

  138.750 đ

  185.000 đ

  Đặc điểm bas thân khóa Hafele 911.38.210 :
  - Bas thân khóa cho cửa nhôm, rãnh EU
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.50.914Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.50.914

  Thân Khóa Cửa Nhôm 40mm Hafele 911.50.914

  435.000 đ

  544.500 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.50.914 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 40mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.50.913Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.50.913

  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 911.50.913

  429.000 đ

  572.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.50.913 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 35mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.50.912Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.50.912

  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 911.50.912

  429.000 đ

  572.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 911.50.912 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 30mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 92mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 972.05.067Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 972.05.067

  Thân Khóa Cửa Nhôm 35mm Hafele 972.05.067

  651.200 đ

  814.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 972.05.067 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 35mm
  - Chiều rộng mặt khóa 22mm
 • - 20%
  Hộp Nhựa Cho Thân Khóa Nhôm XingFa 55 Hafele 972.05.221Hộp Nhựa Cho Thân Khóa Nhôm XingFa 55 Hafele 972.05.221

  Hộp Nhựa Cho Thân Khóa Nhôm XingFa 55 Hafele 972.05.221

  9.680 đ

  12.100 đ

  Đặc điểm hộp nhựa Hafele 972.05.221 :
  - Dành cho thân khóa hệ nhôm Xingfa 55
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 972.05.168Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 972.05.168

  Thân Khóa Cửa Nhôm 30mm Hafele 972.05.168

  1.330.000 đ

  1.779.000 đ

  Đặc điểm thân khóa cửa nhôm Hafele 972.05.168 :
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa 30mm
  - Chiều rộng mặt khóa 22mm