0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • EnglishGermanVietnamese

Bếp Điện Từ

Hiển thị:
 • - 25%
  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I752B Hafele 536.61.787Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I752B Hafele 536.61.787

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I752B Hafele 536.61.787

  18.490.000 đ

  24.664.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ Âm HC-I2712A Hafele 536.61.716Bếp Từ Âm HC-I2712A Hafele 536.61.716

  Bếp Từ Âm HC-I2712A Hafele 536.61.716

  12.370.000 đ

  16.500.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 4 Vùng Nấu HC-I604D Hafele 535.02.040Bếp Từ 4 Vùng Nấu HC-I604D Hafele 535.02.040

  Bếp Từ 4 Vùng Nấu HC-I604D Hafele 535.02.040

  21.900.000 đ

  29.216.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603D Hafele 536.01.901Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603D Hafele 536.01.901

  Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603D Hafele 536.01.901

  12.720.000 đ

  16.968.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I7520B Hafele 536.61.827Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I7520B Hafele 536.61.827

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I7520B Hafele 536.61.827

  16.600.000 đ

  22.145.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ Đa Vùng Nấu HC-IF60D Hafele 536.01.911Bếp Từ Đa Vùng Nấu HC-IF60D Hafele 536.01.911

  Bếp Từ Đa Vùng Nấu HC-IF60D Hafele 536.01.911

  23.640.000 đ

  31.520.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Điện Từ HC-M772D Hafele 536.61.695Bếp Điện Từ HC-M772D Hafele 536.61.695

  Bếp Điện Từ HC-M772D Hafele 536.61.695

  21.000.000 đ

  28.000.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603P Hafele 536.01.741Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603P Hafele 536.01.741

  Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603P Hafele 536.01.741

  11.900.000 đ

  15.870.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Điện 2 Vùng Nấu HC-R772D Hafele 536.61.685Bếp Điện 2 Vùng Nấu HC-R772D Hafele 536.61.685

  Bếp Điện 2 Vùng Nấu HC-R772D Hafele 536.61.685

  12.900.000 đ

  17.259.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6030B Hafele 536.61.831Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6030B Hafele 536.61.831

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6030B Hafele 536.61.831

  16.370.000 đ

  21.830.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6032B Hafele 533.09.901Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6032B Hafele 533.09.901

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6032B Hafele 533.09.901

  14.700.000 đ

  19.624.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ Đơn HSI-21FW Hafele 536.61.990Bếp Từ Đơn HSI-21FW Hafele 536.61.990

  Bếp Từ Đơn HSI-21FW Hafele 536.61.990

  1.520.000 đ

  2.030.000 đ

  Đặc điểm bếp từ đơn Hafele 536.61.990 :
  - Bếp từ đơn đặt bàn 1 vùng nấu
  - Điều khiển cảm ứng, 10 công suất điều chỉnh

 • - 25%
  Bếp Điện Từ Kết Hợp 2 Vùng Nấu HC-H7321B Hafele 536.61.856Bếp Điện Từ Kết Hợp 2 Vùng Nấu HC-H7321B Hafele 536.61.856

  Bếp Điện Từ Kết Hợp 2 Vùng Nấu HC-H7321B Hafele 536.61.856

  9.740.000 đ

  12.990.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   Trị giá : 1.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I772D Hafele 536.61.645Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I772D Hafele 536.61.645

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I772D Hafele 536.61.645

  17.300.000 đ

  23.089.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ Kết Hợp Điện HC-M773D Hafele 536.61.705Bếp Từ Kết Hợp Điện HC-M773D Hafele 536.61.705

  Bếp Từ Kết Hợp Điện HC-M773D Hafele 536.61.705

  24.000.000 đ

  32.000.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ Âm 3 Vùng Nấu HC-IS773EA Hafele 535.02.242Bếp Từ Âm 3 Vùng Nấu HC-IS773EA Hafele 535.02.242

  Bếp Từ Âm 3 Vùng Nấu HC-IS773EA Hafele 535.02.242

  18.180.000 đ

  24.243.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ Âm 2 Vùng Nấu HC-I3732A Hafele 536.61.736Bếp Từ Âm 2 Vùng Nấu HC-I3732A Hafele 536.61.736

  Bếp Từ Âm 2 Vùng Nấu HC-I3732A Hafele 536.61.736

  11.200.000 đ

  14.950.000 đ

   Khuyến mãi :
   Tặng thêm : 01 máy đánh trứng cao cấp Hafele 
   Trị giá : 853.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-IF77D Hafele 536.61.665Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-IF77D Hafele 536.61.665

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-IF77D Hafele 536.61.665

  23.990.000 đ

  31.998.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I773D Hafele 536.01.905Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I773D Hafele 536.01.905

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I773D Hafele 536.01.905

  21.000.000 đ

  28.000.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603B Hafele 536.61.791Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603B Hafele 536.61.791

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603B Hafele 536.61.791

  18.100.000 đ

  24.140.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ Kết Hợp Máy Hút Mùi Hafele 536.61.655Bếp Từ Kết Hợp Máy Hút Mùi Hafele 536.61.655

  Bếp Từ Kết Hợp Máy Hút Mùi Hafele 536.61.655

  54.560.000 đ

  72.754.000 đ

   Khuyến mãi :
   Tặng thêm : 01 bộ nồi cao cấp nấu tất cả các loại bếp Hafele 531.08.042
   Trị giá : 5.990.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6037B Hafele 536.61.801Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6037B Hafele 536.61.801

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6037B Hafele 536.61.801

  21.900.000 đ

  29.205.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I2732A Hafele 536.61.726Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I2732A Hafele 536.61.726

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I2732A Hafele 536.61.726

  14.000.000 đ

  18.690.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 25%
  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603D Hafele 536.61.631Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603D Hafele 536.61.631

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603D Hafele 536.61.631

  17.150.000 đ

  22.873.000 đ

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/06/2024

 • - 15%
  Bếp Từ Bosch 3 Vùng Nấu PID775DC1EBếp Từ Bosch 3 Vùng Nấu PID775DC1E

  Bếp Từ Bosch 3 Vùng Nấu PID775DC1E

  19.000.000 đ

  22.390.000 đ

  Đặc điểm bếp từ Bosch PID775DC1E :
  - Bếp từ lắp đặt âm 3 vùng nấu
  - 17 Công suất điều chỉnh
 • - 10%
  Bếp Từ Bosch PUC631BB2EBếp Từ Bosch PUC631BB2E

  Bếp Từ Bosch PUC631BB2E

  11.400.000 đ

  12.690.000 đ

  Đặc điểm bếp từ Bosch PUC631BB2E :
  - Bếp từ 03 vùng nấu, lắp đặt âm 
  - 17 Mức công suất nấu, tổng công suất : 4.6Kw
 • - 25%
  Bếp Điện Smeg SE363ETB 536.64.101Bếp Điện Smeg SE363ETB 536.64.101

  Bếp Điện Smeg SE363ETB 536.64.101

  23.640.000 đ

  31.520.000 đ

  Đặc điểm bếp điện Smeg SE363ETB 536.64.101 :
  - Bếp điện lắp âm 03 vùng nấu 
  - 09 Mức điều chỉnh mức gia nhiệt

 • - 28%
  Bếp Từ Bosch PUC61KAA5EBếp Từ Bosch PUC61KAA5E

  Bếp Từ Bosch PUC61KAA5E

  8.330.000 đ

  11.690.000 đ

  Đặc điểm bếp từ Bosch PUC61KAA5E :
  - Bếp từ 03 vùng nấu, lắp đặt âm 
  - 09 Mức công suất nấu, tổng công suất : 4.6Kw

 • - 25%
  Bếp Từ Smeg SI1M7733B 536.64.081Bếp Từ Smeg SI1M7733B 536.64.081

  Bếp Từ Smeg SI1M7733B 536.64.081

  34.500.000 đ

  46.073.000 đ

  Đặc điểm bếp từ đa năng 536.64.081 :
  - Bếp từ 03 vùng nấu, lắp đặt âm, vùng nấu có thể mở rộng
  - Kích thước : D700 x R510 x C55mm

 • - 30%
  Bếp Từ Bosch PXY875KW1EBếp Từ Bosch PXY875KW1E

  Bếp Từ Bosch PXY875KW1E

  31.000.000 đ

  44.690.000 đ

  Đặc điểm bếp từ Bosch PXY875KW1E :
  - Bếp từ âm linh hoạt Flexinduction
  - 17 Công suất nấu ăn cho từng vùng nấu