So sánh sản phẩm
0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • English German Vietnamese

Kệ đựng xoong nồi Cucina

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.225 Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.225

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.225

  1.572.000 đ

  1.965.700 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.225 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 700mm, mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 662 - 668mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.226 Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.226

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.226

  1.617.000 đ

  2.021.800 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.226 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 750mm
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 712 - 718mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.227 Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.227

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.227

  1.669.000 đ

  2.086.700 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xong nồi Cucina 549.08.227 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 800mm, vật liệu mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 712 - 718mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.228 Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.228

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.228

  1.727.000 đ

  2.159.300 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.228 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 900mm, vật liệu mạ Chrome
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 862 - 868mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.024 Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.024

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.024

  1.663.000 đ

  2.079.000 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.024 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 600mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 562 - 568mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.025 Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.025

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 700mm Cucina 549.08.025

  1.690.000 đ

  2.113.100 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.025 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 700mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 662 - 668mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.026 Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.026

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 750mm Cucina 549.08.026

  1.760.000 đ

  2.201.100 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.026 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 750mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 712 - 718mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.027 Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.027

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 800mm Cucina 549.08.027

  1.810.000 đ

  2.264.900 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.027 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 800mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 762 - 768mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.028 Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.028

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 900mm Cucina 549.08.028

  1.908.000 đ

  2.385.900 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoon nồi Cucina 549.08.028 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 900mm, vật liệu Inox 304
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 862 - 868mm
 • - 20%
  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.224 Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.224

  Bộ Rổ Xoong Nồi Cappella 600mm Cucina 549.08.224

  1.525.000 đ

  1.909.600 đ

  Đặc điểm bộ rổ đựng xoong nồi Cucina 549.08.224 :
  - Dành cho tủ bếp dưới, chiều rộng cửa 600mm
  - Chiều sâu lọt lòng tối thiểu 500mm, chiều rộng lọt lòng tối thiểu 562 - 568mm