So sánh sản phẩm
0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.037Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.037

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.037

  3.600.000 đ

  4.500.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 406.78.037 :
  - Dành cho cửa 3 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 22mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.026Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.026

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.026

  2.800.000 đ

  3.500.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 406.78.026
  - Dành cho cửa 2 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 28mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.027Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.027

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.027

  2.640.000 đ

  3.300.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Slido Space Air 80 VF
  - Dành cho cửa 2 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 22mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.123Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.123

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.123

  968.000 đ

  1.210.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.123 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 3 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 22 - 27mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.122Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.122

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.122

  920.000 đ

  1.150.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.122 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 3 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 19 - 21mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.121Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.121

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.121

  748.000 đ

  935.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.121 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 2 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 22 - 27mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.120Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.120

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele 400.51.120

  750.000 đ

  940.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 400.51.120 :
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), dành cho cửa 2 cánh
  - Tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 19 - 21mm
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Fold 40 MF Flex Hafele 409.61.000Phụ Kiện Cửa Trượt Fold 40 MF Flex Hafele 409.61.000

  Phụ Kiện Cửa Trượt Fold 40 MF Flex Hafele 409.61.000

  3.310.000 đ

  4.138.200 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 409.61.000 :
  - Dành cho 2 cặp cửa trượt, tải trọng 40Kg/cặp
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.500mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Fold 20VF Hafele 401.30.009Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Fold 20VF Hafele 401.30.009

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Fold 20VF Hafele 401.30.009

  1.280.000 đ

  1.600.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.009 :
  - Dành cho 1 cặp cửa, trọng lượng cửa 20Kg ( mỗi cánh )
  - Chiều rộng cửa : 300 - 600mm, độ dày cửa 16 - 19mm
  - Phiên bản : bao gồm giảm chấn
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.005Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.005

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.005

  670.000 đ

  840.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.005 :
  - Dành cho cửa tủ 3 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 26 - 32mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.00mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.004Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.004

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.004

  670.000 đ

  840.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.004 :
  - Dành cho cửa tủ 3 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 22 - 25mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.00mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.003Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.003

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.003

  670.000 đ

  840.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.003 :
  - Dành cho cửa tủ 3 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 18 - 21mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.000mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.002Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.002

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.002

  453.600 đ

  567.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.002 :
  - Dành cho cửa tủ 2 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 26 - 32mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.00mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.001Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.001

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.001

  453.600 đ

  567.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.001 :
  - Dành cho cửa tủ 2 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 22 - 25mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.00mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.000Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.000

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50 IF Hafele 401.30.000

  453.600 đ

  567.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 401.30.000 :
  - Dành cho cửa 2 cánh, tải trọng 50Kg/cánh, độ dày cửa : 18 - 21mm
  - Chiều rộng cánh tủ tối đa : 1.500mm, chiều cao cánh tủ tối đa : 2.00mm
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt và bộ giảm chấn ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.116Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.116

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.116

  408.000 đ

  510.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 494.00.116 :
  - Phụ kiện cửa trượt tủ thẳng, lọt lòng, dành cho cửa 3 cánh
  - Khối lượng cửa tối đa : 40Kg, bánh xe trượt bằng nhựa
  - Bộ phụ kiện không bao gồm ray ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.110Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.110

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 40 IF AA Hafele 494.00.110

  280.000 đ

  350.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt tủ Hafele 494.00.110 :
  - Phụ kiện cửa trượt tủ thẳng, lọt lòng, dành cho cửa 2 cánh
  - Khối lượng cửa tối đa : 40Kg, bánh xe trượt bằng nhựa
  - Bộ phụ kiện không bao gồm ray ( mua riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.141Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.141

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.141

  167.000 đ

  209.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 494.00.141 :
  - Dành cho cửa 3 cánh, trọng lượng cửa tối đa 10Kg
  - Độ dày cửa : 15 - 28mm, bánh xe trượt dưới
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt ( đặt hàng riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.140Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.140

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 10/A IF Hafele 494.00.140

  114.400 đ

  143.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 494.00.140 :
  - Dành cho cửa 2 cánh, trọng lượng cửa tối đa 10Kg
  - Độ dày cửa : 15 - 28mm, bánh xe trượt dưới
  - Bộ phụ kiện chưa bao gồm ray trượt ( đặt hàng riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.032Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.032

  Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Space Air 80VF Hafele 406.78.032

  4.040.000 đ

  5.050.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 406.78.032 :
  - Dành cho cửa 3 cánh, tải trọng 80Kg/cặp, độ dày cửa : 28mm
  - Cửa trượt thẳng ( trùm ngoài ), bánh xe trượt trên
  - Chưa bao gồm ray trượt & dẫn hướng, giảm chấn ( mua riêng )
 • - 20%
  Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045

  Thân Khóa Cửa Trượt Nhôm 20mm Hafele 911.27.045

  281.600 đ

  352.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.27.045 :
  - Thân khóa cho cửa trượt nhôm, Backset 20mm
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Kính Slido Classic 120N Hafele 941.25.124Phụ Kiện Cửa Trượt Kính Slido Classic 120N Hafele 941.25.124

  Phụ Kiện Cửa Trượt Kính Slido Classic 120N Hafele 941.25.124

  2.355.000 đ

  2.948.000 đ

  Đặc điểm phụ kiện cửa trượt kính Hafele 941.25.124 :
  - Dành cho cửa kính 1 - 2 cánh, độ dày kính 10mm
  - Trọng lượng cửa tối đa 120kg
  - Không bao gồm giảm chấn, ray trượt đặt hàng riêng
 • - 19%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120-K Hafele 940.82.254Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120-K Hafele 940.82.254

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120-K Hafele 940.82.254

  555.000 đ

  693.000 đ

  Lựa chọn phụ kiện ray trượt Slido Classic 120K phù hợp :
  - Dành cho cửa nặng tối đa 120Kg
  - Không bao gồm giảm chấn
  - Không bao gồm ray trượt ( đặt riêng )
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Kính Slido Classic 120N Hafele 941.25.103Phụ Kiện Cửa Trượt Kính Slido Classic 120N Hafele 941.25.103

  Phụ Kiện Cửa Trượt Kính Slido Classic 120N Hafele 941.25.103

  3.889.600 đ

  4.862.000 đ

  Đặc điểm phụ kiện cửa trượt kính Hafele 941.25.103 :
  - Dành cho cửa kính 1 cánh, độ dày kính 10mm, cửa nặng tối đa 120Kg
  - Phiên bản : giảm chấn 1 bên
  - Ray trượt đặt hàng riêng
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele 941.02.039Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele 941.02.039

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele 941.02.039

  3.379.000 đ

  4.224.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 941.02.037
  - Bộ phụ kiện cửa trượt dành cho cửa 1 cánh, khối lượng cửa 120Kg
  - Chiều rộng cửa tối thiểu 868mm
  - Phiên bản : giảm chấn tự động đóng 2 bên
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Nhôm Kính Slido Design 80M Hafele 940.59.010Phụ Kiện Cửa Trượt Nhôm Kính Slido Design 80M Hafele 940.59.010

  Phụ Kiện Cửa Trượt Nhôm Kính Slido Design 80M Hafele 940.59.010

  16.390.000 đ

  20.493.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 940.59.010 :
  - Dành cho 1 cửa kính có khung nhôm 
  - Trọng lượng cửa tối đa 80Kg, chiều cao cửa tối đa 2600mm
  - Phiên bản : Cơ cấu giảm chấn, màu bạc 
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele 941.02.037Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele 941.02.037

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele 941.02.037

  1.980.000 đ

  2.475.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 941.02.037
  - Bộ phụ kiện cửa trượt dành cho cửa 1 cánh, khối lượng cửa 120Kg
  - Chiều rộng cửa tối thiểu 620mm
  - Phiên bản : giảm chấn tự động đóng 1 bên
 • - 20%
  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele 940.82.252Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele 940.82.252

  Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele 940.82.252

  492.800 đ

  616.000 đ

  Lựa chọn phụ kiện ray trượt Slido Classic 120P phù hợp :
  - Dành cho cửa gỗ nặng tối đa 120Kg, độ dày cửa tối thiểu 28mm
  - Không bao gồm giảm chấn
  - Không bao gồm ray trượt ( đặt riêng )
 • - 20%
  Cửa Trượt Phòng Tắm Kính Oval Hafele 981.06.320Cửa Trượt Phòng Tắm Kính Oval Hafele 981.06.320

  Cửa Trượt Phòng Tắm Kính Oval Hafele 981.06.320

  2.692.800 đ

  3.366.000 đ

  Đặc điểm bộ phụ kiện cửa trượt phòng tắm kính Hafele 981.06.320 :
  - Dành cho phòng tắm kính 1 cánh , độ dày kính 8 - 10mm
  - Bộ phụ kiện đã bao gồm ray trượt 2000mm
 • - 24%
  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.522Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.522

  Bộ Thân Khóa Cho Cửa Trượt Hafele 911.26.522

  1.100.000 đ

  1.452.000 đ

  Đặc điểm thân khóa Hafele 911.26.522 :
  - Thân khóa cho cửa trượt, màu Đen mờ
  - Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa : 50mm