So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Kệ đựng xoong nồi Cucina

#
Hiển thị:
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.228Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.228

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.228

  1.550.000 đ

  2.159.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.228 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 900mm, vật liệu mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 862 - 868mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.026Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.026

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.026

  1.700.000 đ

  2.380.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.026 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 750mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 712 - 718mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.227Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.227

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.227

  1.500.000 đ

  2.086.700 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xong nồi Cucina 549.08.227 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 800mm, vật liệu mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 712 - 718mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.025Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.025

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.025

  1.565.000 đ

  2.176.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.025 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 700mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 662 - 668mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.225Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.225

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.225

  1.415.000 đ

  1.965.700 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.225 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 700mm, mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 662 - 668mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.024Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.024

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.024

  1.540.000 đ

  2.141.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.024 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 600mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 562 - 568mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.224Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.224

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.224

  1.370.000 đ

  1.909.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.224 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 600mm
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 562 - 568mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.226Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.226

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.226

  1.455.000 đ

  2.021.800 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.226 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 750mm
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 712 - 718mm
 • - 25%
  Rổ Đựng Xoong Nồi 900mm Cucina 549.08.828Rổ Đựng Xoong Nồi 900mm Cucina 549.08.828

  Rổ Đựng Xoong Nồi 900mm Cucina 549.08.828

  1.620.000 đ

  2.160.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.828 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 900mm
  - Màu hoàn thiện : sơn phủ Nano
 • - 25%
  Rổ Đựng Xoong Nồi 800mm Cucina 549.08.827Rổ Đựng Xoong Nồi 800mm Cucina 549.08.827

  Rổ Đựng Xoong Nồi 800mm Cucina 549.08.827

  1.565.000 đ

  2.090.000 đ

  Đặc điểm rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.827 :
  - Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 800mm
  - Màu hoàn thiện : sơn phủ Nano
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.028Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.028

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.028

  1.765.000 đ

  2.457.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoon nồi Cucina 549.08.028 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 900mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 862 - 868mm
 • - 28%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.027Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.027

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.027

  1.675.000 đ

  2.333.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.027 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 800mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 762 - 768mm