0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Bản lề tủ Hafele

Hiển thị:
 • - 25%
  Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Ngoài Hafele 315.26.710Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Ngoài Hafele 315.26.710

  Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Ngoài Hafele 315.26.710

  49.500 đ

  66.000 đ

   Đặc điểm bản lề tủ Hafele 315.26.710 :
   Bản lề cho cửa khung nhôm, màu đen 
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.02.752Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.02.752

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.02.752

  65.000 đ

  86.900 đ

   Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.02.752 :
   Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
   Lắp đặt lọt lòng, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.02.751Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.02.751

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.02.751

  65.000 đ

  86.900 đ

   Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.02.751 :
   Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
   Lắp đặt trùm nửa, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.02.750Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.02.750

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.02.750

  65.000 đ

  87.000 đ

   Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.02.750 :
   Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
   Lắp đặt trùm ngoài, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.28.752Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.28.752

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 165º Hafele 315.28.752

  76.500 đ

  102.000 đ

   Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.28.752 :
   Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
   Lắp đặt lọt lòng, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.28.751Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.28.751

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 165º Hafele 315.28.751

  75.700 đ

  101.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.28.751 :
  - Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
  - Lắp đặt trùm nửa, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.28.750Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.28.750

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 165º Hafele 315.28.750

  75.000 đ

  100.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.28.750 :
  - Ứng dụng : cho ứng dụng ngăn kéo trong, đóng mở giảm chấn
  - Lắp đặt trùm ngoài, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 98º Hafele 334.25.000Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 98º Hafele 334.25.000

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 98º Hafele 334.25.000

  65.000 đ

  87.000 đ

   Đặc điểm bản lề tủ Hafele 334.25.000 :

   Bản lề tủ dạng cong nhiều, lắp trùm lọt lòng, góc mở 98º

   Phiên bản : đóng giảm chấn, lắp nhấn SM

   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 1.000.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 98º Hafele 334.15.000Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 98º Hafele 334.15.000

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 98º Hafele 334.15.000

  65.000 đ

  87.000 đ

   Đặc điểm bản lề tủ Hafele 334.15.000 :

   Bản lề tủ dạng cong ít, lắp trùm nửa, góc mở 98º

   Phiên bản : đóng giảm chấn, lắp nhấn SM

   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 1.000.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 98º Hafele 334.05.000Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 98º Hafele 334.05.000

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 98º Hafele 334.05.000

  65.000 đ

  87.000 đ

   Đặc điểm bản lề tủ Hafele 334.05.000 :

   Bản lề tủ dạng thẳng, lắp trùm ngoài, góc mở 98º

   Phiên bản : đóng giảm chấn, lắp nhấn SM

   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 1.000.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM Giảm Chấn 95º Hafele 315.08.852Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM Giảm Chấn 95º Hafele 315.08.852

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM Giảm Chấn 95º Hafele 315.08.852

  36.000 đ

  48.000 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 315.08.852 :
  - Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp lọt lòng, màu inox, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 95º Hafele 315.08.851Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 95º Hafele 315.08.851

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 95º Hafele 315.08.851

  36.000 đ

  48.000 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 315.08.851 :
  - Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp trùm nửa, màu inox, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề (mua riêng)
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 26%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 95º Hafele 315.08.850Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 95º Hafele 315.08.850

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 95º Hafele 315.08.850

  35.000 đ

  47.410 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 315.08.850 :
  - Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp trùm ngoài, màu inox, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề (mua riêng)
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Metalla SM 95° Lọt Lòng Hafele 308.03.005Bản Lề Metalla SM 95° Lọt Lòng Hafele 308.03.005

  Bản Lề Metalla SM 95° Lọt Lòng Hafele 308.03.005

  47.800 đ

  63.800 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 308.03.005 :
   Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp lọt lòng, màu đen, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề (mua riêng)
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Nửa Hafele 308.03.004Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Nửa Hafele 308.03.004

  Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Nửa Hafele 308.03.004

  47.800 đ

  63.800 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 308.03.004 :
  - Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp trùm nửa, màu đen, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề (mua riêng)
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Ngoài Hafele 308.03.003Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Ngoài Hafele 308.03.003

  Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Ngoài Hafele 308.03.003

  43.500 đ

  58.000 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 308.03.003 :
  - Bản lề tủ góc mở 95° cho cửa gỗ dày, lắp trùm ngoài, màu đen, giảm chấn
  - Lắp vào đế bản lề bằng cách nhấn, chưa bao gồm đế bản lề (mua riêng)
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM DIY 110º Hafele 493.03.023Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM DIY 110º Hafele 493.03.023

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM DIY 110º Hafele 493.03.023

  70.000 đ

  93.500 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM DIY Hafele 493.03.023 :
  - Bản lề lắp lọt lòng giảm chấn, góc mở 110º, lắp cơ cấu nhấn SM
  - Trọn bộ bao gồm : 02 bản lề + 02 đế + ốc vít ( bộ DIY, tự lắp đặt )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM DIY 110º Hafele 493.03.022Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM DIY 110º Hafele 493.03.022

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM DIY 110º Hafele 493.03.022

  70.000 đ

  93.500 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 493.03.022 :
  - Bản lề lắp trùm nửa giảm chấn, góc mở 110º, lắp cơ cấu nhấn SM
  - Trọn bộ bao gồm : 02 bản lề + 02 đế + ốc vít ( bộ DIY, tự lắp đặt )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM DIY 110º Hafele 493.03.020Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM DIY 110º Hafele 493.03.020

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM DIY 110º Hafele 493.03.020

  69.300 đ

  92.400 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM DIY Hafele 493.03.020 :
  - Bản lề lắp trùm ngoài giảm chấn, góc mở 110º, lắp cơ cấu nhấn SM
  - Trọn bộ bao gồm : 02 bản lề + 02 đế + ốc vít ( bộ DIY, tự lắp đặt )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.783Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.783

  Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.783

  1.160.000 đ

  1.551.000 đ

  Đặc điểm bản lề âm Hafele 342.79.783 :
  - Bản lề âm 3 chiều cho cánh tủ nặng 30Kg
  - Phiên bản : phải trên/trái dưới, màu hoàn thiện đen

 • - 25%
  Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.782Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.782

  Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.782

  1.160.000 đ

  1.551.000 đ

  Đặc điểm bản lề âm Hafele 342.79.782 :
  - Bản lề âm 3 chiều cho cánh tủ nặng 30Kg
  - Phiên bản : trái trên/phải dưới, màu hoàn thiện đen

 • - 25%
  Bản Lề Metalla SM Không Bật 110​° Lọt Lòng Hafele 315.18.302Bản Lề Metalla SM Không Bật 110​° Lọt Lòng Hafele 315.18.302

  Bản Lề Metalla SM Không Bật 110​° Lọt Lòng Hafele 315.18.302

  16.500 đ

  22.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.18.302 :
  - Bản lề tủ lắp lọt lòng, không bật
  - Loại tiêu chuẩn : 110°, lắp nhấn
  - Chưa bao gồm đế bản lề ( lựa chọn đế bản lề Metalla SM )

 • - 25%
  Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.781Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.781

  Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.781

  1.160.000 đ

  1.551.000 đ

  Đặc điểm bản lề âm Hafele 342.79.781 :
  - Bản lề âm 3 chiều cho cánh tủ nặng 30Kg
  - Phiên bản : phải trên/trái dưới, màu hoàn thiện Nikel

 • - 25%
  Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.780Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.780

  Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele 342.79.780

  1.160.000 đ

  1.551.000 đ

  Đặc điểm bản lề âm Hafele 342.79.780 :
  - Bản lề âm 3 chiều cho cánh tủ nặng 30Kg
  - Phiên bản : trái trên/phải dưới, màu hoàn thiện Nikel

 • - 25%
  Bản Lề Metalla SM Không Bật 110​° Trùm Nửa Hafele 315.18.301Bản Lề Metalla SM Không Bật 110​° Trùm Nửa Hafele 315.18.301

  Bản Lề Metalla SM Không Bật 110​° Trùm Nửa Hafele 315.18.301

  16.500 đ

  22.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM Hafele 315.18.301 :
  - Bản lề lắp trùm nửa, không bật, Loại tiêu chuẩn : 110°, lắp nhấn
  - Chưa bao gồm đế bản lề ( lựa chọn đế bản lề Metalla SM )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Metalla SM Không Bật 110° Trùm Ngoài Hafele 315.18.300Bản Lề Metalla SM Không Bật 110° Trùm Ngoài Hafele 315.18.300

  Bản Lề Metalla SM Không Bật 110° Trùm Ngoài Hafele 315.18.300

  15.000 đ

  20.000 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 315.18.300 :
  - Bản lề thẳng, lắp trùm ngoài, không bật
  - Loại tiêu chuẩn : 110°, lắp nhấn
  - Chưa bao gồm đế bản lề ( lựa chọn đế bản lề Metalla SM )

 • - 25%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 110° Giảm Chấn Hafele 315.11.752Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 110° Giảm Chấn Hafele 315.11.752

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 110° Giảm Chấn Hafele 315.11.752

  35.000 đ

  47.000 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 315.11.752 :
  - Bản lề cong nhiều, cơ cấu lắp nhấn, lắp lọt lòng, đóng giảm chấn
  - Lắp kèm đế bản lề SM ( bán riêng )
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 110° Giảm Chấn Hafele 315.11.751Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 110° Giảm Chấn Hafele 315.11.751

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 110° Giảm Chấn Hafele 315.11.751

  35.000 đ

  47.000 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 315.11.751 :
  - Bản lề cong ít, cơ cấu lắp nhấn, lắp trùm nửa, đóng giảm chấn
  - Lắp kèm đế bản lề SM ( bán riêng )
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 110° Giảm Chấn Hafele 315.11.750Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 110° Giảm Chấn Hafele 315.11.750

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 110° Giảm Chấn Hafele 315.11.750

  34.500 đ

  46.000 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla SM Hafele 315.11.750 :
  - Bản lề cơ cấu lắp nhấn, lắp trùm ngoài, đóng giảm chấn
  - Lắp kèm đế bản lề SM ( bán riêng )
  - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 25%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 110º DIY Hafele 483.01.722Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 110º DIY Hafele 483.01.722

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 110º DIY Hafele 483.01.722

  119.000 đ

  159.000 đ

   Đặc điểm bản lề tủ Metalla SM 110º DIY Hafele 483.01.722 :
   Bản lề cong nhiều, lắp lọt lòng, giảm chấn Inox cao cấp, loại tiêu chuẩn 110º
   Trọn bộ gồm : 2 bản lề + 2 đế bản lề và bộ vít
   Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ