So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Tay nắm gạt đế dài Hafele

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.464Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.464

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.464

  1.120.000 đ

  1.496.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.464 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
 • - 29%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.98.462Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.98.462

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.98.462

  1.150.000 đ

  1.631.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.462 :
  - Tay nắm gạt đế dài, khoảng cách tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 72mm
  - Trọn bộ khóa tay nắm cửa : tay nắm + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.473Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.473

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.473

  970.000 đ

  1.298.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.473 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, độ dày cửa 38 - 50mm
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt C/C 72mm Hafele 903.98.467Tay Nắm Gạt C/C 72mm Hafele 903.98.467

  Tay Nắm Gạt C/C 72mm Hafele 903.98.467

  1.120.000 đ

  1.496.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.467 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, độ dày cửa 38 - 50mm
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Cửa Chính Đế Dài Hafele 903.98.469Tay Nắm Gạt Cửa Chính Đế Dài Hafele 903.98.469

  Tay Nắm Gạt Cửa Chính Đế Dài Hafele 903.98.469

  1.020.000 đ

  1.371.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.469 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, màu hoàn thiện : Inox mờ
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.591Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.591

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.591

  1.260.000 đ

  1.586.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.78.591 :
  - Tay nắm gạt đế dài ( lập thể ) cho cửa
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
 • - 22%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.590Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.590

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.590

  1.225.000 đ

  1.575.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.78.590 :
  - Tay nắm lập thể, mở phải, cho độ dày cửa 38 - 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Lưu ý trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 22%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.589Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.589

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.589

  1.210.000 đ

  1.552.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.78.589 :
  - Tay nắm gạt đế dài, khoảng cách tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 72mm
  - Trọn bộ khóa tay nắm cửa : tay nắm + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.588Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.588

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.588

  1.340.000 đ

  1.676.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.78.588 : 
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, độ dày cửa 38 - 50mm
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 22%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.821Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.821

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.821

  680.000 đ

  880.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.99.821 :
  - Tay nắm gạt lập thể , dành cho cửa dày 38 - 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa, đến tâm lỗ tay nắm C/C 72mm
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.819Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.819

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.819

  700.000 đ

  880.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.99.819 :
  - Tay nắm gạt lập thể , dành cho cửa dày 38 - 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa, đến tâm lỗ tay nắm C/C 72mm
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.084Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.084

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.084

  2.885.000 đ

  3.850.000 đ

   Đặc điểm tay nắm gạt lập thể Hafele 901.79.084 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải c/c 72mm Hafele 901.79.080Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải c/c 72mm Hafele 901.79.080

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải c/c 72mm Hafele 901.79.080

  2.630.000 đ

  3.509.000 đ

   Đặc điểm tay nắm gạt lập thể Hafele 901.79.080 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.071Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.071

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.071

  3.445.000 đ

  4.598.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 901.79.071 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Blade C/C 72mm Hafele 901.79.063Tay Nắm Gạt Đế Dài Blade C/C 72mm Hafele 901.79.063

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Blade C/C 72mm Hafele 901.79.063

  3.560.000 đ

  4.752.000 đ

  Đặc điểm tay nắm Hafele 901.79.063 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.057Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.057

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.057

  2.250.000 đ

  3.000.000 đ

  Đặc điểm tay nắm Hafele 901.79.057 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele 903.92.262Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele 903.92.262

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele 903.92.262

  410.000 đ

  550.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.92.262 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 85mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72mm Hafele 903.99.322Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72mm Hafele 903.99.322

  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72mm Hafele 903.99.322

  1.039.000 đ

  1.386.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.322 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.99.321Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.99.321

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.99.321

  1.039.000 đ

  1.386.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.321 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72MM Hafele 903.99.319Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72MM Hafele 903.99.319

  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72MM Hafele 903.99.319

  1.039.000 đ

  1.386.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gặt đế dài Hafele 903.99.319 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.320Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.320

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.320

  1.039.000 đ

  1.386.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.320 : 
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.303Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.303

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.303

  561.000 đ

  748.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.303 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.302Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.302

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.302

  907.000 đ

  1.210.000 đ

  Đặc điểm tay nắm cửa Hafele 903.99.302 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.463Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.463

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.463

  907.000 đ

  1.210.000 đ

  Đặc điểm tay nắm cửa Hafele 903.98.463 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.452Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.452

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.452

  980.000 đ

  1.309.000 đ

  Lưu ý lựa chọn tay nắm cửa đế dài phù hợp :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.465Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.465

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.465

  980.000 đ

  1.309.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.465 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải 
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải Hafele 903.78.163Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải Hafele 903.78.163

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải Hafele 903.78.163

  1.399.000 đ

  1.749.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.78.163 :
  - Hướng mở cửa : mở phải, dành cho cửa dày 38 - 50mm, màu đen
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )