So sánh sản phẩm
0909.835.646

[email protected]
 • EnglishGermanVietnamese

Tay Nắm Tủ Cao Cấp

#
Hiển thị:
 • - 30%
  Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.100Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.100

  Tay Nắm Tủ 142mm H2135 Hafele 106.70.100

  97.000 đ

  139.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.100 :
  - Chiều dài tay nắm 142mm, màu hoàn thiện : màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Tay Nắm Tủ 330mm H2190 Hafele 106.69.312Tay Nắm Tủ 330mm H2190 Hafele 106.69.312

  Tay Nắm Tủ 330mm H2190 Hafele 106.69.312

  240.000 đ

  309.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.312 :
  - Tay nắm tủ dài 330mm, màu hoàn thiện mạ màu thiếc cổ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 202mm H1310 Hafele 110.34.707Tay Nắm Tủ 202mm H1310 Hafele 110.34.707

  Tay Nắm Tủ 202mm H1310 Hafele 110.34.707

  120.000 đ

  160.600 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.707 :
  - Chiều dài tay nắm : 202mm, hoàn thiện màu trắng mờ
  - Giao hàng miễn phí toàn quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Tay Nắm Tủ 170mm H2190 Hafele 106.69.311Tay Nắm Tủ 170mm H2190 Hafele 106.69.311

  Tay Nắm Tủ 170mm H2190 Hafele 106.69.311

  120.000 đ

  154.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.311 :
  - Tay nắm tủ dài 170mm, màu hoàn thiện mạ màu thiếc cổ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.070Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.070

  Tay Nắm Tủ 35mm H2165 Hafele 106.69.070

  54.000 đ

  72.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.070 :
  - Tay nắm tủ 35 x 26mm, màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 25%
  ​Tay Nắm Tủ H1310 D170mm Hafele 110.34.706​Tay Nắm Tủ H1310 D170mm Hafele 110.34.706

  ​Tay Nắm Tủ H1310 D170mm Hafele 110.34.706

  103.000 đ

  137.500 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 110.34.706 :
  - Chiều dài tay nắm : 170mm, phụ kiện vít M4 ( bán riêng )
  - Giao hàng miễn phí toàn quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Tay Nắm Tủ 74mm H2190 Hafele 106.69.310Tay Nắm Tủ 74mm H2190 Hafele 106.69.310

  Tay Nắm Tủ 74mm H2190 Hafele 106.69.310

  81.900 đ

  105.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.310 :
  - Tay nắm tủ dài 74mm, màu hoàn thiện mạ màu thiếc cổ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.032Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.032

  Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.032

  90.000 đ

  116.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.032 :
  - Tay nắm tủ dài 140mm, màu hoàn thiện mạ màu crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.141Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.141

  Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.141

  77.000 đ

  99.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.141 :
  - Tay nắm tủ dài 140mm, màu hoàn thiện mạ màu crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.140Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.140

  Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.140

  64.000 đ

  83.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.140 :
  - Tay nắm tủ dài 108mm, màu hoàn thiện mạ màu crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.031Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.031

  Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.031

  90.000 đ

  116.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.031 :
  - Tay nắm tủ dài 172mm, màu hoàn thiện mạ màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.131Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.131

  Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.131

  79.000 đ

  99.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.131 :
  - Tay nắm tủ dài 140mm, màu hoàn thiện mạ màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.130Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.130

  Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.130

  64.700 đ

  83.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.130 :
  - Tay nắm tủ dài 108mm, màu hoàn thiện mạ màu đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 22%
  Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.030Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.030

  Tay Nắm Tủ 172mm H2125 Hafele 106.69.030

  94.000 đ

  121.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.030 :
  - Tay nắm tủ dài 172mm, màu hoàn thiện mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 23%
  Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.121Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.121

  Tay Nắm Tủ 140mm H2125 Hafele 106.69.121

  80.000 đ

  105.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.121 :
  - Tay nắm tủ dài 140mm, màu hoàn thiện mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.120Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.120

  Tay Nắm Tủ 108mm H2125 Hafele 106.69.120

  66.400 đ

  83.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.120 :
  - Tay nắm tủ dài 108mm, màu hoàn thiện mạ Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.191Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.191

  Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.191

  315.000 đ

  396.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.191 :
  - Tay nắm tủ dài 373mm, màu hoàn thiện mạ Niken màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.011Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.011

  Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.011

  140.000 đ

  176.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.011 :
  - Tay nắm tủ dài 213mm, màu hoàn thiện mạ Niken màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.190Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.190

  Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.190

  128.000 đ

  160.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.190 :
  - Tay nắm tủ dài 181mm, màu hoàn thiện mạ Niken màu Đen
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.171Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.171

  Tay Nắm Tủ 373mm H2115 Hafele 106.69.171

  280.000 đ

  350.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.171 :
  - Tay nắm tủ dài 373mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.010Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.010

  Tay Nắm Tủ 213mm H2115 Hafele 106.69.010

  124.000 đ

  155.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.010 :
  - Tay nắm tủ dài 213mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.170Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.170

  Tay Nắm Tủ 181mm H2115 Hafele 106.69.170

  124.000 đ

  155.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.170 :
  - Tay nắm tủ dài 181mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.111Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.111

  Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.111

  276.000 đ

  345.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.111 :
  - Tay nẳm tủ dài 335mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.020Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.020

  Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.020

  140.000 đ

  175.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.020 :
  - Tay nẳm tủ dài 175mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.110Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.110

  Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.110

  124.000 đ

  155.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.110 :
  - Tay nẳm tủ dài 143mm, màu hoàn thiện Niken mờ
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.163Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.163

  Tay Nắm Tủ 335mm H2120 Hafele 106.69.163

  252.000 đ

  315.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.163 :
  - Tay nẳm tủ dài 335mm, màu hoàn thiện Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.022Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.022

  Tay Nắm Tủ 175mm H2120 Hafele 106.69.022

  132.000 đ

  165.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.022 :
  - Tay nẳm tủ dài 175mm, màu hoàn thiện Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.162Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.162

  Tay Nắm Tủ 143mm H2120 Hafele 106.69.162

  116.000 đ

  145.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.69.162 :
  - Tay nẳm tủ dài 143mm, màu hoàn thiện Crom bóng
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 167mm H2170 Hafele 106.70.175Tay Nắm Tủ 167mm H2170 Hafele 106.70.175

  Tay Nắm Tủ 167mm H2170 Hafele 106.70.175

  151.200 đ

  189.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.175 :
  - Tay nắm cho tủ dài 167mm, màu hoàn thiện : đen mờ + đá Marble
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.202Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.202

  Tay Nắm Tủ 214mm H2110 Hafele 106.70.202

  132.000 đ

  165.000 đ

  Đặc điểm tay nắm tủ Hafele 106.70.202 :
  - Tay nắm cho tủ dài 214mm, màu hoàn thiện : màu đồng Istanbul
  - Giao hàng miễn phí Toàn Quốc, với đơn hàng trên 500.000đ