0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Tay nắm gạt đế dài cửa đi

#
Hiển thị:
 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Cửa Chính Đế Dài Hafele 903.98.469Tay Nắm Gạt Cửa Chính Đế Dài Hafele 903.98.469

  Tay Nắm Gạt Cửa Chính Đế Dài Hafele 903.98.469

  1.110.000 đ

  1.481.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.469 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, màu hoàn thiện : Inox mờ

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.821Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.821

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.821

  690.000 đ

  924.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.99.821 :
  - Tay nắm gạt lập thể , dành cho cửa dày 38 - 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa, đến tâm lỗ tay nắm C/C 72mm

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.819Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.819

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.819

  660.000 đ

  880.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.99.819 :
  - Tay nắm gạt lập thể , dành cho cửa dày 38 - 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa, đến tâm lỗ tay nắm C/C 72mm

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.084Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.084

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.084

  3.170.000 đ

  4.235.000 đ

   Đặc điểm tay nắm gạt lập thể Hafele 901.79.084 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải c/c 72mm Hafele 901.79.080Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải c/c 72mm Hafele 901.79.080

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải c/c 72mm Hafele 901.79.080

  2.895.000 đ

  3.860.000 đ

   Đặc điểm tay nắm gạt lập thể Hafele 901.79.080 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.071Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.071

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.071

  3.790.000 đ

  5.058.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 901.79.071 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Blade C/C 72mm Hafele 901.79.063Tay Nắm Gạt Đế Dài Blade C/C 72mm Hafele 901.79.063

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Blade C/C 72mm Hafele 901.79.063

  3.900.000 đ

  5.228.000 đ

  Đặc điểm tay nắm Hafele 901.79.063 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.057Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.057

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 901.79.057

  2.925.000 đ

  3.904.000 đ

  Đặc điểm tay nắm Hafele 901.79.057 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele 903.92.262Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele 903.92.262

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele 903.92.262

  550.000 đ

  736.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.92.262 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 85mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72mm Hafele 903.99.322Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72mm Hafele 903.99.322

  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72mm Hafele 903.99.322

  1.200.000 đ

  1.602.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.322 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.99.321Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.99.321

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.99.321

  1.200.000 đ

  1.602.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.321 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72MM Hafele 903.99.319Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72MM Hafele 903.99.319

  Tay Nắm Gạt Mở Trái C/C 72MM Hafele 903.99.319

  1.200.000 đ

  1.602.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gặt đế dài Hafele 903.99.319 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.320Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.320

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.320

  1.200.000 đ

  1.602.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.320 : 
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa ( mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.303Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.303

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.303

  635.000 đ

  849.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.99.303 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.302Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.302

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.99.302

  1.040.000 đ

  1.388.000 đ

  Đặc điểm tay nắm cửa Hafele 903.99.302 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.463Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.463

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.463

  980.000 đ

  1.309.000 đ

  Đặc điểm tay nắm cửa Hafele 903.98.463 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.452Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.452

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.452

  1.010.000 đ

  1.349.000 đ

  Lưu ý lựa chọn tay nắm cửa đế dài phù hợp :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở trái
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.465Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.465

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.465

  1.110.000 đ

  1.484.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.465 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải 
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm :  tay nắm + ruột khóa + thân khóa

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.464Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.464

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.464

  1.290.000 đ

  1.729.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.464 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ tay nắm đến tâm lỗ ruột khóa C/C 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.98.462Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.98.462

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.98.462

  1.355.000 đ

  1.810.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.462 :
  - Tay nắm gạt đế dài, khoảng cách tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 72mm
  - Trọn bộ khóa tay nắm cửa : tay nắm + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.473Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.473

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.98.473

  1.050.000 đ

  1.404.700 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.473 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, độ dày cửa 38 - 50mm
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt C/C 72mm Hafele 903.98.467Tay Nắm Gạt C/C 72mm Hafele 903.98.467

  Tay Nắm Gạt C/C 72mm Hafele 903.98.467

  1.230.000 đ

  1.646.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.98.467 :
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, độ dày cửa 38 - 50mm
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.591Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.591

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.591

  1.240.000 đ

  1.666.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.78.591 :
  - Tay nắm gạt đế dài ( lập thể ) cho cửa
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.590Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.590

  Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele 903.78.590

  1.300.000 đ

  1.737.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.78.590 :
  - Tay nắm lập thể, mở phải, cho độ dày cửa 38 - 50mm
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Lưu ý trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.589Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.589

  Tay Nắm Gạt Đế Dài Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.589

  1.160.000 đ

  1.552.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt đế dài Hafele 903.78.589 :
  - Tay nắm gạt đế dài, khoảng cách tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm C/C : 72mm
  - Trọn bộ khóa tay nắm cửa : tay nắm + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )

 • - 25%
  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.588Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.588

  Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 72mm Hafele 903.78.588

  1.385.000 đ

  1.848.000 đ

  Đặc điểm tay nắm gạt Hafele 903.78.588 : 
  - Khoảng cách từ tâm lỗ ruột khóa đến tâm lỗ tay nắm 72mm
  - Hướng mở cửa : mở phải, độ dày cửa 38 - 50mm
  - Trọn bộ khóa cửa bao gồm : tay nắm gạt + ( thân khóa + ruột khóa, mua riêng )

 • - 20%
  Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM066-58 Bauma 911.84.115Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM066-58 Bauma 911.84.115

  Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM066-58 Bauma 911.84.115

  466.400 đ

  583.000 đ

  Đặc điểm bộ khóa tay nắm gạt Bauma 911.84.115 :
  - Tay nắm gạt cho cửa, độ dày cửa 35 - 50mm
  - Bao gồm : 1 tay nắm, 1 thân khóa, 1 ruột khóa, 3 chìa khóa
 • - 20%
  Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM066-85 Bauma 911.84.114Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM066-85 Bauma 911.84.114

  Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM066-85 Bauma 911.84.114

  598.400 đ

  748.000 đ

  Đặc điểm bộ khóa tay nắm gạt Bauma 911.84.114 :
  - Tay nắm gạt cho cửa, độ dày cửa 35 - 50mm
  - Bao gồm : 1 tay nắm, 1 thân khóa, 1 ruột khóa, 3 chìa khóa
 • - 25%
  Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM055-58 Bauma 911.84.112Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM055-58 Bauma 911.84.112

  Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM055-58 Bauma 911.84.112

  459.000 đ

  613.000 đ

  Đặc điểm bộ khóa tay nắm gạt Bauma 911.84.112 :
  - Tay nắm gạt cho cửa, độ dày cửa 35 - 50mm
  - Bao gồm : 1 tay nắm, 1 thân khóa, 1 ruột khóa, 3 chìa khóa

 • - 20%
  Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM055-85 Bauma 911.84.111Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM055-85 Bauma 911.84.111

  Bộ Khóa Tay Nắm Gạt BM055-85 Bauma 911.84.111

  598.400 đ

  748.000 đ

  Đặc điểm bộ khóa tay nắm gạt Bauma 911.84.111 :
  - Tay nắm gạt cho cửa, độ dày cửa 35 - 50mm
  - Bao gồm : 1 tay nắm, 1 thân khóa, 1 ruột khóa, 3 chìa khóa