So sánh sản phẩm
0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • English German Vietnamese

Tay nắm gạt đế dài cửa đi

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.464 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.464

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.464

  1.161.600 đ

  1.452.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.464 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.588 Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.588

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.588

  1.302.400 đ

  1.628.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.78.588 : 
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, độ dày cửa 38 - 50mm
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.98.462 Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.98.462

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.98.462

  1.267.200 đ

  1.584.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.462 :
  - Tay nắm gạt đế dài, khoảng cách tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 72mm
  - Trọn bộ khóa tay nắm cửa : tay nắm + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.473 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.473

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.473

  1.038.400 đ

  1.298.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.473 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, độ dày cửa 38 - 50mm
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.821 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.821

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.821

  704.000 đ

  880.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.99.821 :
  - Tay nắm gạt lập thể , dành cho cửa dày 38 - 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa, đến tâm lỗ tay nắm C/C 72mm
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt C/C 72mm Hafele 903.98.467 Tay Nắm Gạt C/C 72mm Hafele 903.98.467

  Tay Nắm Gạt C/C 72mm Hafele 903.98.467

  1.161.600 đ

  1.452.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.467 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, độ dày cửa 38 - 50mm
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Cửa Chính Đế Dài Hafele 903.98.469 Tay Nắm Gạt Cửa Chính Đế Dài Hafele 903.98.469

  Tay Nắm Gạt Cửa Chính Đế Dài Hafele 903.98.469

  1.064.800 đ

  1.331.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.469 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, màu hoàn thiện : Inox mờ
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.819 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.819

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.819

  704.000 đ

  880.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.99.819 :
  - Tay nắm gạt lập thể , dành cho cửa dày 38 - 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa, đến tâm lỗ tay nắm C/C 72mm
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72MM Hafele 903.99.319 Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72MM Hafele 903.99.319

  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72MM Hafele 903.99.319

  1.108.800 đ

  1.386.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gặt đế dài Hafele 903.99.319 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.320 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.320

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.320

  1.108.800 đ

  1.386.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.320 : 
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Đế Dài BM066-58 C/C 58mm Bauma 905.99.091 Tay Nắm Đế Dài BM066-58 C/C 58mm Bauma 905.99.091

  Tay Nắm Đế Dài BM066-58 C/C 58mm Bauma 905.99.091

  299.200 đ

  374.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Bauma 905.99.091 :
  - Tay nắm lập thể cho cửa đi, độ dày cửa tối đa 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 58mm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Đế Dài BM055-58 C/C 58mm Bauma 905.99.088 Tay Nắm Đế Dài BM055-58 C/C 58mm Bauma 905.99.088

  Tay Nắm Đế Dài BM055-58 C/C 58mm Bauma 905.99.088

  299.200 đ

  374.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Bauma 905.99.088 :
  - Tay nắm lập thể cho cửa đi, độ dày cửa tối đa 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 58mm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Đế Dài BM055-85 C/C 85mm Bauma 905.99.087 Tay Nắm Đế Dài BM055-85 C/C 85mm Bauma 905.99.087

  Tay Nắm Đế Dài BM055-85 C/C 85mm Bauma 905.99.087

  334.400 đ

  418.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Bauma 905.99.087 :
  - Tay nắm lập thể cho cửa đi, độ dày cửa tối đa 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C : 85mm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.591 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.591

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.591

  1.232.000 đ

  1.540.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.78.591 :
  - Tay nắm gạt đế dài ( lập thể ) cho cửa
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.302 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.302

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.302

  920.000 đ

  1.155.000 đ

  Lưu ý lựa chọn tay nắm cửa đế dài phù hợp :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.463 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.463

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.463

  968.000 đ

  1.210.000 đ

  Lưu ý lựa chọn tay nắm cửa đế dài phù hợp :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.590 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.590

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.590

  1.223.200 đ

  1.529.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.78.590 :
  - Tay nắm lập thể, mở phải, cho độ dày cửa 38 - 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Lưu ý trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.452 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.452

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.452

  1.047.200 đ

  1.309.000 đ

  Lưu ý lựa chọn tay nắm cửa đế dài phù hợp :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa
 • - 20%
  Tay Nắm Đế Dài BM066-85 C/C 85mm Bauma 905.99.090 Tay Nắm Đế Dài BM066-85 C/C 85mm Bauma 905.99.090

  Tay Nắm Đế Dài BM066-85 C/C 85mm Bauma 905.99.090

  334.400 đ

  418.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Bauma Hafele 905.99.090 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 85mm, độ dày cửa tối đa 50mm
  -Trọn bộ khóa cửa đầy đủ bao gồm : tay nắm + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.465 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.465

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.465

  1.047.200 đ

  1.309.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.465 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải 
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.589 Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.589

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.589

  1.205.600 đ

  1.507.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.78.589 :
  - Tay nắm gạt đế dài, khoảng cách tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 72mm
  - Trọn bộ khóa tay nắm cửa : tay nắm + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.303 Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.303

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.303

  598.400 đ

  748.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.303 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải Hafele 903.78.163 Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải Hafele 903.78.163

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải Hafele 903.78.163

  1.399.000 đ

  1.749.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.78.163 :
  - Hướng mở cửa : mở phải, dành cho cửa dày 38 - 50mm, màu đen
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 21%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải c/c 72mm Hafele 901.79.080 Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải c/c 72mm Hafele 901.79.080

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải c/c 72mm Hafele 901.79.080

  2.807.000 đ

  3.590.000 đ

   Đặc điểm tay nắm gạt lập thể Hafele 901.79.080 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.071 Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.071

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.071

  3.675.000 đ

  4.598.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 901.79.071 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.057 Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.057

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.057

  2.400.000 đ

  3.003.000 đ

  Đặc điểm tay nắm Hafele 901.79.057 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele 903.92.262 Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele 903.92.262

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele 903.92.262

  440.000 đ

  550.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.92.262 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 85mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72mm Hafele 903.99.322 Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72mm Hafele 903.99.322

  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72mm Hafele 903.99.322

  1.108.800 đ

  1.386.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.322 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )
 • - 20%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.99.321 Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.99.321

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.99.321

  1.108.800 đ

  1.386.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.321 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )