So sánh sản phẩm
0909.835.646

hafelehomevn@gmail.com
 • Vietnamese
 • Germany

Ruột Khóa

#
Hiển thị:
 • - 20%
  Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 1 Đầu Vặn 63mm Hafele 916.08.672 Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 1 Đầu Vặn 63mm Hafele 916.08.672

  Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 1 Đầu Vặn 63mm Hafele 916.08.672

  1.230.000 đ

  1.540.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.08.672 :
  - Chiều dài ruột khóa : 63mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 40mm  độ dài ruột khóa )
 • - 20%
  Ruột Khóa 2 Đầu Chìa Dài 60mm Hafele 916.96.007 Ruột Khóa 2 Đầu Chìa Dài 60mm Hafele 916.96.007

  Ruột Khóa 2 Đầu Chìa Dài 60mm Hafele 916.96.007

  210.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.96.007 :
  - Ruột khóa 2 đầu chìa dài 60mm, 3 chìa khóa đi kèm
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
   
 • - 20%
  Ruột Khóa 40mm Một Đầu Chìa Hafele 916.63.361 Ruột Khóa 40mm Một Đầu Chìa Hafele 916.63.361

  Ruột Khóa 40mm Một Đầu Chìa Hafele 916.63.361

  404.000 đ

  506.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.63.361 :
  - Ruột khóa 1 đầu chìa dài 40mm, màu đen mờ
  - Giao hàng miễn phí TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Cửa Phòng Vệ Sinh 61mm Hafele 900.99.769 Ruột Khóa Cửa Phòng Vệ Sinh 61mm Hafele 900.99.769

  Ruột Khóa Cửa Phòng Vệ Sinh 61mm Hafele 900.99.769

  1.056.000 đ

  1.320.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 900.99.769 :
  - Chiều dài ruột khóa 61mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 40mm  độ dài ruột khóa )
 • - 20%
  Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 63mm Hafele 916.00.007 Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 63mm Hafele 916.00.007

  Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 63mm Hafele 916.00.007

  448.000 đ

  561.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.00.007 :
  - Chiều dài ruột khóa 63mm, 2 đầu chìa, 3 chìa khóa
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 40mm  độ dài ruột khóa )
 • - 20%
  Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 45mm Hafele 916.96.117 Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 45mm Hafele 916.96.117

  Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 45mm Hafele 916.96.117

  176.000 đ

  220.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.96.117 :
  - Ruột khóa 1 đầu chìa dài 45mm, chất liệu đồng thau 
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 40mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 1 Đầu Vặn Hafele 916.01.013 Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 1 Đầu Vặn Hafele 916.01.013

  Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 1 Đầu Vặn Hafele 916.01.013

  1.475.000 đ

  1.848.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.01.013 :
  - Chiều dài ruột khóa : 71mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 40mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 41,5mm Hafele 916.00.602 Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 41,5mm Hafele 916.00.602

  Ruột Khóa 1 Đầu Chìa 41,5mm Hafele 916.00.602

  343.000 đ

  429.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.00.602 :
  - Chiều dài ruột khóa 41,5mm, 2 đầu chìa, 3 chìa khóa
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 40mm  độ dài ruột khóa )
 • - 20%
  Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 61mm Hafele 916.63.900 Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 61mm Hafele 916.63.900

  Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 61mm Hafele 916.63.900

  466.000 đ

  583.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.63.900 :
  - Chiều dài ruột khóa 61mm, 2 đầu chìa, 3 chìa khóa
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
 • - 20%
  Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 71mm Hafele 916.00.013 Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 71mm Hafele 916.00.013

  Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 71mm Hafele 916.00.013

  500.000 đ

  627.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.00.013 :
  - Chiều dài ruột khóa 71mm, 2 đầu chìa, 3 chìa khóa
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
 • - 20%
  Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 65mm Hafele 916.96.601 Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 65mm Hafele 916.96.601

  Ruột Khóa 2 Đầu Chìa 65mm Hafele 916.96.601

  210.000 đ

  264.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.96.601 :
  - Chiều dài ruột khóa 65mm, 2 đầu chìa, 3 chìa khóa
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa 70mm Hafele 916.63.099 Ruột Khóa 70mm Hafele 916.63.099

  Ruột Khóa 70mm Hafele 916.63.099

  343.000 đ

  429.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.63.099 :
  - Chiều dài ruột khóa 70mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn, 5 chìa khóa
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
   
 • - 20%
  Ruột Khóa 70mm Hafele 916.63.621 Ruột Khóa 70mm Hafele 916.63.621

  Ruột Khóa 70mm Hafele 916.63.621

  235.000 đ

  297.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.63.621 :
  - Chiều dài ruột khóa 70mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn Oval
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Ban Công 70mm Hafele 916.96.017 Ruột Khóa Ban Công 70mm Hafele 916.96.017

  Ruột Khóa Ban Công 70mm Hafele 916.96.017

  220.000 đ

  275.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.96.017 :
  - Chiều dài ruột khóa : 70mm, 2 đầu chìa
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Cửa Nhà WC 71mm Hafele 916.96.689 Ruột Khóa Cửa Nhà WC 71mm Hafele 916.96.689

  Ruột Khóa Cửa Nhà WC 71mm Hafele 916.96.689

  360.000 đ

  451.000 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.96.689 :
  - Chiều dài ruột khóa : 71mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Cửa Nhà WC 71mm Hafele 916.95.426 Ruột Khóa Cửa Nhà WC 71mm Hafele 916.95.426

  Ruột Khóa Cửa Nhà WC 71mm Hafele 916.95.426

  359.000 đ

  448.800 đ

  Đặc điểm ruột khóa Hafele 916.95.426 :
  - Chiều dài ruột khóa : 71mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Cửa Nhà WC 65mm Hafele 916.96.456 Ruột Khóa Cửa Nhà WC 65mm Hafele 916.96.456

  Ruột Khóa Cửa Nhà WC 65mm Hafele 916.96.456

  255.000 đ

  319.000 đ

  Lưu ý lựa chọn ruột khóa phù hợp :
  - Chiều dài ruột khóa : 65mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Cửa Nhà WC 60mm Hafele 916.96.407 Ruột Khóa Cửa Nhà WC 60mm Hafele 916.96.407

  Ruột Khóa Cửa Nhà WC 60mm Hafele 916.96.407

  253.000 đ

  316.800 đ

  Lưu ý lựa chọn ruột khóa phù hợp :
  - Chiều dài ruột khóa : 60mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Cửa Phòng 71mm Hafele 916.96.664 Ruột Khóa Cửa Phòng 71mm Hafele 916.96.664

  Ruột Khóa Cửa Phòng 71mm Hafele 916.96.664

  308.000 đ

  385.000 đ

  Lưu ý lựa chọn ruột khóa phù hợp :
  - Chiều dài ruột khóa : 71mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Cửa Phòng 71mm Hafele 916.96.317 Ruột Khóa Cửa Phòng 71mm Hafele 916.96.317

  Ruột Khóa Cửa Phòng 71mm Hafele 916.96.317

  290.000 đ

  363.000 đ

  Lưu ý lựa chọn ruột khóa phù hợp :
  - Chiều dài ruột khóa : 71mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Cửa Phòng 65mm Hafele 916.96.666 Ruột Khóa Cửa Phòng 65mm Hafele 916.96.666

  Ruột Khóa Cửa Phòng 65mm Hafele 916.96.666

  290.000 đ

  363.000 đ

  Lưu ý lựa chọn ruột khóa phù hợp :
  - Chiều dài ruột khóa : 65mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Cửa Phòng 65mm Hafele 916.96.311 Ruột Khóa Cửa Phòng 65mm Hafele 916.96.311

  Ruột Khóa Cửa Phòng 65mm Hafele 916.96.311

  285.000 đ

  356.400 đ

  Lưu ý lựa chọn ruột khóa phù hợp :
  - Chiều dài ruột khóa : 65mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ
 • - 20%
  Ruột Khóa Cửa Phòng 60mm Hafele 916.96.307 Ruột Khóa Cửa Phòng 60mm Hafele 916.96.307

  Ruột Khóa Cửa Phòng 60mm Hafele 916.96.307

  270.000 đ

  341.000 đ

  Lưu ý lựa chọn ruột khóa phù hợp :
  - Chiều dài ruột khóa : 60mm, 1 đầu chìa + 1 đầu vặn
  - Dựa vào độ dày cửa và độ dày bản ốp tay nắm.( thông thường độ dày cửa + 20mm  độ dài ruột khóa )
  - Miễn phí giao hàng TPHCM, với đơn hàng trên 500.000đ