So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Bản lề tủ Hafele

#
Hiển thị:
 • - 30%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla Mini A 110º Hafele 311.01.071Bản Lề Trùm Nửa Metalla Mini A 110º Hafele 311.01.071

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla Mini A 110º Hafele 311.01.071

  6.900 đ

  9.900 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla Mini A Hafele 311.01.071 :
  - Bản lề cong ít lắp trùm nửa, dạng Mini, góc mở 110º, lắp trượt 
  - Chưa bao gồm đế bản lề 311.01.076 mua riêng 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla Mini A 110º Hafele 311.01.070Bản Lề Trùm Ngoài Metalla Mini A 110º Hafele 311.01.070

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla Mini A 110º Hafele 311.01.070

  6.900 đ

  9.900 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla Mini A Hafele 311.01.070 :
  - Bản lề thẳng lắp trùm ngoài, dạng Mini, góc mở 110º, lắp trượt 
  - Chưa bao gồm đế bản lề 311.01.076 mua riêng 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.025Bản Lề Lọt Lòng Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.025

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.025

  39.200 đ

  56.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla A DIY Hafele 493.03.025 :
  - Bản lề cong nhiều, lắp lọt lòng, giảm chấn, góc mở 110º
  - Trọn bộ gồm : 2 bản lề + 2 đế bản lề
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.024Bản Lề Trùm Nửa Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.024

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.024

  38.500 đ

  55.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.024 :
  - Bản lề cong ít, lắp trùm nửa, giảm chấn, góc mở 110º
  - Trọn bộ gồm : 2 bản lề + 2 đế bản lề
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.021Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.021

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.021

  37.800 đ

  54.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla A DIY Hafele 493.03.021 :
  - Bản lề thẳng, lắp trùm ngoài, giảm chấn, góc mở 110º
  - Trọn bộ gồm : 2 bản lề + 2 đế bản lề
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 22%
  Bản Lề Tủ Metalla A 90º Góc Mù Hafele 311.83.901Bản Lề Tủ Metalla A 90º Góc Mù Hafele 311.83.901

  Bản Lề Tủ Metalla A 90º Góc Mù Hafele 311.83.901

  10.900 đ

  14.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.83.901 :

  - Bản lề tủ Metalla A 90º, dành cho góc mù

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 22%
  Bản Lề Tủ Metalla A Nối Góc Hafele 311.83.536Bản Lề Tủ Metalla A Nối Góc Hafele 311.83.536

  Bản Lề Tủ Metalla A Nối Góc Hafele 311.83.536

  22.300 đ

  28.600 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.83.536 :

  - Bản lề tủ nối góc, góc mở 135º

  - Lắp cửa vào tủ bằng cơ cấu trượt

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 22%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 155º Hafele 311.93.553Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 155º Hafele 311.93.553

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 155º Hafele 311.93.553

  41.000 đ

  53.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.93.553 :

  - Bản lề tủ Metalla A thằng, lắp trùm ngoài, góc mở 155º

  - Cơ cấu lắp trượt vào đế bản lề

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 22%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 155º Hafele 311.93.552Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 155º Hafele 311.93.552

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 155º Hafele 311.93.552

  41.300 đ

  53.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.93.552 :

  - Bản lề tủ Metalla A cong ít, lắp trùm nửa, góc mở 155º

  - Cơ cấu lắp trượt vào đế bản lề

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 22%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 155º Hafele 311.93.550Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 155º Hafele 311.93.550

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 155º Hafele 311.93.550

  33.500 đ

  43.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.93.550 :

  - Bản lề tủ Metalla A thằng, lắp trùm ngoài, góc mở 155º

  - Cơ cấu lắp trượt vào đế bản lề

  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 22%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 95º Cho Cửa Dày Hafele 311.81.506Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 95º Cho Cửa Dày Hafele 311.81.506

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 95º Cho Cửa Dày Hafele 311.81.506

  20.700 đ

  26.600 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla A Hafele 311.81.506 :
  - Bản lề cong nhiều, lắp lọt lòng, cho cửa gỗ dày
  - Góc mở 95º, cơ chế lắp trượt vào đế bản lề
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 95º Cho Cửa Dày Hafele 311.81.505Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 95º Cho Cửa Dày Hafele 311.81.505

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 95º Cho Cửa Dày Hafele 311.81.505

  18.800 đ

  24.200 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla A Hafele 311.81.505 :
  - Bản lề cong ít, lắp trùm nửa, cho cửa gỗ dày
  - Góc mở 95º, cơ chế lắp trượt vào đế bản lề
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 95º Cho Cửa Dày Hafele 311.81.504Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 95º Cho Cửa Dày Hafele 311.81.504

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 95º Cho Cửa Dày Hafele 311.81.504

  18.800 đ

  24.200 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla A Hafele 311.81.504 :
  - Bản lề thẳng, lắp trùm ngoài, cho cửa gỗ dày
  - Góc mở 95º, cơ chế lắp trượt vào đế bản lề
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Đế Bản Lề Tủ Metalla A Hafele 315.30.769Đế Bản Lề Tủ Metalla A Hafele 315.30.769

  Đế Bản Lề Tủ Metalla A Hafele 315.30.769

  3.300 đ

  4.400 đ

  Đặc điểm đế bản lề tủ Hafele 315.30.769 :
  - Đế bản lề tủ Metalla A 110º, cho bản lề đóng giảm chấn
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Đế Bản Lề Tủ Metalla A Hafele 315.30.763Đế Bản Lề Tủ Metalla A Hafele 315.30.763

  Đế Bản Lề Tủ Metalla A Hafele 315.30.763

  2.900 đ

  3.894 đ

  Đặc điểm đế bản lề tủ Hafele 315.30.763 :
  - Đế bản lề tủ Metalla A 110º, cho bản lề đóng giảm chấn
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele 315.30.723Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele 315.30.723

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele 315.30.723

  19.600 đ

  28.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla A Hafele 315.30.723 :
  - Bản lề cong nhiều lắp lọt lòng, đóng giảm chấn góc mở 110º
  - Chưa bao gồm đế bản lề và các phụ kiện tùy chọn ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele 315.30.722Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele 315.30.722

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele 315.30.722

  19.600 đ

  28.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla A Hafele 315.30.722 :
  - Bản lề cong ít lắp trùm nửa, đóng giảm chấn góc mở 110º
  - Chưa bao gồm đế bản lề và các phụ kiện tùy chọn ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 30%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele 315.30.721Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele 315.30.721

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele 315.30.721

  18.200 đ

  26.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Metalla A Hafele 315.30.721 :
  - Bản lề thẳng lắp trùm ngoài, đóng giảm chấn góc mở 110º
  - Chưa bao gồm đế bản lề và các phụ kiện tùy chọn ( mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 23%
  Đế Bản Lề Tủ Metalla A 310A Hafele 311.03.104Đế Bản Lề Tủ Metalla A 310A Hafele 311.03.104

  Đế Bản Lề Tủ Metalla A 310A Hafele 311.03.104

  3.000 đ

  3.900 đ

  Đặc điểm đế bản lề tủ Hafele 311.03.104 :
  - Đế bản lề tủ Metalla A, 2 lỗ bắt vít
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110º Hafele 311.88.532Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110º Hafele 311.88.532

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110º Hafele 311.88.532

  9.300 đ

  12.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.88.532 :
  - Bản lề cong nhiều, lắp lọt lòng, không đóng giảm chấn
  - Góc mở 110º, cơ cấu lắp trượt vào đế bản lề 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 110º Hafele 311.88.531Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 110º Hafele 311.88.531

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 110º Hafele 311.88.531

  9.300 đ

  12.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.88.531 :
  - Bản lề cong ít, lắp trùm nửa, không đóng giảm chấn
  - Góc mở 110º, cơ cấu lắp trượt vào đế bản lề 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110º Hafele 311.88.530Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110º Hafele 311.88.530

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110º Hafele 311.88.530

  7.700 đ

  11.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.88.530 :
  - Bản lề thẳng, lắp trùm ngoài, không đóng giảm chấn
  - Góc mở 110º, cơ cấu lắp trượt vào đế bản lề 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ

 • - 15%
  Đế Bản Lề Metalla A Hafele 311.01.080Đế Bản Lề Metalla A Hafele 311.01.080

  Đế Bản Lề Metalla A Hafele 311.01.080

  3.300 đ

  3.900 đ

  Lựa chọn đế bản lề phù hợp :
  - Đế bản lề dành cho bản lề Metalla A không giảm chấn
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110° Không Bật Hafele 315.31.552Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110° Không Bật Hafele 315.31.552

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110° Không Bật Hafele 315.31.552

  11.500 đ

  15.000 đ

  Lựa chọn bản lề Metalla A phù hợp :
  - Bản lề cong nhiều, cơ cấu lắp trượt, lắp lọt lòng, không bật
  - Chưa bao gồm đế bản lề ( lựa chọn đế bản lề Metalla A )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 110° Không Bật Hafele 315.31.551Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 110° Không Bật Hafele 315.31.551

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla A 110° Không Bật Hafele 315.31.551

  11.500 đ

  15.000 đ

  Lựa chọn bản lề Metalla A phù hợp :
  - Bản lề cong ít, lắp trùm nửa, không bật, loại tiêu chuẩn 110º
  - Chưa bao gồm đế bản lề ( lựa chọn đế bản lề Metalla A )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 27%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110° Không Bật Hafele 315.31.550Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110° Không Bật Hafele 315.31.550

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110° Không Bật Hafele 315.31.550

  10.900 đ

  15.000 đ

  Đặc điểm bản lề Metalla A tiêu chuẩn  :
  - Bản lề thẳng, lắp trùm ngoài, không bật, loại tiêu chuẩn 110º
  - Chưa bao gồm đế bản lề ( lựa chọn đế bản lề Metalla A )
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Đế Bản Lề Tủ Metalla 310 SM Hafele 311.71.500Đế Bản Lề Tủ Metalla 310 SM Hafele 311.71.500

  Đế Bản Lề Tủ Metalla 310 SM Hafele 311.71.500

  2.000 đ

  2.600 đ

  Đặc điểm đế bản lề Hafele 311.71.500 :
  - Đế bản lề tủ Metalla 310 SM, mạ Niken 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.442Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.442

  Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.442

  14.000 đ

  20.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.04.442 :
  - Bản lề cong nhiều, lắp lọt lòng, cơ chế đóng giảm chấn
  - Góc mở 95º, cơ cấu lắp nhấn SM vào đế bản lề 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 30%
  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.441Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.441

  Bản Lề Trùm Nửa Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.441

  14.000 đ

  20.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.04.441 :
  - Bản lề cong ít, lắp trùm nửa, cơ chế đóng giảm chấn
  - Góc mở 95º, cơ cấu lắp nhấn SM vào đế bản lề 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.440Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.440

  Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.440

  15.500 đ

  20.000 đ

  Đặc điểm bản lề tủ Hafele 311.04.440 :
  - Bản lề thẳng, lắp trùm ngoài, cơ chế đóng giảm chấn
  - Góc mở 95º, cơ cấu lắp nhấn SM vào đế bản lề 
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ